Home Biznes i finanse DĘBICA SA (21/2022) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał ZWZ z 30 czerwca 2022 r.

DĘBICA SA (21/2022) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał ZWZ z 30 czerwca 2022 r.

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2022r. Spółka otrzymała odpis pozwu wniesiony przez Lemuria Partners Sicav P.L.C. („Lemuria”) o uchylenie niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. („ZWZ”).

Przedmiotem pozwu wniesionego przez Lemurię jest uchylenie następujących uchwał ZWZ:

1. Uchwały nr 7 ZWZ w sprawie podziału zysku,

2. Uchwały nr 8 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.,

3. Uchwały nr 19 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zarząd informuje, że treść zaskarżonych uchwał została opublikowana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Spółka będzie informowała o dalszych etapach postępowania w kolejnych raportach bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ