Home Biznes i finanse Innowacje, ochrona środowiska i wsparcie lokalnych społeczności – raport ESG Shanghai Electric za rok 2022

Innowacje, ochrona środowiska i wsparcie lokalnych społeczności – raport ESG Shanghai Electric za rok 2022

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Firma Shanghai Electric wprowadziła raport ESG za rok 2022, który ma na celu wzmocnienie wspólnego ekosystemu w obszarze odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i korporacyjnej. Raport zawiera dane o postępach firmy w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju, a także wyjątkowe osiągnięcia w innowacyjności, ochronie środowiska i inicjatywach dla społeczności. Shanghai Electric wykorzystuje swoje wysiłki w celu wsparcia realizacji chińskich celów dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, tworząc przykład dla innych organizacji, aby zachęcić do zaangażowania się w zrównoważony rozwój.

Firma Shanghai Electric jest jednym z czołowych na świecie liderów transformacji ekologicznej i niskoemisyjnej. W 2022 roku podjęła kroki w kierunku realizacji swojej wytycznej, aby umożliwić światu przejście na zrównoważone, oparte na odnawialnych źródłach energii. Postawiła sobie za cel zredukowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych poprzez kontynuację swojej trzystopniowej strategii. Zapewnił ona nowoczesne technologie i usługi, które wspierają wzrost gospodarczy, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko.

Realizując swoje zaangażowanie w rozwój, Shanghai Electric utworzyła w 2022 r. nową spółkę zależną zajmującą się energetyką, dbając o to, by jej usługi w zakresie wytwarzania energii, sieci, obciążenia i magazynowania były na najwyższym poziomie. Spółka ta nie tylko stała się jeszcze bardziej innowacyjna w dziedzinie wiatru, słońca, magazynowania energii, ciepła i wodorowego, ale także poszerzyła pozycję lidera firmy w sektorze energetycznym.

Dzięki wprowadzeniu na rynek dwóch nowych, innowacyjnych urządzeń do produkcji wodoru, Shanghai Electric nie tylko wspiera cele dotyczące czystych źródeł energii, ale także wskazuje nową, modułową drogę do zintegrowanej produkcji wodorowej na dużą skalę. Używając elektrolizy alkalicznej lub PEM, ich urządzenia cechują się wysoką wydajnością, trwałością, niskim kosztem eksploatacji, wysoką gęstością prądu, niskim zużyciem energii i szybką reakcją dynamiczną. To zmienia obraz wodorowego rynku w Chinach na zupełnie nowy poziom.

Shanghai Electric poczyniła wielkie postępy w dziedzinie zarządzania ryzykiem i ochrony środowiska w ostatnich trzech latach. Przedsiębiorstwo wdraża również inicjatywy mające na celu ochronę różnorodności biologicznej, a także zaangażowanie się w zwalczanie zmian klimatu. W 2022 r. firma zorganizowała kampanię informacyjną na temat różnorodności biologicznej, aby edukować pracowników i społeczeństwo w dziedzinie dekontaminacji odpadów przemysłowych, technologii odsalania, ponownego zalesiania i reakcji na globalne ocieplenie.

W ostatnich latach Shanghai Electric koncentrowało się na innowacyjnych technologiach z zakresu energii i wprowadziło szereg innowacji w ramach swojej działalności, aby wspierać postęp społeczny. Wraz z postępem technologicznym firma rozwija swoje produkty i usługi, dzięki czemu może wspierać wzrost gospodarczy i zwiększać dobrobyt społeczny.

Shanghai Electric jest dumne ze swojego postępu społecznego i zrównoważonego rozwoju, który osiągnęło w ciągu ostatnich lat. Firma wychodzi naprzeciw wyzwaniom i potrzebom społeczeństwa poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii, które mają na celu zwiększenie dobrobytu społecznego. Przykładem tego jest inicjatywa, która pozwala na rewitalizację obszarów wiejskich i wspiera lokalne społeczności poprzez finansowanie projektów z zakresu zatrudnienia oraz poprawy warunków życia.

Shanghai Electric nadal będzie dążyć do poprawy jakości życia społeczności i wspierać jej potrzeby poprzez innowacyjne produkty i usługi, które wspierają gospodarczy postęp. W ten sposób firma będzie w stanie wesprzeć społeczeństwo w jego rozwoju i dostarczyć mu lepszych możliwości i warunków życia.

Shanghai Electric wykorzystuje swoje zaawansowane technologie do promowania czystego źródła energii, w tym energii wiatrowej i czystego węgla w obszarach wiejskich. Elektrownia Wuhe w Anhui, należąca do firmy, wytworzyła już ponad 500 milionów kWh energii elektrycznej przetwarzając 400 tysięcy ton paliw z biomasy, co przyczyniło się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 150 tysięcy ton rocznie. Projekt ten pomógł również wzmocnić lokalną gospodarkę wiejską, zwiększając dochody lokalnych gospodarstw domowych o ponad 90 milionów renminbi i tworząc miejsca pracy dla ponad 1500 osób.

Shanghai Electric aktywnie prowadzi działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego minionych epok, jak również ochrony środowiska, poprzez kampanie ekologiczne, dotacje zagraniczne oraz inne programy. W 2022 roku firma podjęła współpracę z Green Carbon Foundation, aby stworzyć pierwszy las firmy w Yan’an w prowincji Shaanxi, celem zmniejszenia śladu węglowego. Las składa się z 1200 cyprysów, które wystarczająco zredukują emisję dwutlenku węgla o 96 kg każdy w całym cyklu życia.

Dążąc do utrzymania wiodącej pozycji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, firma Shanghai Electric kontynuuje wdrażanie działań na rzecz tej idei. W ramach strategii ESG opracowano politykę w zakresie zrównoważonego zarządzania i podejmowano konkretne działania w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko. W lipcu 2022 r. firma wdrożyła rozwiązanie informatyczne, które umożliwia automatyczne przesyłanie danych dotyczących środowiska i raportowanie w czasie rzeczywistym.

W styczniu 2022 r., firma Shanghai Electric wprowadziła również nową strategię zarządzania ESG, która zawiera zaawansowane wskaźniki ESG, w tym wskaźniki dotyczące zaangażowania społecznego, wpływu na środowisko i uczciwości. Strategia ta ma na celu poprawę jakości działań ESG firmy, a także wspieranie jej działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto, firma wprowadziła szereg inicjatyw zmierzających do wzmocnienia różnorodności i inkluzji, w tym wprowadzenie nowych programów edukacyjnych i szkoleniowych.

Praktyczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firma Shanghai Electric jest przykładem działań na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W 2022 roku firma wprowadziła nowe inicjatywy mające na celu ulepszenie ładu korporacyjnego, w tym dostosowanie praktyk ESG do Wytycznych dotyczących sprawozdawczości środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego. Opracowana polityka zarządzania zrównoważonym zarządzaniem oraz wdrożenie technologii umożliwiającej automatyczne przesyłanie danych dotyczących środowiska i raportowanie w czasie rzeczywistym przyczyniły się do uzyskania przez firmę statusu ESG „A” przyznawanego przez Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Firma Shanghai Electric nieustannie wdraża konkretne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W styczniu 2022 r. firma wprowadziła nową strategię zarządzania ESG, która uwzględniała zaawansowane wskaźniki ESG dotyczące zaangażowania społecznego, wpływu na środowisko i uczciwości. Ponadto, firma wdrożyła szereg inicjatyw, w tym m.in. programy edukacyjne i szkoleniowe, które wspierają różnorodność i inkluzję. Świadczą one o wyraźnym zaangażowaniu firmy Shanghai Electric w zrównoważony rozwój.

Rok 2022 to wyjątkowy moment w historii Shanghai Electric, gdyż obchodzi ona 120-lecie swojego powstania. Firma wykorzysta tę okazję, aby rozpocząć nową erę przemysłu, wdrażając nowoczesne, ekologiczne i inteligentne technologie energetyczne dla użytkowników z całego świata. Shanghai Electric będzie dążyć do otwartych, współpracujących i koordynowanych relacji biznesowych, w celu wspierania globalnej dekarbonizacji poprzez dostarczanie ludziom dostępu do odnawialnych źródeł energii.

Raport ESG Shanghai Electric za 2022 rok dostępny jest na stronie internetowej https://www.shanghai-electric.com/group_en/. Odwiedź witrynę, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Shanghai Electric to przedsiębiorstwo o zasięgu ogólnoświatowym, które oferuje zaawansowane, zrównoważone rozwiązania systemowe. Firma skupia się na wykorzystaniu wszechstronnych możliwości innowacyjnego ekosystemu przemysłowego, aby tworzyć nowe źródła energii i lokalne urządzenia najnowszej generacji. Shanghai Electric ma na celu osiągnięcie szczytowej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r. oraz przyczynienie się do globalnej transformacji cyfrowej.

Shanghai Electric to międzynarodowa firma, która specjalizuje się w inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i integracji inteligencji cyfrowej. W celu poprawy wydajności używa ona zaawansowanych, zrównoważonych rozwiązań systemowych, aby wesprzeć globalny wzrost i rozwój. Firma dąży do osiągnięcia szczytowej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r., a także do stworzenia nowych źródeł energii oraz lokalizacji urządzeń najwyższej klasy.

Oto zdjęcie Shanghai Electric 2022 ESG Report: https://mma.prnewswire.com/media/2073855/Shanghai_Electric_2022_ESG_Report.jpg. Oraz logo firmy: https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ