Home Biznes i finanse Animacja – Od Cienia do Światła: Jak Branża Animacji Odnosi Sukcesy na Rynku

Animacja – Od Cienia do Światła: Jak Branża Animacji Odnosi Sukcesy na Rynku

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Polska branża animacji i efektów wizualnych to dynamiczny i wciąż rozwijający się sektor, który ma potencjał, by osiągać sukcesy na światowym poziomie. Szacunkowa wartość branży wynosi aż 350 milionów złotych. Ostatnia nominacja polskiego filmu „Chłopi” do Oscara oraz Złote Lwy dla „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego to tylko niektóre z licznych przykładów, jak wielki potencjał tkwi w tej gałęzi przemysłu. Niemniej jednak, w porównaniu do Francji, Irlandii czy krajów Beneluxu, istnieje wiele obszarów, które można poprawić, aby branża ta mogła w pełni wykorzystać swój potencjał.

Branża jest rozproszona i brak silnego wspólnego głosu, co utrudnia jej rozwój. Przedstawiciele studiów producenckich przejmują na siebie ciężar przygotowania do pracy nowych pracowników, ponieważ brakuje wystarczającej liczby osób z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Ponadto, sektor pozostaje niezauważony jako miejsce pracy, a twórcy skupiają się na pracy indywidualnej. Nie ma także odpowiedniego systemu edukacyjnego, który porządkowałby i certyfikował kursy, niezbędne do zdobycia umiejętności zawodowych.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom rynku i zwiększyć liczbę pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, firma MOMAKIN, Uniwersytet Łódzki i Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych oraz Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji i norweskie studio Trollfilm AS, wspólnie postanowiły stworzyć pierwszą kompleksową krajową strategię finansowaną ze środków norweskich. Strategia ta ma na celu ukazanie rzeczywistego stanu branży i kształcenia zawodowego dla potrzeb animacji filmowej i efektów specjalnych oraz wskazanie konkretnych rozwiązań, które pomogą w dostosowaniu kształcenia zawodowego do faktycznych potrzeb rynku.

„Z punktu widzenia branży najcenniejsze jest to, że strategia powstała. Udało się zbadać polski rynek animacji i efektów specjalnych, określić, z jakimi problemami się boryka, a przede wszystkim wyznaczyć kierunki dla przyszłych zmian. Kluczowe jest też przyjęcie innego sposobu opisu branży. Nie mówimy tu o twórcach i producentach, ale o pracownikach i pracodawcach. I z tej perspektywy patrzymy też na zadania związane ze szkolnictwem” – wyjaśnia Paulina Zacharek z MOMAKIN, pomysłodawczyni strategii edukacji dla animacji.

Niniejszy dokument ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych pracowników w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych w Polsce. Strategia określa uwarunkowania rozwojowe w zakresie kształcenia, co pozwoli dostosować wiedzę i umiejętności zawodowe do rzeczywistych potrzeb rynku pracy oraz zapewnić pracownikom rozwój zawodowy.

„Kluczowym zadaniem, jakie stoi przed nami, to zmiana podejścia wszystkich graczy w branży. Praca w filmie to praca zespołowa, która wymaga od każdej osoby zrozumienia struktury produkcyjnej, zadań poszczególnych członków zespołu, współpracy, a głównie wzajemnego szacunku” – dopowiada Paulina Zacharek. – Ważnym zadaniem jest też lepszy PR branży, mówienie o sukcesach, których nie brakuje, a także informowanie o całym spektrum zawodów filmowych i możliwościach pracy”.

Animacja jest wspaniałym sposobem na zarabianie pieniędzy w branży medialnej. Z jednej strony daje ona elastyczność wymagania w zakresie kompetencji, pozwalając pracownikom szukać możliwości rozwoju zawodowego w obrębie wielu dziedzin produkcji. Z drugiej strony, doświadczenie w jakimś konkretnym zakresie (np. zarządzanie produkcją, administracja, tworzenie modeli organicznych 3D, animacja wycinankowa) może zostać wykorzystane przy różnych projektach, co znacznie zwiększa potencjał zarobkowy.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom branży i wesprzeć jej rozwój, niezbędne jest stworzenie szerokiego wachlarza szkół i kursów, które uzupełnią wiedzę zdobytą w ramach edukacji formalnej. Kursy powinny być systematycznie oznaczane oraz certyfikowane, dzięki czemu osoba zainteresowana będzie mogła łatwo wybrać odpowiednie zajęcia. Przydatny będzie również ośrodek szkoleniowy, który zapewni wsparcie kadrze w zakresie nabywania odpowiednich umiejętności. Ponadto konieczna jest zmiana modelu nagród konkursowych, uwzględniająca nagrody zespołowe oraz uwzględnienie umiejętności pracy zespołowej w edukacji pozaformalnej.

Chcąc zwiększyć świadomość animacji jako kultury oraz dobrego miejsca do kariery, musimy koniecznie zainwestować w edukatorów w celu wzmocnienia zarówno nauczania formalnego, jak i pozaformalnego. Dodatkowo, aby zapewnić jak najszerszy zasięg inicjatyw edukacyjnych, powinniśmy maksymalnie zwiększyć ich liczbę.

Realizacja założeń strategii może pozytywnie wpłynąć na rynek produkcji audiowizualnej w Polsce, co z pewnością wzmocnią twórcy strategii i instytucje oraz organizacje, które ją wspierają.

Projekt „Opracowanie krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030” otrzymał dofinansowanie o wartości 85928,00 EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG, co umożliwi wprowadzenie nowych praktyk i możliwości rozwoju w tych sektorach.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ