Home Polityka i społeczeństwo Partnerstwa na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii w Polsce – wyzwania i szanse

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii w Polsce – wyzwania i szanse

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma przyjemność poinformować o posiedzeniach Rad Koordynacyjnych porozumień sektorowych w obszarze biogazu i biometanu, fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej, które odbyły się w dniach od 7 do 9 listopada 2023 r. w siedzibie Ministerstwa.

Podczas posiedzeń, którym przewodniczył Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE, omówiono dotychczasowe osiągnięcia grup roboczych, wyzwania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz plany na przyszłość.

Od czasu, kiedy rozpoczęła się współpraca z przedstawicielami sektora OZE, wielkie postępy zostały dokonane w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 7 listopada 2023 r. odbędzie się zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska posiedzenie Rady ds. Biogazu, która skupia przedstawicieli administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji branżowych, instytucji badawczo-naukowych, finansistów oraz think-tanków. To wspólne działanie pozwoliło wypracować korzystne rozwiązania dla branży OZE, dzięki czemu Polska cieszy się obecnie dynamicznym rozwojem. Wiceminister Zyska podziękował wszystkim interesariuszom za ich zaangażowanie w ten proces.

Porozumienia sektorowe są kluczowe do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności polskiej gospodarki, dlatego wymagają one dalszego dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu. W ten sposób możemy stworzyć solidny fundament do realizacji celów w tych sektorach.

Transformacja energetyczna to proces wymagający wielu działań, które należy przeprowadzić w sposób etyczny i z udziałem polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowych, aby maksymalnie wykorzystać rodzimą wiedzę techniczną. W ramach porozumień sektorowych należy wykorzystać istniejące projekty, a także znaleźć sposoby na wykorzystanie niewykorzystanych zasobów w procesie transformacji energetycznej Polski. W ten sposób można doprowadzić do wzrostu udziału polskiego local content w łańcuchu wartości.

Wiceminister Zyska podkreślił zalety zinstytucjonalizowanej współpracy w ramach porozumień sektorowych, którą może wesprzeć rządowa agencja wykonawcza. Zasugerował, aby podmioty zaangażowane w te porozumienia miały możliwość dalszej integracji w celu zapewnienia skuteczności prac.

Realizacja celów porozumień sektorowych powinna mieć charakter ciągły, a nie epizodyczny, dlatego konieczne jest stworzenie konstrukcji organizacyjnej, która z maksymalnym efektem wspomagałaby ich realizację. Rozwiązaniem jest utworzenie rządowej agencji wykonawczej, która zapewni wsparcie finansowe i administracyjne, a tym samym przyczyni się do zwiększenia local content i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. – podsumował ekspert.

7 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. biogazu i biometanu, które przyniosło pozytywne rezultaty w postaci wypracowania rozwiązań, które zwiększą produkcję biogazu i biometanu oraz przyczynią się do rozwoju przemysłu w tym sektorze.

Wiceminister Zyska zaznaczył, że to efekt współpracy jaka odbywała się w ramach porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu.

Dzięki zmianom wprowadzonych przez nas, projekty biogazowe stały się o wiele łatwiejsze w realizacji. System pomocy publicznej dla rynku biometanu, a także podstawy dla dalszego rozwoju systemów magazynowania, pozwoliły nam na stworzenie optymalnych warunków dla biogazowni szczytowych – powiedział.

8 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Fotowoltaiki.

Wiceminister Zyska podkreślił rolę otoczenia regulacyjnego i instrumentów wsparcia w przyczynieniu się do dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju, takich jak aukcje OZE, Program Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Energia dla Wsi.

Inwestycje w OZE okazały się bardzo opłacalne dla polskiego budżetu – w ciągu ostatnich 8 lat w sektorze fotowoltaiki w Polsce zainwestowano 19 mld zł, a nasz kraj stał się drugim rynkiem w Europie w zakresie przyrostu mocy zainstalowanej. W grudniu 2015 roku moc zainstalowana fotowoltaiki wynosiła jedynie 100 MW, zaś w chwili obecnej, czyli we wrześniu 2023 roku, wynosi 15 GW. Współpraca na rzecz sektora PV, aby móc dalej czerpać z jego rozwoju, jest szczególnie ważna z punktu widzenia budowy polskiego przemysłu PV – jak zauważył wiceminister Zyska, pozwoli to przyczynić się do znacznego wzmocnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyjęło szereg założeń do wzmocnienia rozwoju energetyki słonecznej: od wprowadzenia systemu net-billing, instytucji prosumenta lokatorskiego, zbiorowego i wirtualnego, aż po określenie ram prawnych dla umów PPA, wprowadzenie instytucji cable-pooling i nowego uregulowania linii bezpośredniej. Na spotkaniu omówiono również wyzwania, jakie stoją przed energetyką prosumencką, w tym zagospodarowanie przestrzenne i agrofotowoltaikę.

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej zorganizowane 9 listopada 2023 roku było wyjątkowo ważne dla przyszłości Polski.

Wiceminister Zyska wskazał, że morska energetyka wiatrowa jest kluczem do realizacji procesu transformacji energetycznej naszego kraju.

Zaproponowane rozwiązania pozwolą zabezpieczyć dostawy energii dla gospodarstw domowych oraz przemysłu, a także stworzą ogromne możliwości dla gospodarki Polski. Wartość inwestycji na budowę farm wiatrowych, produkcję turbin, wież, statków oraz portów instalacyjnych i serwisowych może sięgnąć nawet 250 mld zł. Przy okazji maksymalizacji local content zapewnią one polskim przedsiębiorcom i budżetowi państwa duże wsparcie finansowe.

Premier zapowiedział, że wdrażana reforma prawa energetycznego ma na celu wzrost mocy morskich farm wiatrowych do 18 GW w 2040 roku. Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii zostały wprowadzone 17 sierpnia 2023 roku. Według szacunków, w 2040 roku około 40% energii w polskim systemie energetycznym będzie pochodziło z morskich farm wiatrowych.

Dzięki serwisowi PAP, wszystkie komunikaty są publikowane bez zmian w ich treści i w oryginalnej formie, którą nadawca przekazał. Autor komunikatu odpowiada za jego zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ