Home Biznes i finanse PBS FINANSE SA (2/2023) Rejestracja zmiany statutu PBS Finanse S.A.

PBS FINANSE SA (2/2023) Rejestracja zmiany statutu PBS Finanse S.A.

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] informuje, że w dniu dzisiejszym zostało doręczone Emitentowi postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 marca 2023 r. o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. z dnia 3 listopada 2022 r. dodano do statutu Spółki § 7 ust. 3 o brzmieniu: „Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ