Home Biznes i finanse Skuteczne środki ochrony przeciwpowodziowej w powiecie tarnobrzeskim – nowe możliwości

Skuteczne środki ochrony przeciwpowodziowej w powiecie tarnobrzeskim – nowe możliwości

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poświęca się realizacji unijnej dyrektywy IRR dotyczącej resolution w branży ubezpieczeń. Celem utworzonego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest maksymalna ochrona interesów ubezpieczających, a przede wszystkim ubezpieczonych. W ten sposób chcemy również chronić finanse publiczne oraz ograniczyć do minimum konieczność korzystania z nadzwyczajnego publicznego wsparcia – tłumaczyła Dagmara Wieczorek-Bartczak, członkini zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Ministerstwo Infrastruktury z dumą informuje, że w ostatnich latach zrealizowano duże przedsięwzięcie mające na celu ochronę przed zjawiskami powodziowymi w regionie Górnej Wschodniej Wisły. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej obejmował województwo podkarpackie, a także część województw małopolskiego i lubelskiego. 2 października 2023 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miał przyjemność poinformować o udanym zakończeniu realizacji zadania Łęg IV.

Władze rządowe i Wody Polskie wspólnie zrealizowały kolejną inwestycję mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Prace w Gorzycach są dowodem na to, że działania te mają na celu zapobiec powodziom, które szczególnie niebezpiecznie zagrażały mieszkańcom ze względu na położenie w widłach Wisły i Sanu – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W 2021 roku zrealizowano projekt Łęg IV, który polegał na rozbudowie lewego i prawego wału przeciwpowodziowego w Gorzycach w powiecie tarnobrzeskim. Prace obejmowały 10-kilometrowy odcinek wałów, w którym dokonano podwyższenia korony wałów, zmiany geometrii przekroju, dogęszczenia i doszczelnienia korpusu wałów i ich podłoża. Ponadto przebudowano infrastrukturę przeciwpowodziową, m.in. śluzę wałową, przepompownię melioracyjną, wylot z oczyszczalni ścieków, przepusty i przejazdy wałowe, a także linię wysokiego i średniego napięcia.

Zadanie Łęg IV zostało zrealizowane w maju 2021 r. i pozwoliło na skuteczną ochronę powiatu tarnobrzeskiego przed powodziami. Efektem jego wykonania są nowe, wytrzymałe wały o zwiększonej odporności na napór wody, wzmocniona infrastruktura przeciwpowodziowa oraz nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa.

Konsorcjum firm EKOMEL Sp. z o.o., ROBSON Sp. z o.o. i Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz zakończyło procedurę odbioru technicznego zadania 31 sierpnia 2023 r. Inwestycja o ogólnej wartości 71 mln zł przyniesie ulgę 13 480 osobom, a jej powierzchnia wynosi 56,9 ha. PGW Wody Polskie są obecnie w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Realizacja zadań z Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) w latach 2018-2020 miała ogromny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego.

W 2018 roku Wody Polskie ukończyły trzy strategiczne zadania inwestycyjne, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji bezpieczeństwa w tych regionach.

W 2018 roku zakończył się pierwszy etap projektu POPDOW – Wisła, który zakładał rozbudowę obwałowań o długości blisko 10 km. Inwestycja przyniosła ogromne korzyści dla mieszkańców Tarnobrzega, zwiększając znacząco poziom ochrony przeciwpowodziowej dla obszaru o powierzchni 4 846 ha i około 7 800 mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 32,2 mln zł.

W 2020 roku zakończono realizację dwóch projektów o całkowitej wartości niemal 120 mln zł. Pierwszy z nich to inwestycja Wisła etap 2, zakładająca rozbudowę obwałowań na 16 km długości. Łącznie na terenie gmin Gorzyce i Radomyśl nad Sanem zostało objętych 9 750 ha, gdzie mieszka ok. 18 850 osób oraz 20 miejscowości. Inwestycja ta przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tego obszaru i miała wartość 93,6 mln zł.

W związku z zadaniem San III, Wody Polskie zrealizowały 4,5 km rozbudowy obwałowań, co przyczyniło się do zwiększenia stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki San. Inwestycja ta miała wartość całkowitą równą 26,2 mln zł a zapewniła bezpieczeństwo 1600 osób zamieszkujących na obszarze o powierzchni 3000 ha. Również w ostatnich dniach Wody Polskie uzyskały decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym dla zadania San Stalowa Wola, które obejmuje ok. 18 km rozbudowy obwałowań, a jego wartość całkowita wynosi ok. 150 mln zł.

Realizacja zadań POPDPW pozwoliła na kompleksową poprawę infrastruktury i tym samym ochrony przeciwpowodziowej w rejonie węzła tarnobrzesko-sandomierskiego. Projekty te, zlokalizowane na terenach gmin: Tarnobrzeg, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany w województwie podkarpackim, mają szerszy wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców także województwa świętokrzyskiego.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, nadawca odpowiada za treść przesłanego komunikatu.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ