Home Biznes i finanse Osiągnięcia Grupy Bosch w 2022 roku: Planowany szybszy wzrost w różnych regionach i sektorach

Osiągnięcia Grupy Bosch w 2022 roku: Planowany szybszy wzrost w różnych regionach i sektorach

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Koncern Bosch planuje skupić się na przyszłości i realizacji ambitnych celów. W 2022 roku osiągnęliśmy szczytowy wzrost obrotów i zysku, co było możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu. W 2023 roku, wzrost gospodarczy na świecie na poziomie 1,7% ma wesprzeć dalszy wzrost sprzedaży na poziomie 6-9%, a marża EBIT oszacowana została na ok. 5%. Aby zapewnić stabilną przyszłość, dokonano znacznych inwestycji w działania badawczo-rozwojowe i środki kapitałowe wynoszące ponad 12 mld euro. Bosch w Polsce ma solidny wzrost w 2022 roku i planuje dalsze inwestycje. W sektorze mobilności Bosch chce osiągnąć sprzedaż na poziomie powyżej 80 mld euro do 2029 roku. Dyrektor generalny Stefan Hartung wyjaśnił, że celem firmy jest rozwój w każdym regionie świata, a technologia pozwoli im to osiągnąć. Pełniący obowiązki CFO Markus Forschner potwierdził, że w 2023 roku zostanie osiągnięty długoterminowy cel marży na poziomie minimum 7%.

2022 rok okazał się wyjątkowo wymagający dla Robert Bosch GmbH, aczkolwiek udało się przekroczyć założone cele biznesowe. Technologia i usługi dostarczane przez koncern spowodowały wzrost całkowitej sprzedaży do 88,2 mld euro, co stanowi 12% wzrostu w porównaniu do 78,7 mld euro uzyskanych w roku 2021. EBIT Grupy w 2022 roku wyniósł 3,8 mld euro, a marża EBIT wzrosła z 4% do 4,3%. Dr Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Robert Bosch GmbH, komentując wyniki roczne firmy, powiedział:

„Dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami 2022 roku – zarówno nasza sprzedaż, jak i marża były wyższe od oczekiwanych. Nawet jeśli otoczenie społeczno-gospodarcze nadal będzie wymagające, chcemy rozwijać się znacznie szybciej”.

„Naszym celem jest rozwój w każdym regionie świata i bycie w gronie trzech wiodących dostawców na ważnych dla nas rynkach” – powiedział Hartung.

„Ta technologiczna zmiana otwiera możliwości rozwoju, które chcemy wykorzystać w naszej dotychczasowej działalności, a także w pokrewnych i zupełnie nowych dziedzinach – stwierdził Hartung. – W tym kontekście nasz etos technologii >>Invented for life<< jest idealny – nie tylko jeśli chodzi o główne trendy w zakresie elektryfikacji, automatyzacji i cyfryzacji, ale bardziej niż kiedykolwiek, również w odniesieniu do oprogramowania i sztucznej inteligencji”.

„Pomimo wielu wyzwań możemy pochwalić się doskonałymi wynikami za 2022 rok. Co więcej – przygotowaliśmy fundamenty pod budowę sukcesu Bosch na rynkach przyszłości” – stwierdził dr Markus Forschner, CFO Robert Bosch GmbH.

Celem firmy Bosch w kolejnych latach jest wzrost sprzedaży o średnio 6-8% rocznie oraz osiągnięcie marży na poziomie co najmniej 7%. W obliczu stale zmieniających się warunków rynkowych i niepewności gospodarczej, utrzymanie wydajności i konkurencyjności wymaga elastycznego i przemyślanego zarządzania zasobami. Bosch wykorzystuje swoje zasoby, aby zapewnić bezpieczeństwo i przetrwać trudny czas, a także wzmocnić swoją pozycję w przyszłości.

W walce ze zmianami klimatu, transformacja technologiczna jest konieczna. W ubiegłym roku firma Bosch wydała łącznie ponad 12 mld euro na innowacje i rozwój. Inwestycje w przyszłość to nie tylko wydatek pieniężny, ale również przemyślana strategia. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł nieznacznie, aby zapewnić odpowiednią zdolność do realizacji zamówień w czasach dużej niepewności.

Bosch wierzy, że dzięki innowacjom i wysokim standardom jakości może dostarczyć produkty i usługi, które pomogą klientom i społeczeństwu w osiągnięciu celów dotyczących zmian klimatycznych. Firma jest zobowiązana do zapewnienia zrównoważonego wzrostu i zarządzania zasobami w długoterminowej perspektywie.

Przywództwo, innowacja i przedsiębiorczość są niezbędne do przekształcenia biznesu i społeczeństwa w celu osiągnięcia wyznaczonych celów. Dlatego Bosch stawia na badania i rozwój oraz przedsiębiorczość, aby móc dalej wspierać klientów w ich wyzwaniach.

Prognoza na rok 2023: wzrost gospodarczy pomimo wyzwań

Pandemia COVID-19 stawiła przed gospodarką wiele wyzwań, jednak już w pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Bosch odnotowała znaczny wzrost sprzedaży – aż o 3,5%. Region Ameryki Północnej zanotował wzrost w wysokości 18,1%, z kolei Europa zarejestrowała wzrost na poziomie 7,7%. Wszystko wskazuje na to, że gospodarka będzie się rozwijać mimo aktualnej sytuacji.

„Pierwsze kilka miesięcy pokazały, że rok 2023 również będzie pełen wyzwań” – zauważył CFO. W

Bosch wyjaśnił, że spodziewa się wysokich cen na rynkach surowców i energii oraz wysokich poziomów inflacji. Przewidywany wzrost światowej produkcji gospodarczej w 2023 roku wyniesie zaledwie 1,7%, co oznacza ograniczenie rozwoju w skali roku. Mimo tych niepokojących prognoz, Bosch zakłada osiągnięcie w 2023 roku wzrostu sprzedaży w wysokości 6-9% i marży EBIT na poziomie 5%.

Bosch postawił sobie ambitne cele na 2023 rok, w obliczu wysokich cen na rynkach surowców i energii oraz wysokich poziomów inflacji. Przewidywany wzrost światowej produkcji gospodarczej w tym roku ma być bardzo umiarkowany, jednak Bosch chce osiągnąć wzrost sprzedaży na poziomie 6-9% i marżę EBIT na poziomie 5%.

„W ten sposób chcemy zbliżyć się o krok do naszego długoterminowego celu, jakim jest marża na poziomie co najmniej 7% – powiedział dr Forschner. – Wyznaczyliśmy sobie ambitny plan działania”.

Grupa Bosch w Polsce odnotowała solidny wzrost w 2022 roku. Skonsolidowana sprzedaż wyniosła ponad 7,2 mld zł (1,5 mld euro). To stanowi wzrost o prawie 18% w porównaniu do roku poprzedzającego (15% po uwzględnieniu efektu różnic kursowych). Całkowita sprzedaż netto wzrosła o 13%, do 13,5 mld zł (2,9 mld euro).

Znaczący wzrost w kluczowych obszarach przyczynił się do wzrostu wyników Grupy Bosch w Polsce. Wyniki finansowe za 2022 rok znacząco przewyższyły poprzednie lata, a korzyści odczuły m.in. sektory motoryzacyjny, logistyczny i przemysłowy.

Grupa Bosch w Polsce wykazała wyraźny wzrost w 2022 roku. Wzrost wyników finansowych ponad 18% (15% po uwzględnieniu różnic kursowych) odzwierciedla znaczny wzrost w kluczowych dziedzinach, takich jak motoryzacja, logistyka i przemysł. Całkowita sprzedaż netto wzrosła o 13% do 13,5 mld zł (2,9 mld euro).

Bosch w Polsce działa i inwestuje w coraz szerszy zakres sektorów, aby wykorzystać wzrost wyników w 2022 roku. Efekty tego działania są widoczne i pozytywnie wpływają na polską gospodarkę. Grupa Bosch jest zobowiązana do nieustannego wspierania rozwoju gospodarczego w Polsce, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, aby wspierać innowacje i działania proinnowacyjne.

„Mimo ekonomicznych konsekwencji światowego kryzysu politycznego i wojny w Ukrainie, Bosch osiągnął dobre wyniki sprzedażowe na polskim rynku 2022 roku. Udało nam się również rozbudować nasze Centrum Kompetencji IT, którego zespół powiększył się do ponad 1000 ekspertów. Rozwinęliśmy również nasze fabryki: komponentów do układów hamulcowych, sprzętu AGD i akcesoriów do elektronarzędzi, w których powiększyliśmy moce produkcyjne” – powiedział Rafał Rudziński, prezes spółki Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

Koniec 2022 r. przyniósł pozytywne rezultaty dla Grupy Bosch w Polsce. W ciągu 12 miesięcy liczba pracowników wzrosła do ponad 9 400 osób, a wszystkie sektory biznesu Bosch odnotowały pozytywne tendencje wzrostu, szczególnie w obszarach mobilności, przemysłu i dóbr konsumpcyjnych.

„Mimo przeszkód planujemy dalsze wzmacnianie naszej obecności w Polsce. Właśnie ogłosiliśmy utworzenie nowego zakładu produkcyjnego pomp ciepła Bosch w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Nowa lokalizacja będzie częścią sieci produkcyjnej pomp ciepła Bosch w Europie i przyczyni się do transformacji energetycznej naszego kraju” – powiedział Rudziński.

W obecnym roku obrotowym Bosch w Polsce spodziewa się, że pomimo utrzymujących się wyzwań gospodarczych i politycznych w Europie i na świecie, osiągnie założone cele. Firma położy szczególny nacisk na reorganizację w dziedzinie mobilności, aby lepiej i szybciej odpowiadać na potrzeby klientów. W tym celu przejmuje część biznesu amerykańskiego producenta sensorów TSI Semiconductors i planuje inwestycje w wysokości ponad 1,4 mld euro w oddział tej firmy w Roseville w Kalifornii. Do 2029 roku Bosch Mobility ma osiągnąć średnio 6% wzrostu rocznie, co w połączeniu z trzykrotnym wzrostem rynku oprogramowania dla branży motoryzacyjnej zapewni firmie solidny fundament dla długoterminowego sukcesu.

Jako firma Bosch stawia na innowacje i rozwój, dlatego zapowiedział zwiększenie zatrudnienia w zakresie produkcji 200-milimetrowych układów scalonych opartych na węglu krzemu. Procesy produkcyjne mają być uruchomione w 2026 roku w amerykańskim oddziale Bosch Mobility.

Inwestycje w nowe technologie, innowacje i rozwój są priorytetem dla Bosch, który jest gotowy przyjąć wyzwania i zapewnić swoim klientom innowacyjne rozwiązania. Firma wierzy, że w przyszłości zapewni to optymalne warunki do dalszego wzrostu i rozwoju.

Efektywne i zrównoważone systemy grzewcze są kluczem do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Spółka Bosch inwestuje w rozwój technologii, które pozwalają właścicielom domów przejść na alternatywne systemy grzewcze. Pompy ciepła cieszą się dużym zainteresowaniem, a do końca dekady firma Bosch chce zainwestować w Europie łącznie ponad 1 mld euro. Dodatkowo, aby umożliwić finansowanie modernizacji systemów grzewczych, Bosch promuje również rozwiązania hybrydowe. Połączenie kotła gazowego z mniejszą pompą ciepła może zmniejszyć koszty modernizacji nawet o 30%.

Bosch poświęca również uwagę budynkom komercyjnym, oferując automatykę budynkową i rozwiązania, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej. Poprzez inwestycje w nowe technologie, firma ma na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach i skuteczne przejście na alternatywne urządzenia grzewcze.

Aby zapewnić zrównoważony wzrost w segmencie biznesowym, Bosch planuje dalsze inwestycje w rozwój techniki przemysłowej i dóbr konsumpcyjnych. Do 2022 roku Bosch ma na celu osiągnięcie sprzedaży na poziomie 10 mld euro. Aby osiągnąć ten cel, Bosch skupia się na wprowadzaniu rozwiązań systemowych i optymalizacji produktów.

Bosch inwestuje również w nowe technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość i robotyka, aby zapewnić swoim klientom wyższy poziom wydajności i niezawodności. W ten sposób Bosch chce zwiększyć swoją pozycję na rynku. Bosch również stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów poprzez wykorzystanie technologii do tworzenia innowacyjnych, funkcjonalnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Bosch ma na celu dostarczanie najlepszych technologii przemysłowych i towarów konsumpcyjnych swoim klientom. Aby osiągnąć ten cel, firma inwestuje w nowe technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość i robotyka, aby zapewnić klientom produkty o wysokiej wydajności i niezawodności. Bosch stara się również zaspokajać potrzeby swoich klientów poprzez wykorzystanie technologii do stworzenia innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

„Cel w zakresie przychodów ze sprzedaży w 2028 roku wynosi 10 mld euro – to istotne, aby być wśród liderów technologii przemysłowej” – powiedział prezes Bosch. Dodał, że niedawne przejęcie firmy HydraForce, z około 2100 pracownikami, odgrywa kluczową rolę: „Przejęcie amerykańskiego specjalisty nie tylko potroiło wielkość naszej sprzedaży hydrauliki kompaktowej. Dodatkowo sieć dystrybucyjna HydraForce zapewni nam lepszy dostęp do rynku amerykańskiego”.

Elektryfikacja mobilnych maszyn jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku. Firma Bosch Rexroth wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i stworzyła program eLion, oferujący kompleksowe i spersonalizowane rozwiązania do elektryfikacji pojazdów terenowych. Ponadto, producenci z całego świata zamawiają od nich rozwiązania dostosowane do różnych maszyn i pojazdów.

Sektor Consumer Goods ma ambitne plany rozwoju, a Bosch Power Tools planuje ponad dwukrotnie zwiększyć swoją sprzedaż do 2030 roku. Aby to osiągnąć, spółka zainwestowała w ubiegłym roku około 300 mln euro w rozszerzenie swojej działalności w zakresie akcesoriów. W tym roku planowane są kolejne dziewięciocyfrowe inwestycje. Jednym z priorytetów jest Ameryka Północna, która stanowi ponad 40% światowego rynku elektronarzędzi. BSH Hausgeräte również wzmacnia swoją pozycję na tym rynku, planując od 2024 roku produkować urządzenia chłodnicze na rynek północnoamerykański w nowym zakładzie w Meksyku.

Rok obrotowy 2022 będzie kluczowym okresem dla Mobility Solutions, który kontynuować będzie swoje zaangażowanie w rozwijanie swoich usług. Oprócz inwestycji w nowe technologie i innowacje, spółka koncentrować się będzie na przyspieszaniu transformacji cyfrowej w całym sektorze.

Również inne sektory spółki, takie jak Automotive Software, Industrial Technology i Consumer Goods & Retail, zwiększyły swoje wyniki, osiągając znaczące wzrosty zarówno w sprzedaży, jak i marżach. Wszystkie sektory korzystały z korzyści wynikających z cyfryzacji, szybkiej adopcji technologii i przyspieszenia globalizacji.

Rok obrotowy 2022: wykorzystanie wszystkich możliwości biznesowych

Mobility Solutions, stanowiąc największy sektor biznesowy spółki, zanotował znaczący wzrost sprzedaży – o 16% (12,1% po uwzględnieniu różnic kursowych), do 52,6 mld euro. Marża z działalności operacyjnej była wyższa niż oczekiwano i wzrosła z 0,7% do 3,4%.

Rok obrotowy 2022 będzie kluczowym okresem dla Mobility Solutions, który wykorzysta wszystkie możliwości biznesowe, aby dostarczyć najlepsze usługi. Spółka zaplanowała szeroką gamę inwestycji w nowe technologie, innowacje i cyfryzację, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w całym sektorze.

Inne sektory spółki (Automotive Software, Industrial Technology i Consumer Goods & Retail) osiągnęły znaczne wzrosty zarówno w sprzedaży, jak i marżach. Przyczyną sukcesu było szybkie wdrażanie nowych technologii, cyfryzacja i globalizacja.

„Pomimo stałego niedoboru półprzewodników i słabego wzrostu produkcji w przemyśle motoryzacyjnym, udało nam się znacznie zwiększyć sprzedaż związaną z mobilnością – zauważył Forschner. – Tak jak inne firmy, my również byliśmy zmuszeni do dostosowania naszych cen do zwiększonych kosztów”.

Rynek maszyn w sektorze Industrial Technology wykorzystał swój potencjał, co wyraża się w wzroście sprzedaży o 13,9% (11% po uwzględnieniu różnic kursowych) do 6,9 mld euro oraz wzroście marży EBIT do 9,8%. W sektorze Consumer Goods, mimo gwałtownego spadku popytu na urządzenia domowe i elektronarzędzia, sprzedaż wzrosła o 1,5% (1,6% po uwzględnieniu różnic kursowych) do 21,3 mld euro, a wygaszanie działalności w Rosji wpłynęło na spadek marży EBIT do 4,5% (vs 10,2% w 2021 r.). Sektor Energy and Building Technology odnotował znaczny wzrost o 17,4% (15,9% po uwzględnieniu różnic kursowych) i 7 mld euro. Napędzały go m.in. wysokie zapotrzebowanie na technikę grzewczą przyjazną dla środowiska, co skutkowało wzrostem marży EBIT do 6% (vs 5,1% w 2021 r.).

„We wszystkich regionach Grupa Bosch odnotowała w 2022 roku znaczący wzrost obrotów ze sprzedaży – w szczególności w obu Amerykach” – powiedział Forschner.

Rok obrotowy 2022 przyniósł dynamiczny wzrost przychodów w wielu regionach świata. W Ameryce Północnej dochody zwiększyły się o 25,7% do 14,4 mld euro, a w Ameryce Południowej wzrost wyniósł 26% i osiągnął 1,8 mld euro. Z kolei w Europie wzrost przychodów wyniósł 7,3% (po uwzględnieniu różnic kursowych – 9,8%) i osiągnął wartość 44,3 mld euro. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 12,8% do 27,7 mld euro (7,1% po uwzględnieniu różnic kursowych).

Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku Ameryki Północnej, gdzie wzrost przychodów został zauważalnie wyższy niż po uwzględnieniu różnic kursowych. Z kolei w Europie wzrost przychodów był wyższy po uwzględnieniu różnic kursowych. Natomiast w regionie Azji i Pacyfiku wzrost wyniósł 7,1%, co oznacza, że różnice kursowe miały wpływ na wyniki.

Wyniki wskazują, że w 2022 roku zauważalnie wzrosły przychody zarówno w Ameryce Północnej, jak i Południowej, Europie oraz Azji i Pacyfiku. Widać to szczególnie w przypadku Ameryki Północnej, gdzie wynik wzrósł o 25,7% w porównaniu do 9,8% po uwzględnieniu różnic kursowych. Wzrost przychodów może być źródłem korzyści dla wielu firm, które działają na rynku globalnym.

Koniec 2022 roku zaowocował zatrudnieniem łącznie 421 338 pracowników Grupy Bosch na całym świecie, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 18 724 osób. Wzrost dotyczył wszystkich regionów, jednak największy przyrost zanotowano w Amerykach oraz regionie Azji i Pacyfiku. Zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych wynosi obecnie 85 543 osób, w tym prawie 44 000 osób zajmuje się tworzeniem oprogramowania.

1. W 2022 roku obrót ze sprzedaży Grupy Bosch w Polsce wyniósł blisko 7,2 mld euro.

2. W tym samym roku całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce były szacowane na 13,5 mld euro.

3. Obejmują one sprzedaż przez cztery spółki Grupy Bosch oraz sprzedaż wewnętrzną.

4. Grupa Bosch ma w Polsce pięć lokalizacji i zatrudnia ponad 9 400 pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszych stron: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/BoschPolska.

Grupa Bosch to globalny dostawca technologii i usług, zatrudniający 421 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2022). W 2022 roku firma wygenerowała obrót w wysokości 88,2 miliardów euro. Działa w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Wiodące przedsiębiorstwo IoT oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie produktów i rozwiązań, wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) i wyposażonych w czujniki, oprogramowanie i usługi, a także własną chmurę IoT. Firma ma 400 lokalizacji na całym świecie i jest reprezentowana przez Robert Bosch GmbH oraz 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. 85 500 pracowników zatrudnionych jest w 136 ośrodkach działalności badawczo-rozwojowej na całym świecie, z czego większość to specjaliści IT. Bosch osiągnął neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji w 2020 roku, co potwierdza jego innowacyjny charakter.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze strony internetowe: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com lub śledź nasz profil na Twitterze: www.twitter.com/BoschPress.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ