Home Biznes i finanse 10 zasad dla władz odpowiedzialnych za realizację SRW RP

10 zasad dla władz odpowiedzialnych za realizację SRW RP

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Nowy rząd wywołał z nadzieją wśród branży mięsnej, że minister rolnictwa przygotuje plan działania, który wziąłby pod uwagę wyzwania i trudności, z jakimi branża się boryka.

„Dlatego przy okazji zmiany politycznej warty przedstawiamy decydentom nasz dekalog zawierający listę dziesięciu postulatów, od których realizacji zależy los tysięcy polskich gospodarstw hodowlanych oraz przyszłość polskiego przemysłu mięsnego. Liczymy, że z nowym rządem, ministrem rolnictwa oraz sejmową i senacką komisją rolnictwa i rozwoju wsi będziemy mogli w konstruktywny sposób usiąść do stołu rozmów i wypracować konkretne rozwiązania. Już teraz deklaruję wolę przystąpienia do takich negocjacji” – powiedział Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP uważa, że najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed branżą mięsną i nowym ministrem rolnictwa są:

1. Walka o równe traktowanie wszystkich uczestników łańcucha dostaw, w tym uregulowanie relacji przemysł – handel poprzez zapobieganie przewagom kontraktowym sieci handlowych oraz sprzeciwianie się na forum UE wszelkim działaniom mającym na celu ograniczenie hodowli zwierząt i konsumpcji mięsa.

2. Wycofanie się z obniżenia wymagań bioasekuracyjnych dla małych gospodarstw, zakaz używania określeń mięsnych w odniesieniu do produktów roślinnych, realizacja programu odbudowy stada trzody chlewnej, wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym oraz skuteczna walka z ASF i odpowiednio wysoko finansowane programy bioasekuracji.

3. Walka z dezinformacją żywnościową, promocja spożycia mięsa oraz edukacja konsumentów, wsparcie w zakresie inwestycji w przetwórstwo, tworzenie programu „lokalna półka” w marketach oraz spółkach skarbu państwa.

„Nasze postulaty można podzielić na takie, których realizacja jest możliwa na krajowym podwórku. Ale mamy świadomość, że wiele naszych spraw i bolączek trzeba załatwić w Brukseli. Toczące się na forum Unii Europejskiej rozmowy dotyczące wprowadzenia wielkiej reformy, zwanej Europejskim Zielonym Ładem, w bezpośredni sposób dotykają polskich hodowców i przetwórców. W pełni rozumiejąc potrzebę realizacji polityk związanych z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji gazów cieplarniach, zwracamy uwagę, że nie może to się odbyć kosztem bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej, który mogą zagwarantować tylko rolnicy i przetwórcy” – podkreślił Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP powstało w 1927 roku jako największa organizacja branżowa w Polsce, zrzeszająca przede wszystkim małe i średnie rodzinne przedsiębiorstwa. SRW RP wspiera rozwój i nowoczesność przemysłu mięsnego, reprezentuje interesy hodowców i przetwórców, a także łączy ich wspólnymi działaniami. Zależy nam również na promocji spożycia mięsa i przetworów mięsnych wśród konsumentów, dlatego wdrażamy wiele działań promocyjnych zarówno w kraju, jak i na świecie.

Stowarzyszenie przeprowadza teraz kampanię „Daj Gryza”, aby zwiększyć świadomość ludzi na temat wartości odżywczych mięsa wieprzowego i wołowego. Chcemy wyraźnie podkreślić, że mięso jest ważnym składnikiem zrównoważonej diety człowieka i w tym celu udostępniamy rzetelne informacje na jego temat. Kampania pokazuje także bogatą historię wędlin, tradycje i smaki, które są tak różne, jak regiony Polski.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ