Home Biznes i finanse Nowe możliwości komunikacyjne w powiecie niżańskim

Nowe możliwości komunikacyjne w powiecie niżańskim

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Uczestnicy panelu zorganizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Krynica Forum 2023 podkreślili, że Europa musi poważnie traktować swoje zobowiązania klimatyczne i nie może rezygnować z wykorzystywania rodzimych surowców do budowy instalacji OZE, zamiast ich importu z zagranicy. Zwłaszcza dla Polski, jako kluczowego producenta węgla koksowego i miedzi, jest to szczególnie istotne.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że 5 października 2023 r. w Nisku na Podkarpaciu wiceminister Rafał Weber mówił o inwestycjach drogowych w powiecie niżańskim, które otrzymają dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Listy zadań samorządowych, przeznaczonych do dofinansowania w ramach programu na 2024 rok zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu samorządy będą miały możliwość szybszego i efektywniejszego remontu oraz budowy niezbędnych dróg w swoim regionie.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to zarówno wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę transportową gmin i powiatów, jak i szansa dla małych społeczności w całej Polsce. Dzięki niemu każdy zakątek naszego kraju może czerpać korzyści z bezpieczeństwa i komfortu życia, a podróże po sieci dróg szybkiego ruchu będą bardziej przyjazne i przewidywalne – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Powiat niżański otrzymał 16,77 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch zadań drogowych: przebudowę drogi powiatowej nr 1078R w Rudniku nad Sanem oraz drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w Nowym Nart. W ramach tego dofinansowania przewidziano również budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1078R, a także przebudowę przepustu.

Gminy powiatu niżańskiego otrzymają dofinansowanie w wysokości 21,46 mln zł na realizację 10 zadań na drogach gminnych. Wśród nich znajduje się budowa mostu na rzece San oraz przebudowa drogi gminnej nr 102772R w Koziarni, a także poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R w Jeżowie. Dodatkowo, dofinansowanie obejmuje budowę i przebudowę drogi gminnej publicznej do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli, a także przebudowę drogi gminnej nr 102707R ul. Błonie wraz z remontem mostu oraz przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Majdanie Golczańskim z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego są brane pod uwagę przy określaniu wysokości dofinansowania z RFRD. Zgodnie z tym, im niższy dochód własny, tym wyższa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W roku 2024 samorządy województwa podkarpackiego będą miały do dyspozycji 315 mln zł dofinansowania na realizację zadań. Z tej sumy 147,6 mln zł przeznaczone jest na rozwiązania powiatowe, a 167,4 mln zł na gminne.

Na tej podstawie powstanie 182 kilometrów dróg: 96 km powiatowych i 87 km gminnych. W sumie 132 zadań, w tym 40 powiatowych i 92 gminnych, będzie objęte wsparciem.

Od 2019 do 2023 roku RFRD udzieliło ponad 1,1 miliarda złotych wsparcia na realizację 1000 zadań powiatowych i gminnych na 1500 kilometrów dróg w województwie podkarpackim.

Wprowadzane w ramach tego programu inwestycje stanowią znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców regionu.

Krajowe fundusze będą nadal wspierać samorządy województwa podkarpackiego w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych, które przyczynią się do poprawy jakości infrastruktury drogowej w regionie.

Zapewnienie bezpiecznych dróg lokalnych

Ponad 3,5 tys. km dróg w całej Polsce zostanie wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych w 2024 r., dzięki wsparciu z RFRD. Zadania gminne otrzymają dofinansowanie w wysokości 2 643 mln zł, zaś powiatowe 1 956 mln zł. Wsparcie objęło 688 zadań powiatowych i 1981 zadań gminnych, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z dróg lokalnych.

Dziękujemy za uwagę. PAP publikuje komunikaty bez jakichkolwiek zmian w ich treści, takie jak przesłane przez ich nadawcę. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ