Home Biznes i finanse EKG 2023: PKN Orlen S.A. wprowadza rewolucję wodorową

EKG 2023: PKN Orlen S.A. wprowadza rewolucję wodorową

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

„Rewolucja wodorowa wchodzi w nową dekadę – w PKN Orlen S.A. ogłosiliśmy nasze plany dotyczące instalacji mocy 1 GW w jednostkach wytwórczych opartych na nisko- i zeroemisyjnych paliwach wodorowych do końca dekady” – powiedział Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych podczas debaty na EKG 2023. Jest to wyrazem naszej wiary w wodorową technologię i jej zdolność do zmiany światowego środowiska.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przedstawiciele PKN Orlen zwrócili uwagę na rolę, jaką wodór odgrywa w sektorze energetycznym. Dyskutowano na temat zarówno zielonego wodoru, pozyskiwanego z odnawialnych źródeł energii, jak i korzyści, jakie może przynieść współpraca między nauką i biznesem w tworzeniu nowych technologii wodorowych. Obecnie jest to idealny moment, by do tego przystąpić.

„Zielony wodór, produkowany z wykorzystaniem energii odnawialnej, nie pokryje całego zapotrzebowania. Dlatego jako Orlen chcemy produkować wodór wykorzystując inne nisko- i zeroemisyjne możliwości – ze śmieci, biogazu i przy wykorzystaniu energii pochodzącej z elektrowni jądrowych. Patrzymy na to bardzo perspektywicznie” – powiedział Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen S.A.

Eksperci od węgla i energii wskazali, że aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne jest inwestowanie w nowe technologie, takie jak ogniwa paliwowe, magazyny energii, farmy wiatrowe i panele słoneczne.

Jednocześnie, wielu ekspertów wskazało, że przyjście do ekologicznych źródeł energii może być korzystne zarówno dla przemysłu, jak i dla środowiska, gdyż pozwoliłoby na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych.

Niezależnie od warunków geopolitycznych, inwestowanie w nowe technologie wytwarzania energii jest jednym z kluczowych sposobów na osiągnięcie neutralności klimatycznej. Eksperci wskazują, że inwestycje w ogniwa paliwowe, magazyny energii, farmy wiatrowe i panele słoneczne pozwolą zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych, a także obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

PKN Orlen wprowadził właśnie nową strategię, która ma na celu instalację w jednostkach wytwórczych zasilanych nisko- i zeroemisyjnym paliwem wodorowym ponad 1 GW mocy do 2030 roku. Jak wyjaśnił Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN Orlen, jest to odpowiedni krok w kierunku zmniejszenia zależności od zewnętrznych źródeł energii i osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska.

Według ekspertów, wprowadzanie w życie rozproszonych źródeł energii jest jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie celów dotyczących ochrony środowiska. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w technologie wodorowe istotnie przyczynią się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i zredukowania emisji gazów cieplarnianych.

„W tym obszarze przygotowujemy projekty, które koncentrują się na wykorzystaniu potencjału magazynów gazu ulokowanych w kawernach solnych. Będziemy traktować tę część magazynowania jako stabilizator dostaw wodoru dla przemysłu” – powiedział Jóźwiak.

„PKN Orlen widzi dynamicznie rozwijający się segment zastosowania wodoru w transporcie. Szczególnie wyraźna potrzeba pojawia się w Polsce, głównie w dużych miastach, transporcie miejskim, gdzie wykorzystywane są autobusy wodorowe” – powiedział Jóźwiak.

Wodór ma szansę stać się jednym z podstawowych źródeł energii w przemyśle, a jego wykorzystanie wykracza poza ten sektor. Przedsiębiorstwo Orlen planuje w najbliższym czasie zainstalować stacje tankowania wodorowego w kilku miastach w Polsce, w tym w Katowicach i Poznaniu.

Zdaniem ekspertów, wykorzystanie wodoru w różnych gałęziach gospodarki może przynieść wymierne korzyści, w tym w postaci zmniejszenia zużycia paliw kopalnych oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Wykorzystanie nowych technologii wodorowych na szeroką skalę wymaga jednak zaangażowania wielu sektorów gospodarki, w tym firm naftowych, zakładów produkcyjnych, transportu oraz przemysłu samochodowego.

Planowany przez Orlen rozwój stacji tankowania wodorowego w naszym kraju jest ważnym krokiem w kierunku wykorzystania tej technologii w codziennym życiu. Wdrożenie wodorowego systemu pozwoli na stworzenie sieci stacji tankowania, umożliwiających bezpieczne i wygodne tankowanie pojazdów napędzanych wodorem.

„Współpracujemy w tym zakresie z samorządami, ale też producentami autobusów wodorowych” – zaznaczył.

PKN Orlen S.A. planuje wybudować, do końca dekady, sieć stacji tankowania i produkcji wodoru w systemie rozproszonym, aby transport ciężki mógł swobodnie poruszać się w centralnej części Europy. Zakłada również 100 stacji dla transportu ciężkiego w korytarzach północ-południe. Poprzez to, PKN Orlen S.A. zapewni ekologiczne i niezawodne źródło energii dla transportu ciężkiego w całej Europie.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ