Home Biznes i finanse Kulturalna edukacja wspierana przez PGE – wspomnienia Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu PGE

Kulturalna edukacja wspierana przez PGE – wspomnienia Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu PGE

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ponad 6 milionów osób odwiedziło wydarzenia kulturalne wspierane przez PGE, w tym ponad 420 tysięcy uczestniczyło w specjalnym programie narodowym Zimowy PGE Narodowy w Trasie. Co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w projektach edukacyjnych związanych z kulturą, finansowanych lub wspieranych przez PGE, a 18 tysięcy dzieci uczestniczyło w zajęciach sportowych oferowanych przez podmioty wspierane przez PGE.

Działalność sponsoringowa PGE to nie tylko szeroko zakrojone projekty pomagające dzieciom w zdobywaniu wiedzy i rozwoju, ale również szereg działań na rzecz społeczności lokalnych. Jako jeden z największych mecenasów kultury i sponsorów sportu w Polsce, PGE angażuje się w wiele inicjatyw, które mają na celu wspieranie lokalnych społeczności oraz tworzenie warunków do rozwoju i edukacji dzieci.

„PGE jest jedną z największych firm w Polsce, liderem transformacji energetycznej o ogromnym potencjale organizacyjnym i finansowym. Ten potencjał wykorzystujemy do wsparcia naszych partnerów sponsoringowych. Dla PGE sponsoring sportu i mecenat kultury to nie tylko promocja firmy i marki. To działania, które są bardzo ważnym elementem naszej odpowiedzialności społecznej – chcemy być sponsorem społecznie zaangażowanym. Dlatego dużą wagę przykładamy do realizacji projektów z zakresu rozwoju i edukacji dzieci. Poprzez sponsoring budujemy nasze zaangażowanie w rozwój społeczny, wspieranie lokalnych społeczności, upowszechnianie aktywność fizycznej i sportu, ale także promocję kultury – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Jako spółka Skarbu Państwa służymy społeczeństwu, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne poprzez dostawy energii elektrycznej i ciepła, ale także wspierając jego rozwój, szczególnie w >>małych ojczyznach<<” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

PGE wspiera szereg programów, mających na celu ułatwienie dostępu do sportu dzieciom i młodzieży. Głównym celem jest aktywne wspieranie młodych ludzi w osiąganiu ich celów sportowych poprzez zapewnienie możliwości rozwoju i finansowania oraz organizowanie atrakcyjnych wydarzeń sportowych.

PGE dba o promocję zdrowego stylu życia i wspiera wszelkie inicjatywy skupiające się na osiąganiu sukcesów w sporcie. Poprzez kontakt i współpracę ze społecznością lokalną, PGE ma na celu ułatwienie młodym ludziom uprawiania sportu i dostępu do infrastruktury sportowej, aby pomóc im w osiąganiu ich celów.

PGE wspiera również inicjatywy edukacyjne w zakresie kultury fizycznej, poprzez szkolenia i spotkania z trenerami, aby pomóc młodym ludziom w osiąganiu ich celów w sporcie. Przez stałe wsparcie młodych sportowców, PGE chce przyczynić się do długoterminowego rozwoju polskiego sportu i kultury fizycznej w społeczeństwie.

PGE angażuje się w wszelkie dyscypliny sportu, tworząc partnerskie relacje zarówno na poziomie profesjonalnym jak i amatorskim, dziecięcym i edukacyjnym. Jednocześnie firma promuje aktywność fizyczną jako sposób na zdrowe i pozytywne spędzanie czasu przez najmłodszych.

W 2022 roku PGE rozwijała swój Program Junior, wspierając 25 akademii sportowych różnych dyscyplin, w tym piłka nożna, koszykówka, siatkówka, judo i łyżwiarstwo. Program miał na celu popularyzację sportu wśród dzieci i wsparcie ich w rozwijaniu zainteresowań. PGE wspomagało 6 tysięcy dzieci w 25 klubach sportowych, co przełożyło się na ogólną liczbę 18 tysięcy uczestników zajęć sportowych w ramach Programu Junior.

PGE wspiera wszechstronny rozwój polskiego sportu na poziomie profesjonalnym, angażując się w wsparcie kadry narodowej i najważniejszych klubów krajowych z różnych dyscyplin sportu. W 2022 roku, dzięki wsparciu PGE, polscy sportowcy profesjonalni zdobyli blisko 250 medali podczas międzynarodowych mistrzostw świata i Europy.

W 2022 roku PGE Narodowy promował aktywność fizyczną poprzez „Zimowy PGE Narodowy w Trasie” – flagowy projekt, który zgromadził ponad 420 tys. uczestników w 10 największych miastach w całej Polsce. Projekt wspierał rekreację i popularyzował amatorski sport, zachęcając całe rodziny do uprawiania łyżwiarstwa.

Nowa wersja:

PGE to jeden z najważniejszych mecenasów kultury w Polsce. Firma zaangażowana jest w wiele inicjatyw edukacyjnych, których celem jest umożliwienie ludziom w każdym wieku dostępu do wiedzy z zakresu sztuki i muzyki. Program „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna” realizuje te cele.

PGE od wielu lat docenia znaczenie kultury i wspiera szeroko rozumianą edukację artystyczną. Poprzez program „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna” firma dba o to, aby kultura była dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek czy dochody.

Muzea i instytucje muzyczne wspierane przez Polską Grupę Energetyczną nie tylko działają na rzecz dalszego rozwoju kultury, ale również organizują szereg wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do uczniów wszystkich szczebli edukacji. W 2022 roku w instytucjach kultury współpracujących z PGE odbyło się ponad 6 tys. takich wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 6 mln osób. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się programy edukacyjne, których uczestnikami było ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że aż co czwarty uczeń w Polsce miał okazję uczestniczyć w atrakcyjnych i rozwojowych zajęciach dzięki wsparciu PGE.

W 2022 r. PGE Kulturalna Grupa Energetyczna objęła swoim wsparciem cztery muzea – Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu – a także 16 instytucji muzycznych, m.in. Filharmonię Narodową w Warszawie, Filharmonię Śląską, Operę i Filharmonię Podlaską, Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonię Gorzowską, Operę Nova w Bydgoszczy, Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze oraz Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

PGE wspiera również inicjatywy, których celem jest przypomnienie i upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych oraz zachowanie tożsamości narodowej. W ramach programu „PGE Dumni z historii” firma angażuje się w projekty, których celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej i zachowanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach, takich jak Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi.

PGE angażuje się w sponsoring klubów sportowych, jak również w szereg innych działań prospołecznych. Przedsiębiorstwo wspiera młodych ludzi w ich rozwoju, jak również działania na rzecz środowiska naturalnego. Wszystkie te akcje są doskonałym przykładem skuteczności działań PGE jako sponsora.

PGE jest wyjątkowym sponsorem, wykorzystującym swoje zasoby w najbardziej efektywny i skuteczny sposób. Można powiedzieć, że w 2022 roku PGE udowodniło, że można osiągnąć wyjątkowo pozytywny efekt dzięki najlepiej zaplanowanym i zrealizowanym działaniom sponsoringowym.

PGE staje się coraz bardziej znanym i szanowanym sponsorem, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Efektywność i skuteczność działań sponsoringowych PGE w 2022 roku jest idealnym przykładem na to, że dzięki odpowiedniemu planowaniu i wykorzystaniu zasobów, można osiągnąć niezwykle pozytywne efekty.

PGE jest przykładem na to, że przedsiębiorstwo może wspierać społeczności wokół siebie, jednocześnie zwiększając swoją rozpoznawalność. W 2022 roku PGE pokazało, że poprzez zaangażowanie w różnorodne projekty i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny i skuteczny, można osiągnąć wybitne rezultaty.

Rozpoznawalność działalności sportowej i kulturalnej wspieranej przez PGE stale wzrasta. Przeprowadzone w lutym 2022 roku przez Instytut Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna badanie na grupie 1000 osób wykazało, że ponad połowa respondentów wskazała PGE jako sponsora polskiego sportu. Co więcej, aż 63 proc. potwierdziło, że PGE jest partnerem polskiego sportu oraz animatorem rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ