Home Biznes i finanse Kolejny krok w modernizacji DK9: nowy przebieg drogi

Kolejny krok w modernizacji DK9: nowy przebieg drogi

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

VanEck, firma zarządzająca aktywami z Nowego Jorku, rozszerza swoją ofertę w Polsce i wprowadza 21 nowych funduszy ETF (Exchange Traded Funds). W ten sposób inwestorzy mają teraz do dyspozycji 33 produkty inwestycyjne firmy VanEck.

Ministerstwo Infrastruktury z dumą ogłasza zatwierdzenie Programów Inwestycji, które mają na celu budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 9, od węzła Rzeszów Zachód na A4 do drogi ekspresowej S74. W III kwartale 2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umożliwi wykonanie prac przygotowawczych dzięki ogłoszeniu przetargów w związku z tymi zadaniami.

Weber dodał, że budowa nowego ciągu komunikacyjnego wzdłuż drogi krajowej nr 9, a także obwodnice Kolbuszowej i Nowej Dęby, które są realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się po całym 60-kilometrowym odcinku. Dzięki tym inwestycjom ruch drogowy zostanie znacznie usprawniony.

Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebę budowy nowego odcinka DK9 na odcinku od obwodnicy Nowej Dęby do drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim. Inwestycja ta będzie miała długość ok. 19 km, a jej trasa będzie przebiegać wzdłuż wschodniej strony Wisły, połączając Nową Dębę z Tarnobrzegiem oraz z drogą ekspresową S74.

Dzięki Programowi Inwestycji Ministerstwa Infrastruktury, nowy odcinek DK9 zostanie zbudowany w sposób odpowiadający współczesnym normom bezpieczeństwa, jakości i komfortu jazdy.

Budowa obwodnicy Nowej Dęby i Kolbuszowej oraz połączenie jej z autostradą A4 poprzez węzeł Rzeszów Zachód, stanowią kluczowy element planu rozwoju infrastruktury województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie to składa się z trzech etapów: budowy drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. 11 km); budowy drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej z autostradą A4 poprzez węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. 14 km); a także budowy dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych.

Zakres prac obejmuje budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2 wraz z budową obiektów inżynierskich, skrzyżowań jednopoziomowych lub węzłów, nowych dróg, przebudowę infrastruktury technicznej, budowę urządzeń ochrony środowiska, a także budowę chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych.

Realizacja tych trzech inwestycji zapewni nie tylko większy komfort i bezpieczeństwo podróży, ale również wpłynie na efektywność transportu lokalnego i regionalnego. Inwestycja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i ułatwi dojazd do kluczowych miejsc.

Aby zapewnić przygotowanie wymaganych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na prace przygotowawcze, trwają obecnie prace nad ich opracowywaniem. Po wyłonieniu ich wykonawców rozpocznie się proces prac projektowych, mający na celu wyznaczenie nowego korytarza przebiegu drogi od połączenia z S74 do węzła Rzeszów Zachód na A4 oraz przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych.

Celem inwestycji jest modernizacja drogi DK9, która umożliwi prowadzenie ruchu tranzytowego bez narażenia mieszkańców na uciążliwości związane z częstym przejeżdżaniem pojazdów transportowych.

Modernizacja ma na celu także zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez wyposażenie jej w nowoczesny system zarządzania ruchem, co pozwoli na skuteczniejszą kontrolę nad wykonywanymi manewrami i zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków.

Według ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 roku, na odcinku Nowa Dęba – Nagnajów średnia dobowa liczba pojazdów wahała się pomiędzy 6 465 a 10 438, od Kolbuszowej do Nowej Dęby między 7 585 a 12 074, a w przypadku trasy Kolbuszowa – węzeł Rzeszów Północ A4 pomiędzy 8 463 a 33 822 pojazdów.

DK9 to obecnie bardzo obciążona droga krajowa, co powoduje znaczne utrudnienia w płynności ruchu. Ponadto, w jej sąsiedztwie występuje liczne zjazdy i skrzyżowania z drogami niższych klas, a także zabudowane tereny, które uniemożliwiają jej rozbudowę. Dlatego też zdecydowano się na budowę nowego przebiegu DK9. Nowa trasa pozwoli na odsunięcie ruchu pojazdów od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni tranzyt, który zostanie przejęty z drogi ekspresowej S7. Ponadto, poprawi płynność transportu osobowego na trasie Rzeszów – Radom – Warszawa, oraz skróci czas przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Realizacja tej inwestycji pozwoli również na usunięcie wąskich gardeł, które powodują spowolnienie ruchu.

Serwis PAP publikuje komunikaty w postaci dostarczonej przez nadawcę, nie wprowadzając do nich żadnych zmian. Autorzy komunikatów są odpowiedzialni za ich treść, zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ