Home Biznes i finanse ZM ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

ZM ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

by Wiadomości Rzeszów
0 comment
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 236 260 172 360 50 888 37 905
Koszt własny sprzedaży 179 085 123 828 38 573 27 232
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 091 22 189 5 620 4 880
Zysk (strata) brutto 28 089 24 165 6 050 5 314
Zysk (strata) netto 21 782 18 894 4 692 4 155
Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 845 925 4 658 814 4 845 925 4 658 814
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 4,49 4,06 0,97 0,89
Aktywa trwałe a) 265 864 257 982 56 801 56 090
Aktywa obrotowe a) 310 514 263 408 66 341 57 270
Kapitał własny a) 355 070 336 340 75 860 73 127
Zobowiązania długoterminowe a) 61 250 63 805 13 086 13 872
Zobowiązania krótkoterminowe a) 160 058 121 245 34 196 26 361
Liczba akcji 4 845 925 4 658 814 4 845 925 4 658 814
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 73,27 72,19 15,65 15,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 953 13 963 -7 098 3 071
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 661 -9 045 -3 158 -1 989
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 540 -8 941 5 070 -1 966

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ