Home Biznes i finanse Rozpoczęcie budowy Via Carpatii w województwie podlaskim i lubelskim

Rozpoczęcie budowy Via Carpatii w województwie podlaskim i lubelskim

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Rozwój nowej mobilności w Polsce, Europie i na świecie był omawiany podczas trzeciego dnia Kongresu Nowej Mobilności (KNM) w Łodzi. Wysiłki rządów i regulatorów, w tym Fit for 55, AFIR, Net Zero i IRA, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie były dyskutowane, aby zobaczyć, czy te nowe regulacje wesprą rozwój nowej mobilności.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza start budowy międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia na trasie między Białymstokiem a Lublinem. Pierwszy odcinek, o długości 9 km, rozpoczął budowę na trasie Haćki – Bielsk Podlaski. Jest to pierwszy odcinek drogi ekspresowej S19 województwa podlaskiego.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza rozpoczęcie budowy międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia między Białymstokiem a Lublinem. Inwestycja obejmuje 9-kilometrowy odcinek trasy Haćki – Bielsk Podlaski, jako pierwszy odcinek drogi ekspresowej S19 woj. podlaskiego.

Początek budowy szlaku Via Carpatia pomiędzy Białymstokiem a Lublinem to kolejny krok w kierunku realizacji zobowiązań rządu. Poprzedni rok przyniósł zakończenie budowy drogi ekspresowej pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Inwestycja ta pozwoli na wygodny i szybki transport mieszkańcom województw podlaskiego i lubelskiego, a także będzie przyczyniać się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że jest to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy życzą naszemu krajowi jak najlepiej.

Realizacja zadania przewiduje wybudowanie 9 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 oraz jednojezdniowego odcinka DK66, który będzie stanowić połączenie z istniejącą DK19. Przewidziana nawierzchnia będzie wykonana z bitumu i posiadać będzie nośność 11,5 t/oś. Ponadto, na trasie powstanie 22 obiektów inżynierskich, w tym dwa duże przejścia dla zwierząt.

Aby wybudować dwa węzły drogowe, planuje się wybudowanie ronda w Bielsku Podlaskim Północy. Rondo będzie niezbędne do połączenia drogi ekspresowej z istniejącym układem drogowym, tworząc nowe skrzyżowanie z drogą krajową nr 19.

Ponadto zaprojektowano zmiany w istniejącym układzie drogowym, aby umożliwić swobodny przepływ ruchu. Wśród tych zmian znajduje się budowa nowych odcinków dróg, dostosowanie skrzyżowań oraz stworzenie sygnalizacji świetlnej przy istniejących skrzyżowaniach.

Bielsk Podlaski Zachód zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu dróg S19 oraz DK66, a jego celem jest stworzenie obwodnicy Bielska Podlaskiego oraz budowa przyszłej drogi wojewódzkiej.

Nowa infrastruktura pozwoli skutecznie odciążyć centrum miasta od tranzytu, a także umożliwi znaczące zwiększenie przepustowości regionalnego systemu komunikacyjnego.

Realizacją tego zadania, obejmującego budowę odcinka o długości ok. 5,6 km, zajmie się firma Budimex. Prace mają być zakończone w III kwartale 2025 r., a ich łączna wartość wynosi 325,9 mln zł.

S19 w kierunku południowym od Białegostoku

Realizacja odcinka Haćki – Bielsk Podlaski jest pierwszym krokiem w budowie S19 w kierunku południowym od Białegostoku. Aktualnie procedowane są decyzje dotyczące pozostałych czterech odcinków S19, które niebawem będą gotowe do realizacji.

Dodatkowo, w ramach Via Carpatia przewidziano budowę kilku odcinków krajowych dróg wojewódzkich:

• Bielsk Podlaski Zachód – Boćki (ok. 12,2 km);

• Boćki – Malewice (ok. 15,9 km);

• Malewice – Chlebczyn (ok. 25,1 km);

• Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (jedna jezdnia klasy GP, o długości ok. 6 km).

Całkowita długość Via Carpatia na terenie Polski wynosi około 700 km, biegnąc od granicy państwa w Budzisku, poprzez Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek, aż do drugiej granicy kraju. Trasa przecina pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

W celu poprawy jakości i bezpieczeństwa ruchu na całej trasie, oprócz wymienionych powyżej odcinków dróg wojewódzkich, planuje się także budowę sieci drogowej pośredniej.

Via Carpatia będzie stanowić połączenie pomiędzy Europą Północną i Południową, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Realizacja projektu Via Carpatia w Polsce stanowić będzie jeden z kluczowych elementów programu rozwoju transportu w naszym kraju.

Serwis PAP oferuje możliwość publikowania komunikatów bez wprowadzania żadnych zmian w ich treści. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ