Home Biznes i finanse Polska jako europejski spichlerz wodorowej energii – EKG 2023

Polska jako europejski spichlerz wodorowej energii – EKG 2023

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Polska może stać się liderem europejskim w gromadzeniu wodoru w kawernach solnych, co pozwoli w wytwarzaniu energii elektrycznej – stwierdził Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, występując na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach podczas debaty „Polski wodór: strategia i praktyka”.

Wiceminister Ireneusz Zyska podkreślił, że Polska jest wiodącym krajem w produkcji wodoru szarego na rynku europejskim, dlatego też należy utrzymać swoją pozycję jako lidera w gospodarce wodorowej.

„Jak oceniają eksperci Komisji Europejskiej, rynku wodorowego, Polska w zakresie wytwarzania oraz konsumpcji wodoru we wszystkich sektorach gospodarki ma trzeci potencjał w Europie” – mówił wiceminister Zyska.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił dziś znaczenie wodoru w przyszłości gospodarki Polski, Europy i świata. Przypomniał, że od początku kadencji parlamentu rząd przykłada dużą wagę do rozwoju technologii wodorowych. Zaznaczył również, że nasz kraj posiada wiele wyjątkowych atutów, które może wykorzystać na arenie międzynarodowej.

Premier podkreślił także, że od początku swojej kadencji rząd dąży do wykorzystania istniejących zasobów oraz technologii wodorowych. Przyznał, że Polska może skorzystać na swoich unikalnych cechach i atutach, aby wybić się na arenie międzynarodowej.

„Mamy unikalny potencjał geologiczny w Polsce. Możemy być energetycznym spichlerzem Europy, jeśli chodzi o magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Ten wodór będzie ekwiwalentem energii elektrycznej, później przetwarzany w wielkoskalowych ogniwach paliwowych tak, żeby bilansować krajowy system energetyczny, ale oferować usługi dla innych państw” – mówił Ireneusz Zyska.

Prof. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej wyjaśnił, że aby wspomóc rozwój gospodarki wodorowej, konieczny jest znaczny udział świata nauki. „Aby móc w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, niezbędne jest wykorzystanie wiedzy naukowej oraz innowacyjnych firm” – dodał.

Prof. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej zaznaczył, że aby gospodarka wodorowa mogła rozwinąć się w pełni, bardzo ważny jest udział świata nauki. „Żeby w pełni wykorzystać tę technologię, należy sięgnąć po wiedzę naukową i wykorzystać innowacyjne firmy” – stwierdził.

„Udział nauki ma polegać na tym, żeby to potem dalej usprawniać. Jeśli nie będziemy w sposób znaczący w tym uczestniczyć, to nie staniemy się kreatorami tej technologii” – dodał prof. Kotowicz.

„To są duże wyzwania, które nas czekają. Do tego, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, potrzebujemy zasobów i kompetencji. Potrzebujemy wykwalifikowanych kadr, które przeprowadzą te projekty przez cały proces inwestycyjny, badawczy” – podkreślił Jóźwiak.

Grzegorz Jóźwiak stwierdził, że aby gospodarka wodorowa rozwinęła się w pełni, niezbędna jest współpraca przemysłu z sektorem naukowym.

Mirosław Skibski podkreślił, że kluczem do sukcesu jest przekazywanie wiedzy na temat gospodarki wodorowej, aby umożliwić jej szersze zastosowanie.

Zaznaczono, że sam przemysł nie wystarczy, aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarki wodorowej – konieczny jest wkład sektora naukowego.

Gospodarka wodorowa może być skutecznie wprowadzana w życie dzięki edukacji, dlatego ważne jest, aby przekazywać jej zalety szerszemu gronu odbiorców.

Konieczne jest także stworzenie kadr kompetentnych, aby zapewnić właściwe wykorzystanie wytworzonych rozwiązań.

Rola przemysłu w upowszechnianiu gospodarki wodorowej jest niezbędna, jednak nie można zapominać o szkoleniu odpowiednich kadr oraz o współpracy przemysłu ze środowiskiem akademickim.

„Musimy się skupić na promocji, na edukacji społeczeństwa i firm” – zaznaczył.

Kwestia rozproszenia klastrów i dolin wodorowych jest wyzwaniem, które można wspólnie zaadresować, jednak wciąż istnieje problem wysokiej ceny „zielonego wodoru”, która ogranicza jego szerokie wdrożenie. Aby zapewnić opłacalność wykorzystania wodoru w szerszym zakresie, konieczne jest wsparcie ze strony rządu oraz inwestorów. Bartłomiej Kras, prezes zarządu Impact Clean Power Technology SA, podkreślił również ważność wsparcia w tej kwestii.

Chociaż wdrażanie gospodarki wodorowej na szeroką skalę wiąże się z wyzwaniami, takimi jak rozproszenie klastrów i dolin wodorowych, istnieje optymizm dotyczący tego, że proces może zostać zrealizowany. Jednakże, aby zapewnić opłacalność wykorzystania wodoru w szerszym zakresie, konieczne jest wsparcie ze strony rządu oraz inwestorów. Prezes zarządu Impact Clean Power Technology SA, Bartłomiej Kras, podkreśla, że wsparcie jest niezbędne, aby przesunąć barierę wysokiej ceny „zielonego wodoru”.

„Dostępność cenowa wodoru będzie większa, jeżeli będzie w większej skali” – podkreślała Sara Piskor, dyrektor ds. strategii, public affairs i komunikacji Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.

Piskor zaleciła także, aby klastry i doliny wodorowe łączyć w większe systemy przy użyciu sieci gazowej, którą można dostosować do przesyłu wodoru. Jednak źródłem problemu w tej chwili może być pozyskiwanie finansowania, gdyż środki europejskie na finansowanie gospodarki wodorowej są rozproszone w różnych programach.

Aby skutecznie przekształcić klastry i doliny wodorowe w większe systemy, Piskor zaproponowała wykorzystanie sieci gazowej, która może być dostosowana do przesyłu wodoru. Jednakże, aby osiągnąć sukces, trzeba będzie zdobyć odpowiednie finansowanie, co może okazać się trudne ze względu na rozproszone środki europejskie na finansowanie gospodarki wodorowej.

„Europejskie źródła finansowania dla infrastruktury i dla producentów, i dla odbiorców są poszatkowane i dlatego ważne jest, żeby sięgać po te pieniądze wspólnie” – powiedziała Piskor.

Aby zrealizować założenia strategii wodorowej, niezbędne jest wykorzystanie głębokiej współpracy na wielu płaszczyznach. Rząd, samorządy, sektor biznesowy oraz świat nauki muszą wyjść naprzeciw wspólnym celom, by te plany mogły zostać zrealizowane.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ