Home Biznes i finanse Rozwiązywanie wyzwań ESG w kontekście rządowych postulatów

Rozwiązywanie wyzwań ESG w kontekście rządowych postulatów

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Organizatorzy Forum Innowatorów ESG 2023 wystosowali sześć postulatów adresowanych do rządu, których realizacja ma zapewnić skuteczne wdrożenie ESG w Polsce. Postulaty zostały przedstawione przez Polskie Stowarzyszenie ESG oraz Federację Przedsiębiorców Polskich, aby wspierać rozwój odpowiedzialnego biznesu.

Wprowadzenie ESG do sektora biznesowego to wyzwanie, któremu muszą stawić czoła firmy, organizacje i przedsiębiorstwa. Zmiany dotkną każdego działu – od HR, przez BHP, compliance, zakupy i produkcję. Dlatego ważne jest, aby nowy rząd Donalda Tuska wesprze biznes w tej zmianie. Polskie Stowarzyszenie ESG przedstawia listę postulatów, wypracowanych przez swoich członków i Partnerów, które mają pomóc przejść przez tę transformację.

1. Powołanie Komitetu ds. ESG przy KPRM i Stowarzyszenia ESG.

2. Koordynację i nadzór nad działaniami Komitetu przejął jeden z ministrów lub wiceministrów.

3. Audyt przepisów związanych z ESG oraz dostosowanie polskiego prawa do unijnego.

4. Utworzono specjalną „Tarczę ESG”, umożliwiającą wsparcie finansowe i instytucjonalne dla dużych firm w zakresie inwestycji związanych z transformacją ESG.

5. Powołano Centrum Wiedzy i Wymagań dotyczących ESG w jednej z agend Grupy PFR, celem wsparcia rządu w kształtowaniu nowych kadr w obszarze ESG.

6. Ustalono jasne wytyczne dotyczące audytowania raportów ESG, w tym wzmacnianie nadzoru audytowego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

7. Polskie Stowarzyszenie ESG i Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisały porozumienie, którego celem jest wsparcie biznesu w transformacji gospodarki poprzez współpracę i konsultacje z administracją rządową.

„Biznes potrzebuje partnera w administracji rządowej, lidera w randze ministra, o jasno sprecyzowanych kompetencjach dotyczących ESG, który będzie odpowiedzialny zarówno za wdrożenie dyrektywy, jak i współpracę z przedsiębiorcami” – mówił Arkadiusz Pączka, wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Polskie Stowarzyszenie ESG prowadzi obecnie szeroką kampanię informacyjną i edukacyjną, której celem jest wzmocnienie współpracy z rządem i parlamentem, szczególnie w sektorach gospodarczych. W ramach tej kampanii organizowane są szkolenia i spotkania, których celem jest wymiana wiedzy między przedstawicielami biznesu, a europejskimi ekspertami w dziedzinie ESG, SRS i CRSD.

„Chcemy uzmysłowić decydentom, że dla optymalnego wdrożenia projektów rządowych, w tym zapowiadanej przecież transformacji energetycznej, niezbędne jest uwzględnienie ESG” – mówiła Joanna Dargiewicz-Rożek, członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu ESG.

Atrakcyjne jest to, że ESG może przynieść korzyści nie tylko w postaci zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów, ale także w zakresie zarządzania ryzykiem i zwiększenia reputacji w oczach klientów i inwestorów.

Wspieranie ESG jest kluczem do sukcesu dla wszystkich firm, ale szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają wyjątkowo duży potencjał do poprawy wyników i wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Wykorzystanie wsparcia jest konieczne, aby te przedsiębiorstwa mogły w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje ESG.

Wsparcie ESG jest kluczowe dla zapewnienia przedsiębiorstwom wszechstronnego sukcesu, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw. Wdrażanie strategii ESG może mieć wymierne korzyści, w tym zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów i zarządzanie ryzykiem. Strategie ESG mogą również poprawić reputację przedsiębiorstwa w oczach klientów i inwestorów. Aby jednak w pełni wykorzystać te korzyści, firmy muszą wykorzystać dostępne wsparcie.

Podczas debaty wyłoniły się również nieoczekiwane wyzwania w poszczególnych aspektach ESG. Eksperci wskazali na zróżnicowane światopoglądy w odniesieniu do realizacji aspektu społecznego ESG, a to może prowadzić do tego, że kraje o różnych systemach wartości – jak Polska i Szwecja – wymagają zastosowania różnych strategii. Kolejnym wyzwaniem może być konflikt między potrzebami środowiskowymi i społecznymi, zależnie od rodzaju biznesu prowadzonego, np. górnicy i ekolodzy mogą mieć trudne do pogodzenia interesy w kwestii ochrony zatrudnienia w górnictwie i całkowitego odejścia od paliw kopalnych. Ważnym, choć często niedocenianym, wyzwaniem ekologicznym jest również woda, o której coraz częściej słyszy się w Unii Europejskiej, mówiąc o „Blue Dealu” jako odpowiedzi na wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostępu do wody potrzebnej do produkcji żywności czy transportu zaopatrzenia dla przemysłu.

Paneliści podkreślali, że ochrona środowiska, wód i pszczół to zadanie, które powinno być realizowane przez wszystkie strony dialogu, zarówno biznes, jak i społeczeństwo. Zamożność społeczeństw prowadzi do wzrostu konsumpcji energii, dlatego też ważne jest, aby jednostki miały świadomość swojego wpływu na środowisko i odpowiedzialnie gospodarowały energią.

„UE próbuje stworzyć motywację do ochrony zasobów środowiska poprzez regulowanie rynku, poprzez narzucanie obciążeń na firmy które emitują CO2, jednak ta praktyka bywa niekonsekwentna. Dostrzegamy technologie bardziej skuteczne niż elektryfikacja transportu, warto je docenić” – mówił Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP, który wskazał, że umowa znaczącej cementowni w Polsce warta ok 2 mld zł na przechwytywanie CO2 zaoszczędzi Polsce emisji dwutlenku węgla porównywalnej z prośrodowiskowym efektem 700 tys. samochodów elektrycznych.

Finanse stanowią ogromne wyzwanie dla rozwoju ESG, ponieważ transformacja klimatyczna wymaga ogromnych nakładów finansowych. Ekonomiści na Forum Innowatorów podkreślili, że nie jest możliwe sfinansowanie tej transformacji przez jedynie biznes lub rząd. Innym utrudnieniem jest brak innowacyjnych technologii na rynku, które umożliwiłyby osiągnięcie celów środowiskowych. Karol Sobolewski zaproponował trzy metody, którymi firmy mogą wdrażać ESG: przestrzeganie regulacji, wprowadzanie małych zmian na lepsze oraz wpisywanie wyzwań środowiskowych w swoją strategię.

„Podejście utrzymujące jedynie zgodność z kolejnymi regulacjami nie jest w stanie dać firmom przewag konkurencyjnych, a z moich obserwacji wynika, że to jest polityka dla wielu małych i średnich firm. Jestem wielkim zwolennikiem trzeciego komponentu, gdy tematy środowiskowe stają się jądrem strategii firmy” – mówił Karol Sobolewski, podając przykład innowacji w postaci paczkomatów, które rozwiązały znany problem dostaw przesyłek w zupełnie nowy sposób.

Polska gospodarka będzie musiała wdrożyć ESG, by utrzymać wyścig konkurencyjności nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na światowym rynku. Niemcy, jako główny odbiorca polskiego eksportu, wprowadzają już zaawansowane rozwiązania ESG, dlatego polscy kontrahenci zostaną zobowiązani do dostosowania się do nowych wymagań. Protekcjonizm francuskiego rynku również może stanowić wyzwanie dla polskiego eksportu. Firmy muszą wypracować nowe przewagi konkurencyjne, atuty oraz innowacje, także w dziedzinie środowiska. UE i USA prowadzą wyścig ESG, w którym UE stawia na regulacje, podczas gdy w USA powstają innowacje, które szybko rozprzestrzeniają się na inne rynki.

„Wszystkie większe w korporacje mają wpisane w premie realizacje ESG, do mniejszych firm ten trend dopiero dotrze” – mówił Arkadiusz Pączka.

„Firmy przemysłowe, chemiczne, wykonały już ogromną pracę u podstaw, przeglądając swoje procesy, mapując je, rozmawiając z dostawcami, to ogromna praca i za to należy im się szacunek, a dzięki temu zaangażowaniu, świadomość ESG będzie lawinowo przechodziła na kolejne firmy, kolejnych kontrahentów” – podkreśliła.

Różnice w postrzeganiu ESG między dużymi firmami a małymi są widoczne gołym okiem. Wielkie firmy mają większe możliwości i lepszy dostęp do informacji na temat ESG, a także zaplecze finansowe, by wdrażać je w swoje strategie. Mniejsze firmy często mają ograniczone możliwości w zakresie wiedzy i zasobów, by wprowadzić w życie zasady ESG, jednak rozważnie wybrane działania i niewielki wysiłek mogą przynieść ogromne korzyści.

Dostrzegając tę różnicę, Polskie Stowarzyszenie ESG wykonało krok naprzód i zaczęło wspierać małe i średnie firmy w zakresie wdrażania strategii ESG. Dzięki specjalnie przygotowanym programom szkoleń i warsztatów, pomaga tym firmom w zdobywaniu wiedzy na temat wyzwań i korzyści, jakie może przynieść wdrożenie strategii ESG.

Współczesna gospodarka opiera się na zasadach ESG, a wszystkie firmy powinny mieć możliwość wdrażania tych zasad. Z tego powodu organizacje biznesowe powinny wspierać małe i średnie firmy w ich dążeniu do wprowadzania etycznych i zrównoważonych praktyk biznesowych.

Polskie Stowarzyszenie ESG stara się wspierać szeroko pojęte działania ESG poprzez edukację i szkolenia dla firm, które wykazują zainteresowanie wprowadzeniem tych zasad w swojej działalności. Kolejne edycje badań potwierdzają, że wiedza na temat wyzwań i korzyści związanych z raportowaniem ESG znacznie wzrasta – w ubiegłym roku jedynie 8 proc. firm rozumiało, czym jest ESG, a dziś dane pokazują, że już ponad połowa firm zna to hasło.

Wzrost świadomości na temat ESG jest konieczny, aby w pełni wykorzystać potencjał tej koncepcji. Kompleksowe wdrożenie strategii ESG pozwoli nam wszystkim stworzyć bardziej zrównoważone i etyczne społeczeństwo.

Komisja Europejska wdraża ESG w biznesie, o czym mówiła Katarzyna Bałucka-Dębska, pracownik Komisji Europejskiej. W każdym kraju istnieją różne narracje i podejścia do ESG, wynikające z uregulowań prawnych i politycznych, jednak w obliczu ważnych wydarzeń, mogą się one szybko zmieniać.

„Wojna w Ukrainie pomogła polityce środowiskowej zrozumieć, że kupowanie paliw od dyktatorów nie jest dobrym pomysłem, Polacy docenili także OZE za oszczędności, które dają w obliczu kryzysu energetycznego” – mówiła Katarzyna Bałucka-Dębska.

Zdaniem ekspertki, globalna konkurencyjność krajów Unii Europejskiej jest niezbędna, ponieważ pojedyncze kraje europejskie nie mogą z powodzeniem rywalizować z Chinami. Aby umożliwić UE wdrażanie instrumentów finansowych, takich jak podatki, potrzebna jest koncentracja większej ilości kompetencji w Komisji Europejskiej, zamiast w pojedynczych krajach. Zmiany w tym zakresie są konieczne, aby kraje nie mogły wykorzystywać wymogu jednomyślności w celu blokowania decyzji. Zdaniem ekspertki ważne jest traktowanie Chin jako istotnego partnera oraz wykorzystanie ESG do wspierania konkurencyjności europejskich firm. Przykładem tego jest branża tekstylna, która ma problem z nadprodukcją odzieży, sięgającą w skali roku 30% przeciętnej ilości.

Paneliści zaprezentowali różne opinie dotyczące postawy młodych konsumentów. Niektórzy twierdzili, że są bardziej świadomi i wrażliwi na ekologię, inni natomiast uważali, że młode osoby są skłonne do deklaracji, ale wybór produktu często opiera się na cenie, co oznacza, że wybiorą one tanie, ale mniej ekologiczne opcje.

Podsumowując, wdrażanie ESG w Polsce wiąże się z wieloma wyzwaniami. Współpraca z nową administracją rządową wymaga określenia lidera ESG na szczeblu ministerstw. Konieczna jest również debata na temat finansowania transformacji energetycznej oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zmian związanych z ESG. Ważnym aspektem jest także systematyczne budowanie świadomości odnośnie ESG wśród firm.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ