Home Nauka i technologie Instytut Innowacji Technologicznych ze ZEA otwiera `Fundację Falcon` mającą na celu popularyzację generatywnych modeli AI o otwartym kodzie dostępu

Instytut Innowacji Technologicznych ze ZEA otwiera `Fundację Falcon` mającą na celu popularyzację generatywnych modeli AI o otwartym kodzie dostępu

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Fundacja ma na celu wspieranie wymiany wiedzy oraz przyspieszanie demokratyzacji sztucznej inteligencji. W ramach swoich działań, instytut przeznaczy 300 mln USD na finansowanie przyszłych projektów.

Instytut Innowacji Technologicznych (TII) ogłosił dzisiaj powstanie Fundacji Falcon, nienastawionej na zysk organizacji wspierającej rozwój generatywnych modeli sztucznej inteligencji o otwartym kodzie dostępu oraz budowanie zrównoważonych ekosystemów wokół projektów otwartych ukierunkowanych na przyspieszenie rozwoju technologii. Jako członek-założyciel Fundacji, TII zamierza przeznaczyć 300 mln USD na finansowanie tych przedsięwzięć.

Podczas Światowego Szczytu Rządów 2024 Fundacja Falcon zadebiutowała jako inicjatywa o kluczowym znaczeniu, mająca na celu ustanowienie przejrzystych modeli zarządzania i zachęcanie do wymiany wiedzy w kontekście nieustannego rozwoju sztucznej inteligencji poprzez współpracę z zainteresowanymi stronami.

Wykorzystując zaawansowane modele sztucznej inteligencji Falcon opracowane przez TII, Fundacja łączy interesariuszy, programistów, środowisko akademickie, przedstawicieli przemysłu i osoby fizyczne w celu wspierania podejmowania decyzji poprzez partnerską współpracę. Jej celem jest przyspieszenie demokratyzacji sztucznej inteligencji za pomocą ambasadorów Fundacji Falcon – wybitnych wykładowców z uniwersytetów na całym świecie zajmujących się tematyką sztucznej inteligencji oraz kluczowych podmiotów z branży AI.

Fundacja planuje wspierać personalizację modeli Falcon, tak aby były one dostosowane do konkretnych branż lub sektorów. Poprzez udostępnienie otwartych kodów dostępu do badań i rozwoju sztucznej inteligencji, Fundacja stworzy solidny ekosystem umożliwiający dostosowywanie modeli do różnorodnych zastosowań i warunków.

„W świecie, w którym rozwój sztucznej inteligencji postępuje w bezprecedensowym tempie, inicjatywy takie jak Fundacja Falcon odgrywają kluczową rolę w kierowaniu tym rozwojem przy zapewnieniu większej przejrzystości oraz dostępności opracowywanych rozwiązań” – powiedział Jego Ekscelencja Faisal Al Bannai, sekretarz generalny ATRC, odnosząc się do komunikatu.

Celem Fundacji Falcon jest wsparcie rozwoju sztucznej inteligencji oraz budowa zrównoważonych ekosystemów wokół projektów otwartych ukierunkowanych na przyspieszenie rozwoju technologii. Instytut Innowacji Technologicznych zamierza przeznaczyć 300 mln USD na finansowanie tych przedsięwzięć.

Fundacja Falcon to inicjatywa o kluczowym znaczeniu, zakładająca współpracę zainteresowanych stron w celu ustanowienia przejrzystych modeli zarządzania i zachęcania do wymiany wiedzy w kontekście nieustannego rozwoju sztucznej inteligencji. Jej zadaniem jest przyspieszenie demokratyzacji sztucznej inteligencji z pomocą wybitnych ambasadorów Fundacji Falcon, a także personalizacja modeli Falcon w celu ich ukierunkowania na konkretne branże lub sektory.

„Jesteśmy zaangażowani na rzecz wspierania przejrzystości i współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji. W duchu pogłębionej współpracy ZAE w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji wyznaczamy nowe standardy otwartości i zachęcamy do dołączenia do tych wysiłków wszystkie inne podmioty wspierające otwarty dostęp do rozwiązań na całym świecie” – stwierdził dr Ray O. Johnson, dyrektor generalny TII.

Wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie otwartej, odpowiedzialnej sztucznej inteligencji oraz wspierające rozwiązania w tej dziedzinie będą mogły skorzystać z beneficjentów Fundacji. Fundacja Falcon minimalizuje zależność od dostawców zewnętrznych, co zapewnia ciągłość działalności biznesowej i umożliwia wybór niezależnych rozwiązań technologicznych. Jako otwarta organizacja, Fundacja wykorzystuje najlepsze praktyki z całego świata w swoich ramach prawnych i regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji, angażując wszystkich zainteresowanych interesariuszy.

Fundacja Falcon zaangażowana jest w rozwój otwartych kodów dostępu i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzięki temu Abu Zabi i ZAE mogą wkroczyć w przyszłość napędzaną technologią, a jednocześnie wspierać globalną społeczność w wykorzystywaniu wielobranżowej współpracy na rzecz nowatorskich osiągnięć w obszarze AI.

Źródło: AETOSWire

Niniejsze zawiadomienie jest obowiązujące w wersji oryginalnej w języku źródłowym. Tłumaczenie ma charakter wyłącznie orientacyjny i służy jedynie ułatwieniu zrozumienia treści zawiadomienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, obowiązującym tekstem jest tekst oryginalny.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ