Home Polityka i społeczeństwo Recykling opakowań: Unijny Parlament postawia na ryzyko, aby zwiększyć zawartość wykorzystania tworzyw sztucznych

Recykling opakowań: Unijny Parlament postawia na ryzyko, aby zwiększyć zawartość wykorzystania tworzyw sztucznych

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Dzisiaj, Parlament Europejski przyjął swoją pozycję negocjacyjną propozycji Komisji w sprawie Rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów z opakowań (PPWR). „Jest to ważny i długo oczekiwany krok naprzód w procesie legislacyjnym, który zbliża nas do ukończenia tekstu, który zmieni przyszłość sposobu, w jaki opakowujemy produkty na następne dziesięciolecia” – stwierdza Guido Aufdemkamp, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Pakowania Elastycznego.

FPE uznaje za pozytywne zmiany w oryginalnym projekcie Komisji w wielu punktach. Przykładowo:

– Wyraźne terminy wymagań dotyczących recyklingu pozwolą przemysłowi dostosować właściwe projekty opakowań oraz rozwijać infrastrukturę zbierania i recyklingu.

– Wyłączenia dotyczące konkretnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania odnoszących się do podstawowych elastycznych opakowań transportowych w bezpośrednim kontakcie z żywnością były konieczne, aby zapewnić bezpieczny transport żywności w całej Unii Europejskiej, zmniejszając marnotrawstwo żywności, emisje, unikając zanieczyszczenia i umożliwiając ponowne wykorzystanie sztywnych pojemników.

Kolejnym ważnym krokiem będzie zapewnienie traktowania elastycznych opakowań na równi z opakowaniami sztywnymi podczas wdrażania zasad dotyczących recyklingu i ponownego wykorzystania.

Flexible Packaging Europe (FPE), zrzeszające producentów elastycznych opakowań wszelkich materiałów, pozytywnie odnosi się do wprowadzonych poprawek. Na przykład:

– Większa przejrzystość terminów dotyczących recyklingu pozwoli przemysłowi odpowiednio dostosować projekty opakowań i zwiększyć infrastrukturę zbierania i recyklingu.

– Wyłączenia dotyczące wymagań odnośnie ponownego wykorzystania dla podstawowych elastycznych opakowań transportowych w bezpośrednim kontakcie z żywnością są niezbędne, aby zapobiec marnotrawstwu żywności, ograniczyć emisje, uniknąć zanieczyszczenia i zapewnić bezpieczny transport żywności po całej UE.

Kolejnym krokiem będzie zagwarantowanie elastycznym opakowaniom takiego samego traktowania, jak opakowaniom sztywnym, podczas wprowadzania zasad dotyczących recyklingu i ponownego wykorzystania.

Aby skutecznie gromadzić i recyklingować opakowania, państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki w zakresie ich oddzielnego gromadzenia. Niestety, oddzielne sortowanie odpadów, które nie są oddzielnie gromadzone, będzie dobrowolne dla państw członkowskich.

Chociaż tekst PPWR Parlamentu ma wiele zalet, nowy zakaz Grade D w zakresie wydajności recyklingu może utrudnić innowacje i mieć znaczny wpływ na różne formaty opakowań. Brak odpowiednich klauzul ochronnych, aby uniknąć ryzyka potencjalnej braku dostępności tworzyw sztucznych lub niekorzystnych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt, bezpieczeństwa dostaw żywności lub środowiska, może spowodować zakłócenia w dostawach opakowań i produktów, zwłaszcza żywności. To ryzyko szczególnie dotyka MŚP.

Zarówno decyzja Parlamentu Europejskiego o osłabieniu pełnej harmonizacji PPWR, poprzez udzielenie swobody państwom członkowskim do przyjmowania bardziej rygorystycznych środków krajowych, jest niepokojąca. Przemysł potrzebuje silnego jednolitego rynku i jednolitego prawodawstwa we wszystkich krajach Unii, aby mógł działać.

“PPWR signifies a great opportunity to scale up circularity and lower the total environmental impacts of production and consumption of packaging and packaged goods by minimizing the resources used and boosting recyclability”, Guido Aufdemkamp added. Flexible Packaging Europe is looking forward to the next steps of the legislative process, particularly the Council General Approach, due to be adopted by the end of the year. We look forward to continuing to share our expertise with policy makers and support them in achieving an ambitious and enforceable agreement on the PPWR.”

To zadanie należy do Rady, aby upewnić się, że pozostałe kwestie są prawidłowo rozpatrywane podczas międzyinstytucjonalnych negocjacji.

Flexible Packaging Europe (FPE) to stowarzyszenie branżowe, które reprezentuje interesy ponad 80 małych, średnich i dużych producentów. Ci pracują z zatrudnieniem 57 000+ osób w ponad 350 miejscach w całej Europie. Członkowie firmy odpowiadają za ponad 85% europejskich sprzedaży opakowań elastycznych wykonanych z różnych materiałów, głównie tworzyw sztucznych, aluminium i papieru. Ponad połowa wszystkich produktów spożywczych sprzedawanych na europejskich rynkach detalicznych jest pakowana w opakowania elastyczne.

Przyglądnij się zdjęciu dostępnemu na AP!

O Flexible Packaging Europe

Flexible Packaging Europe (FPE) to stowarzyszenie branżowe zrzeszające ponad 80 małych, średnich i dużych producentów. Ci pracują z zatrudnieniem 57 000+ osób w ponad 350 miejscach w całej Europie. Członkowie firmy odpowiadają za ponad 85% europejskich sprzedaży opakowań elastycznych wykonanych z różnych materiałów, głównie tworzyw sztucznych, aluminium i papieru. Ponad połowa wszystkich produktów spożywczych sprzedawanych na europejskich rynkach detalicznych jest pakowana w opakowania elastyczne.

Flexible Packaging Europe zapewnia europejskim producentom i odbiorcom opakowań elastycznych zgodność z zasadami jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności.

FPE aktywnie wspiera przywódców politycznych i instytucje europejskie w tworzeniu i wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań dotyczących opakowań.

Stowarzyszenie współpracuje z dostawcami i odbiorcami opakowań, aby zapewnić wzajemną korzyść i współpracę w zakresie innowacji.

FPE propaguje korzyści płynące z wykorzystania opakowań elastycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ