Home Polityka i społeczeństwo Zakończenie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: podsumowanie i wnioski

Zakończenie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: podsumowanie i wnioski

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Podczas XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała o zagospodarowaniu wszystkich środków z programu – ok. 3,4 tys. podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę 9,1 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aby dokonać skutecznej oceny postępów w programie Polska Wschodnia 2014-2020, XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego POPW omówiło stan realizacji projektów współfinansowanych z Programu, jak również działania informacyjno-promocyjne w celu wzmocnienia wizerunku programu oraz przygotowań do jego zamknięcia.

„Zagospodarowaliśmy wszystkie środki z programu – mamy ok. 3,4 tys. podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę 9,1 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tej kwoty 43% czyli ok. 3,9 mld zł to projekty już zakończone i rozliczone. Pozostałe są na końcowym etapie realizacji lub w trakcie ostatecznego rozliczania – 81% środków programu jest już zatwierdzonych we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej” – podsumowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Po rekordowej liczbie projektów udało nam się zrealizować nasz cel – wspomaganie przedsiębiorców. Zagwarantowaliśmy 100 proc. środków z programu dla 3,5 tys. przedsiębiorców, w tym 1,4 tys. start-upów. Dzięki temu udało się stworzyć około 3 tys. innowacji oraz zapewnić 4,2 tys. nowych miejsc pracy.

Program wspomagania przedsiębiorczości nie tylko pozwala na realizację innowacji, ale także oferuje możliwości tworzenia stałych miejsc pracy. Środki przeznaczone na ten cel pozwoliły na stworzenie korzystnych warunków dla start-upów i przedsiębiorców, aby mogli oni rozwinąć swoje biznesy.

Program wsparcia przedsiębiorczości został zrealizowany z powodzeniem i zagwarantował przedsiębiorcom możliwość rozwijania swoich biznesów poprzez inwestycje i dofinansowanie. W efekcie zostało stworzonych ok. 3 tys. innowacji oraz 4,2 tys. nowych miejsc pracy.

Paragraf 1:

Ministerstwo Infrastruktury podpisało 44 umowy inwestycyjne, których wartość sięga 4,2 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aby zmodernizować infrastrukturę transportową.

Paragraf 2:

Z 14 projektów w obszarze zrównoważonego transportu miejskiego, 5 zostało już ukończonych. Pozostałe realizacje są nadal w toku, ale mieszkańcy miast mogą już korzystać z nowych autobusów, trolejbusów, tramwajów, buspasów i ścieżek rowerowych.

Paragraf 3:

Inteligentne systemy transportowe wprowadzone w ramach tych projektów zwiększają bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Zarządza ono ruchem w miastach, monitoruje warunki drogowe, a także zapewnia pasażerom aktualne informacje o połączeniach.

Realizacja 28 przedsięwzięć drogowych dobiegła końca, przy czym 27 z nich pomyślnie zostało rozliczonych finansowo. Na koniec 2023 roku planuje się oddanie do użytku dwóch pozostałych realizowanych inwestycji zlokalizowanych w województwie podkarpackim oraz Kielcach.

Fundusze Europejskie z POPW to znaczący czynnik wpływający na rozwój kolei. Dotychczasowe 9 projektów, o łącznej wartości EFRR wynoszącej 1,7 mld zł, zostało już zakończonych i rozliczonych, w tym na terenie województwa podlaskiego: trasa Lewki – Hajnówka (LK 52) i trasa Białystok – Bielsk Podlaski/ Lewki (LK 32). Dodatkowo, kolejne dwa projekty zostały już ukończone pod względem rzeczowym, obecnie trwają ich rozliczenia, w tym: trasa gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka (LK 31) oraz trasa Lublin – Stalowa Wola Rozwadów (LK 68) wraz z jej elektryfikacją.

Podróżni mogą korzystać z kolei na zmodernizowanych trasach i nowych, przebudowanych stacji, przystanków i dworców. Niektóre z nich, jak Białystok, Bielsk Podlaski, Czeremsze, Siemiatycze, Skarżysko-Kamienna, Nidzica, Szczytno i Olsztyn Zachodni, zostały już zmodernizowane i dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Budowa nowego dworca Olsztyn Główny trwa w najlepsze, a wkrótce dołączy do grona nowoczesnych dworców kolejowych. Prace inwestycyjne na pozostałych odcinkach trwają nadal i zapewniają podróżnym doskonały komfort i bezpieczeństwo.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w latach 2021-2027 stanowią ważny element wspierania wzrostu gospodarczego i społecznego regionu. Celem programu jest stworzenie warunków do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności. Jego realizacja będzie wymagała współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu.

Polska Wschodnia jest znaczącym regionem kraju, a Fundusze Europejskie będą szansą na znaczne zacieśnienie współpracy między województwami. Program ma na celu wsparcie ośrodków biznesowych poprzez inwestycje w infrastrukturę, transport, innowacje i nowe technologie, a także poprzez wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój czystej energii.

Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie możliwe zapewnienie szybszego i bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego w regionie. Program będzie także służył wyrównywaniu szans i poprawie warunków życia mieszkańców regionu, a także zwiększeniu zatrudnienia, szczególnie wśród młodych ludzi.

Z programu skorzystają projekty z zakresu zrównoważonego biznesu, adaptacji miast do nowych warunków klimatycznych, rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochrony bioróżnorodności, budowy inteligentnych sieci dystrybucji energii, poprawy dostępności kolejowej i drogowej, a także rozwoju turystyki zrównoważonej. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wynoszą 12 mld 428 mln zł.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ