Home Biznes i finanse Złoto z odpadów: W jaki sposób wykorzystać śmieci?

Złoto z odpadów: W jaki sposób wykorzystać śmieci?

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Uczestnicy międzynarodowej konferencji klimatycznej TOGETAIR jednogłośnie uznali, że tworzenie sprawiedliwych i stabilnych przepisów oraz skuteczna edukacja konsumentów w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami pozwala zminimalizować koszty związane z utylizacją odpadów.

Podczas odbywającej się w Warszawie w dniach 20-21 kwietnia międzynarodowej konferencji klimatycznej TOGETAIR przedsiębiorcy, eksperci i urzędnicy omawiali sposoby poprawy środowiska przy jednoczesnym zachowaniu zysków. Ekonomista Marek Lechowicz zainicjował dyskusję wskazując, że wprowadzenie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) to nie tylko koszt, ale również szansa. Wskazał on, że odpady to cenny surowiec, a Unia Europejska wprowadziła szereg rozwiązań legislacyjnych, które mają wspierać kraje członkowskie w przestawieniu się na GOZ.

Krzysztof Baczyński, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, nazywa ofensywę legislacyjną Unii Europejskiej przełomem ekologicznym. Wymusza ona na państwach członkowskich wprowadzanie systemu kaucyjnego, który jest obecnie wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

„Legislacja w innych obszarach również jest problemem, bo wydaje się, że nie mamy jednej wizji gospodarowania odpadami, którą należy konsekwentnie realizować. Ulegamy modom albo zmieniamy prawo w reakcji na coś, jak np. liczne podpalenia wysypisk śmieci, z którymi borykaliśmy kilka lat temu. Tamta nowelizacja utrudniła i znacząco podniosła koszty działania uczciwych firm z branży odpadowej, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost kosztów przetwarzania odpadów” – zaznaczył Baczyński.

Urszula Pawlak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podkreśliła, że ten przykład wyraźnie ukazuje, jak brak odpowiedniego prawa może mieć niekorzystny wpływ na przedsiębiorstwa, które są kluczowe do zarządzania odpadami w sposób zrównoważony.

Urszula Pawlak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaznaczyła, że wyraźnie widać, jak brak właściwych przepisów ma szkodliwy wpływ na firmy, które są niezbędne do utrzymania zrównoważonego systemu zarządzania odpadami.

„Gospodarki o obiegu zamkniętym nie zaczyna się od odpadów, a zaczyna się od projektowania i inwestycji. Dyrektywa śmieciowa zwróciła uwagę na odpady i ich wykorzystanie, problem jednak w tym, że nie mamy usystematyzowanego procesu wprowadzania GOZ” – powiedziała Urszula Pawlak.

Pawlak wyjaśniła, że by uzyskać dobry materiał z recyklingu, niezbędne są inwestycje oraz ustanowienie dogodnych warunków prawnych. Samo segregowanie i czyszczenie odpadów wymaga dostępu do nowych technologii oraz urządzeń, które słabo rozwinięte są w Polsce.

Pawlak zwróciła uwagę, że aby zapewnić dobry materiał z recyklingu, konieczne są inwestycje oraz odpowiednie warunki prawne. Równie ważne jest wprowadzenie nowych technologii i urządzeń segregacji oraz czyszczenia odpadów, które są niezbędne, ale wciąż słabo rozwinięte w naszym kraju.

Aby zwiększyć świadomość na temat ekologicznych rozwiązań, eksperci sugerują, aby podjąć działania edukacyjne. Poprzez szkolenia i materiały dostępne dla mieszkańców, można pomóc im w lepszym zrozumieniu, jak wiele opakowań wielomateriałowych można wykorzystać, a także jakie alternatywne rozwiązania można zastosować.

Krzysztof Baczyński zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia standaryzacji opakowań, zwłaszcza tych transportowych, których jako konsumenci widzimy połowę. Nie należy jednak uważać, że opakowania są wyłącznie narzędziem marketingu, ponieważ ich główną funkcją jest ochrona żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem. Zrezygnowanie z ich stosowania byłoby strategią nieskuteczną – podsumował Baczyński.

„I tu kłania się brak edukacji, co ma swoje konsekwencje dla biznesu. Gdyby ta segregacja była prowadzona poprawnie, to firmy miałyby dostęp do surowca i wtedy inwestowałyby w jego przetwarzanie” – wskazał ekspert.

„Mamy różne frakcje odpadów komunalnych, trzeba zobaczyć, których jest najwięcej, żeby stworzyć warunki do ich recyklingu. W Polsce jest ogromny problem np. z odpadami kuchennymi, które stanowią 20-30 proc. wszystkich odpadów. Tymczasem nie mamy instalacji do selektywnego zbierania bioodpadów, bo nie ma ich selektywnego zbierania, a nie ma go, bo nie powstały takie instalacje i błędne koło się zamyka” – powiedział samorządowiec.

„W Polsce produkcja ciepła i energii elektrycznej oparta jest w głównej mierze na węglu. Bioodpady mogą być bardzo ciekawym zamiennikiem węgla, z którego będziemy musieli rezygnować” – zauważył Dzikuć. Dodał, że aktualnie mamy w kraju dziewięć spalarni odpadów, które produkują ciepło i energię elektryczną. „Znając ceny ciepła, można porównać, ile kosztuje ciepło z odpadów i węgla. Ciepło z odpadów jest nawet blisko 40 proc. tańsze niż z węgla. Ponadto surowiec jest blisko i nie zabraknie go nam” – stwierdził ekspert.

Jakub Tyczkowski, prezes Rekpolu, przestrzegł, że tylko połowa plastikowych butelek PET trafia do recyklingu, ponieważ mieszkańcy wrzucają je do odpadów zmieszanych, co skutkuje brakiem surowca na rynku.

Według Dawida Kołakowskiego z Metropolii Górnośląskiej, zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych i zwiększenie recyklingu przyczyni się do zwiększenia ilości surowca i obniżenia jego ceny.

Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. rozwoju w Fortum Power and Heat Polska, podkreślił potencjał bioodpadów w kontekście krajowego miksu energetycznego.

Dodał, że budowa instalacji do przetwarzania bioodpadów jest bardzo kosztowna, ponieważ na przetworzenie 200 tys. ton odpadów trzeba wydać ponad 1 mld zł. Mimo wysokiej ceny, firmy będą podejmować takie inwestycje, ponieważ surowiec ten ma ogromny potencjał energetyczny.

Według Jarosława Gawrona z Wielkopolskiego Zakładu Gospodarki Odpadami, prawidłowe segregowanie odpadów może zmniejszyć wydatki na ich zagospodarowanie oraz zwiększyć możliwości wykorzystania surowca.

Aby jak najlepiej wykorzystać odpady, potrzebna jest szeroka świadomość na temat korzyści wynikających z gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego też konieczny jest system edukacji, który uczy społeczeństwo w zakresie recyklingu, a także efektywne i skuteczne prawo, które wspiera przemianę w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto, silne liderzy, którzy będą w stanie wdrażać te zmiany i motywować społeczeństwa do ich wykorzystywania, są kluczowi w osiągnięciu tego celu.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ