Home Polityka i społeczeństwo MRiT: Nowe możliwości dla branż energochłonnych dzięki rządowej pomocy

MRiT: Nowe możliwości dla branż energochłonnych dzięki rządowej pomocy

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza, że już w sierpniu rozpocznie się nabor wniosków na korzystanie z rządowego wsparcia dla branż energochłonnych. Program obejmuje 3 000 firm z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego, a pulę środków wynosi aż 5,5 mld zł!.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza przedsiębiorstwa z branż energochłonnych do udziału w programie rządowego wsparcia. W sierpniu otwarty zostanie nabór wniosków, a na jego realizację przeznaczonych zostało 5,5 mld zł. Do skorzystania z pomocy uprawnione jest ok. 3 000 firm.

W ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” przyjętego 8 sierpnia br. przez rząd, środki finansowe zostaną przeznaczone na złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, a także pomoc w utrzymaniu ciągłości działania firm oraz ochrony miejsc pracy.

Polski przemysł nadal odczuwa skutki wojny na Ukrainie i działań Rosji, które doprowadziły do kryzysu energetycznego. Niezależnie od obecnych, niższych cen energii i gazu, wiele firm nadal jest związana z długoterminowymi dostawcami, którzy oferują wyższe ceny z poprzedniego roku. Te nadmierne koszty mogą stanowić zagrożenie dla płynności finansowej wielu przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju i Technologii nadal oferuje pomoc branżom energochłonnym. – zaznacza szef MRiT Waldemar Buda.

Śledząc potrzeby przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozszerzyło możliwość ubiegania się o pomoc o wszystkie firmy energochłonne z sekcji B i C PKD – wyjaśnia Waldemar Buda.

Minister Rozwoju i Technologii wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w sierpniu 2023 r. ogłoszą nabór wniosków dotyczących pomocy dla firm. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni od dnia ogłoszenia otwarcia naboru, aby złożyć swoje wnioski, które będą musiały posiadać podpis kwalifikowany.

Ocena wniosków

Wnioski złożone przez przedsiębiorców będą oceniane w trybie konkursowym. Oceny będą dokonywane przez komisję oceniającą, złożoną z przedstawicieli ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Rozwoju i Technologii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będą oceniać wnioski złożone przez przedsiębiorców w trybie konkursowym. Do oceny wniosków powołana zostanie komisja, składająca się z przedstawicieli odpowiednich ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Decyzje

Decyzje w sprawie przyznania wsparcia zostaną wydane przez ministra w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru.

Po zakończeniu naboru wniosków, minister Rozwoju i Technologii podejmie decyzję w sprawie przyznania wsparcia w terminie do 30 dni. Decyzje zostaną wydane w formie pisemnej.

1. Składanie wniosków o pomoc finansową możliwe jest poprzez serwis NFOŚiGW.
2. Na realizację programu przeznaczono aż 5,5 mld zł, z czego w ubiegłym roku 195 podmiotom przyznano łącznie 2 321 mln zł.
3. Środki zostaną wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia naboru.
4. Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 29 września 2022 r.
5. Program ten obejmuje lata 2022-2024 i ma na celu wsparcie przedsiębiorców w sytuacji na rynku energii.

Zgodność z unijnym prawodawstwem została potwierdzona przez opublikowane w marcu br. przez Komisję Europejską „Tymczasowe i przejściowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Ok. 3 000 firm będzie miało prawo do udziału w programie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce będą mogli się ubiegać o pomoc podstawowa lub zwiększona.

Firmy energochłonne działające w sektorze przemysłowym będą miały prawo ubiegać się o pomoc podstawową, natomiast firmy znajdujące się w sektorach o szczególnym zagrożeniu utraty konkurencyjności otrzymają pomoc zwiększoną.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch ratach – jednej za pierwsze półrocze 2023 r., a drugiej za drugie półrocze roku 2023. Środki zostaną wypłacone w formie refundacji.

Pomoc zwiększona

Firmy energochłonne uprawnione do otrzymania pomocy zwiększonej będą pochodziły z sekcji B lub C PKD. Oceniana będzie proporcja kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego do wartości produkcji sprzedanej w 2021 r. Uznane za energochłonne firmy muszą posiadać koszty energii wyższe niż 3 proc. wartości produkcji sprzedanej.

Pomoc zwiększona zostanie wypłacona w formie zaliczki na cały rok 2023. Firmy energochłonne będą zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania środków do końca 2024 r.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50 procent kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc zwiększona ma na celu wsparcie firm szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Aby skorzystać z pomocy zwiększonej, należy spełnić następujące warunki:

– Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r. – Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30 proc. otrzymanej pomocy.

Firmy, które spełnią te warunki, będą mogły skorzystać z dodatkowej pomocy finansowej w wysokości do 70 procent kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro.

PAP SA nie ponosi odpowiedzialności za treść komunikatów publikowanych w serwisie, które są dostarczane do niego w oryginalnej formie bez jakichkolwiek zmian. Nadawca komunikatu jest jednak zobowiązany do przestrzegania postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ