Home Biznes i finanse Polska na dobrej drodze do elektromobilności: szanse i wyzwania w ramach KNM 2023

Polska na dobrej drodze do elektromobilności: szanse i wyzwania w ramach KNM 2023

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zrównoważony transport stanowi ważny element współczesnego środowiska miejskiego. Podczas pierwszego dnia Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi omawiano wiele rozwiązań, które mogą przyczynić się do tego celu, takich jak: strefy czystego transportu, zeroemisyjny transport zbiorowy, rozwój infrastruktury ładowania, nowe formy mikromobilności oraz uzgodnienie nowych rozwiązań legislacyjnych.

Kongres Nowej Mobilności (KNM) to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, którego celem jest promowanie zrównoważonego transportu. W 95 debatach ponad 300 prelegentów, w tym przedstawiciele instytucji unijnych, administracji centralnej i samorządowej, placówek dyplomatycznych oraz ekspertów i praktyków rynku, wystąpi w łódzkiej hali EXPO przez trzy dni.

„Elektromobilność to wielka szansa dla Polski. Dlatego kongres zaczynamy od ścieżki dotyczącej naszego rynku. Wiele tematów jest związanych z samorządami. Rozmawiamy o rozwoju nowej mobilności, o tym, jak sprawić, by kolejne dekady były dla nas lepsze zarówno pod względem środowiskowym, ale także ekonomicznym” – mówi Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), organizatora wydarzenia.

„Polski sektor motoryzacyjny zatrudnia blisko 320 tys. osób, tj. 8 proc. ogółu zatrudnienia w przemyśle i generuje ponad 25 mld euro przychodu, co stanowi ponad 20 proc. eksportu sektora przemysłowego. Polska jest jednym z największym dostawców części, komponentów i akcesoriów samochodowych w Europie” – powiedziała minister Moskwa.

Anna Moskwa zaznaczyła, że Polska jest jednym z najbardziej aktywnych krajów w Europie w zakresie inwestycji i wdrożeń związanych z przemysłem transportu zeroemisyjnego. Przedstawiła również szereg strategii, zachęt i rozwiązań, które mają wspierać rozwój oraz adoptowanie samochodów elektrycznych.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odniosła się do przemiany sektora motoryzacyjnego i zaznaczyła, że wykorzystanie innowacji i technologii pozwoli na zmodernizowanie polskiego transportu. Wyraziła przekonanie, że przemiany w sektorze motoryzacyjnym pozytywnie wpłyną na gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy i wzmacniając konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Anna Moskwa podkreśliła, że resort ustanowił szereg inicjatyw, takich jak wspieranie produkcji pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym, wprowadzenie zachęt podatkowych oraz uproszczenie procedur administracyjnych dla branży samochodowej.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa dostrzega w transformacji sektora motoryzacyjnego wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Wyraziła przekonanie, że nowe technologie wykorzystywane w sektorze transportu wpłyną na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a także stworzą nowe miejsca pracy. Resort wdrożył szereg strategii, zachęt i rozwiązań, które mają wspierać dalszy rozwój transportu zeroemisyjnego.

Minister Anna Moskwa zaznaczyła, że Polska jest jednym z najbardziej zaangażowanych krajów w Europie w zakresie inwestycji i wdrożeń związanych z przemysłem transportu zeroemisyjnego. Zwróciła uwagę, że działania resortu ukierunkowane są na stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju pojazdów bateryjnych, wykorzystujących wodór i biopaliw oraz paliw syntetycznych.

Minister Klimatu i Środowiska ogłosiła, że rząd przeznaczył ponad 5 miliardów złotych na wspieranie innowacyjnych form mobilności. Większość tych środków będzie przeznaczona na rozwój transportu publicznego.

Transformacja energetyczna w zakresie transportu to główna zmiana, jaka zachodzi na naszym kontynencie. Różnice w stopniu jej zaawansowania dostrzega się w poszczególnych krajach, a Wielka Brytania jako lider w dziedzinie rozwoju czystych technologii transportu stanowi wzór do naśladowania.

Anna Clunes zaakcentowała w swoim wystąpieniu, że działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych są również odpowiedzią na kryzysy, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, jak np. kryzys energetyczny czy wojna na Ukrainie.

„Transport jest ważną częścią brytyjskiej strategii klimatycznej i mamy plan osiągnięcia zeroemisyjności transportu w 2040 r. Elektromobilność się rozwija, w 2022 r. pojazdy bateryjne stanowiły już 19 proc. wszystkich pojazdów w UK, mamy ponad 1 mln ładowarek i zachęcamy firmy do inwestowania w produkcję baterii i w OZE. Również nasi konsumenci oczekują ekologicznych technologii, dlatego rozwijamy offshore, atom czy technologie wodorowe” – podkreśliła Anna Clunes.

Paivi Maarit Laineaa, ambasador Finlandii w Polsce podkreśliła, że inwestycje związane z elektryfikacją i dekarbonizacją transportu są ważnym motorem fińskiej gospodarki. Zauważyła, że może to stanowić doskonałą okazję do wzmocnienia współpracy pomiędzy naszymi krajami.

„Finlandia ma wyjątkową pozycję w UE, jeżeli chodzi o produkcję i recykling baterii, wypracowaliśmy korzystne rozwiązania wspierające ten sektor. Widzimy, że Finlandia i Polska mają w tym obszarze duży potencjał do współpracy” – zaznaczyła Paivi Maarit Laineaa.

William Todds, dyrektor generalny organizacji Transport i Środowisko, zwrócił uwagę, że e-mobility jest najbardziej ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska sposobem transportu, zaoszczędzając miliony euro, które inaczej trafiłyby do Rosji.

William Todds, szef organizacji Transport i Środowisko, podkreślił, że e-mobility to najlepszy wybór zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki, pozwalając na uniknięcie wydawania milionów euro na rosyjskie paliwa.

„UE musi jednak współzawodniczyć w tej dziedzinie z USA i Chinami, gdzie gospodarka ma charakter dużo bardziej agresywny. Dla krajów Unii stanowi to problem, jeżeli chodzi o tempo nowych inwestycji” – zaznaczył William Todds.

Maciej Woleński, współzałożyciel firmy Ekoenergetyka Polska podkreślił, że transport drogowy jest istotnym źródłem emisji CO2. Szacuje się, że odpowiada on za 30 proc. całości emisji. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, Polska musi zapewnić, że przepisy dotyczące transportu są zgodne z unijnymi standardami, biorąc pod uwagę transgraniczne oddziaływanie transportu drogowego.

Maciej Woleński, współzałożyciel firmy Ekoenergetyka Polska zaznaczył, że transport drogowy ma duży wpływ na klimat – odpowiada bowiem za około 30 proc. całkowitej emisji CO2. Dlatego w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej Polska musi dostosować swoje prawo transportowe do wymagań unijnych, biorąc pod uwagę transgraniczny wpływ transportu drogowego.

„Segment transportu towarowego stanowi w Polsce 6 proc. PKB, a polscy przewoźnicy jeżdżą po całej Europie. Dlatego kolejnym krokiem będzie elektryfikacja tej branży. Musimy być gotowi z technologiami nie tylko w temacie ładowarek o wielkiej mocy, ale też konieczne jest dostosowanie sieci przesyłowej, tak aby możliwa była budowa hubów logistycznych” – powiedział Maciej Woleński.

Samorządowcy uważają, że dostosowanie planów rozwoju nowej mobilności do wymogów unijnych jest niezbędne. Adam Wieczorek, wiceprezydent Miasta Łodzi, wskazał, że łódzki samorząd dąży do realizacji postulatów rozwojowych, które obejmują edukację, wiedzę i praktykę, tworzenie ram prawnych oraz rozbudowę floty i infrastruktury ładującej.

Samorządowcy podkreślają, że dostosowanie planów rozwoju nowej mobilności do wymogów unijnych to jedno z najważniejszych wyzwań. Adam Wieczorek, wiceprezydent Miasta Łodzi, stwierdził, że łódzki samorząd przykłada wielką wagę do realizacji ambitnych postulatów rozwojowych, zawierających edukację, wiedzę i praktykę, stworzenie ram prawnych oraz rozbudowę floty i infrastruktury ładującej.

„3 lata temu ogłosiliśmy plany na rozwój nowej mobilności. Od tego czasu zbudowaliśmy bazę wiedzy, przeszkoliliśmy pracowników, przeprowadziliśmy badanie wykorzystania pojazdów elektrycznych, odwiedziliśmy także Niemcy, Holandię i Belgię, aby zapoznać się z rozwiązaniami tam funkcjonującymi. Dzięki temu mogliśmy stworzyć m.in. optymalne dla biznesu uwarunkowania dla powstawania infrastruktury ładującej” – powiedział Adam Wieczorek.

Łódź jest liderem w dziedzinie elektromobilności, zarejestrowanych jest ponad 1,5 tys. pojazdów elektrycznych – od autobusów po pojazdy użytkowane przez miasto i jednostki budżetowe, a także zero i niskoemisyjne pojazdy użytkowane przez spółki miejskie. W 2021 r. planowano budowę 189 stacji ładowania, a obecnie ich liczba wynosi 213, a w niedalekiej przyszłości ma wzrosnąć do 441 stacji. Łodzie będzie także pierwszym miastem w Polsce posiadającym stacje tankowania wodoru.

„Naszym celem jest zazielenienie polskiej gospodarki, ale tak, aby na ogromnej fali środków na transformację energetyczną marża z produkcji i usług pozostała po polskiej stronie. Jeżeli zazielenimy Polskę, kupując wszystko za granicą, to szansy skoku rozwojowego nie wykorzystamy” – mówił Bartłomiej Pawlak, prezes PFR.

Polski Fundusz Rozwoju wspiera samorządy w zielonej transformacji, polegającej na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Polskie miasta coraz częściej wykorzystują technologię wspierającą ekologiczny transport publiczny. Stacjonarne i mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, nowe systemy komunikacji publicznej i tramwaje stają się ważnymi elementami infrastruktury miejskiej.

Innowacyjne technologie, wykorzystywane w miastach w ramach zielonej transformacji, mają na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Polski Fundusz Rozwoju wspiera wiele projektów z zakresu mikromobilności, które mają na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Nowe technologie, w tym auta elektryczne, systemy komunikacji publicznej i rowery cargo, są coraz częściej wykorzystywane w polskich miastach. Wszystkie te rozwiązania są finansowane przez Polski Fundusz Rozwoju, który wspiera samorządy w zielonej transformacji.

Wszystkie te innowacyjne technologie mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Polski Fundusz Rozwoju wspiera wiele projektów związanych z mikromobilnością, dzięki którym polskie miasta stają się bardziej ekologiczne.

Korzystanie z ekologicznego transportu publicznego wpływa korzystnie na środowisko. Samorządy wspierane przez Polski Fundusz Rozwoju wdrażają innowacyjne i przyjazne dla środowiska technologie, takie jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy komunikacji publicznej i elektryczne rowery cargo.

„Musimy gonić czołówkę, zwiększać nasze tempo, wrzucać ten kolejny bieg, żeby nie zostać w tyle. Wiemy jak wiele jest do zrobienie w tych wszystkich zagadnieniach, które dla Polski mogą być taką kartą przetargową w kolejnych latach” – podkreślał Maciej Mazur z PSPA.

Minister transportu wskazał na konferencji, że Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych realizuje inicjatywę „Białą Księgę Nowej Mobilności”. Projekt ten ma na celu zapewnić wysoki poziom rozwoju e-mobility w okresie następnych miesięcy i lat.

„Zaproponowaliśmy bardzo konkretne rozwiązania, propozycje zmian, które mają charakter zapisów legislacyjnych. O tym dyskutujemy podczas tych trzech dni, żeby w najbliższym czasie móc wdrożyć jak najwięcej z tych postulatów” – zaznaczył przedstawiciel organizatora kongresu.

Kongres Nowej Mobilności odbędzie się w dniach 26-28 września w Łodzi. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie e-mobility i samochodów elektrycznych. Ponadto, będą mieli okazję zobaczyć najnowocześniejsze rozwiązania z całego łańcucha sektora e-mobility oraz premiery samochodów elektrycznych.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ