Home Nauka i technologie Geotermia – szanse i wyzwania dla polskiego rozwoju

Geotermia – szanse i wyzwania dla polskiego rozwoju

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

W celu wykorzystania energii pochodzącej z wnętrza Ziemi, 16 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się pierwsze Forum pn. „Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce” zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Dyskusje na temat transformacji energetycznej i ciepłownictwa systemowego i indywidualnego zostały przeprowadzone w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania tego źródła energii.

Zmieniające się warunki geopolityczne, w tym wyzwania dotyczące polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej, wymuszają na społeczności konieczność poznania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii, takich jak geotermia.

Konferencję oficjalnie otworzyli: dr inż. Mateusz Damrat – dyrektor PIG-PIB, dr Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu w MKiŚ, Główny Geolog Kraju oraz pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, a także Sławomir Mazurek – zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szeroki zakres tematyczny wydarzenia zainteresował wielu ekspertów z różnych dziedzin, w tym z świata nauki, samorządów i biznesu, którzy uczestniczyli w forum zarówno w postaci spotkań stacjonarnych, jak i online.

Konferencja składała się z czterech paneli dyskusyjnych, poświęconych zagadnieniom z branży. Poprzedzając ten cykl wykładów, odbyła się prezentacja przedstawiająca główne założenia.

Izabella Gryszkiewicz z zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej PIG-PIB zaprezentowała projekt pn. „Bilans i zagospodarowanie złóż wód oraz energii geotermalnej w Polsce”. Podczas prezentacji podkreśliła istotę współpracy pomiędzy PIG-PIB a ciepłowniami, ośrodkami odnowy biologicznej i tymi, którzy wykorzystują wody termalne do innych celów.

Zaprezentowane w trakcie konferencji panele dyskusyjne poświęcone były przede wszystkim zagadnieniom z branży. Po krótkiej prezentacji wprowadzającej rozpoczęło się dyskusje nad tymi tematami.

Panel dyskusyjny dotyczący energii geotermalnej jako części transformacji energetycznej Polski do 2040 roku skupił się na możliwościach rozwoju tej gałęzi energii w naszym kraju.

Sławomir Mazurek wskazał na wiele zalet geotermii jako materiału na inwestycje. Energia ta nie pozostawia śladów po sobie, jest zgodna z taksonomią, a jej wprowadzenie na rynek gwarantuje zarówno polskim, jak i międzynarodowym podmiotom możliwości koncentracji kapitału, a także obiecuje brak negatywnych reakcji ze strony społeczeństwa.

„Od strony instrumentów finansowych, od strony dotacji, pożyczek, ale też wejść kapitałowych Narodowy Fundusz jest gotowy (…). Widzimy duże zainteresowanie samorządów tymi inwestycjami. Model rozwijania ciepłownictwa systemowego, rozbudowy sieci, jest nam bardzo bliski. W Narodowym Funduszu nie tyle wierzymy w geotermię, ale widzimy na konkretnych przepływach finansowych, że to się opłaca” – podkreślił prezes Mazurek.

Mateusz Damrat, dyrektor Instytutu Geotermalnego PIG-PIB w Polsce, podkreślił, że ich wieloletni program rozwoju energii geotermalnej stanowi wskazówkę dla całej branży. Dodatkowo, instytut wykonał 219 darmowych opinii dotyczących możliwości wykorzystania wód termalnych dla jednostek samorządowych, aby upowszechnić wiedzę.

Dr Piotr Dziadzio podkreślił, że aż 50% powierzchni naszego kraju można wykorzystać do celów geotermicznych. Minister zaznaczył również, że obecne działania, w tym program udostępniania wód termalnych, zapewniają nam nowe informacje geologiczne.

„Nasz proces rozpoznania budowy geologicznej się nie zakończył, proces ten będziemy cały czas prowadzić. Służba geologiczna w planie pracy ma przygotowane projekty, które integrują wszystkie dane geologiczne, które mają wskazać obszary o potencjale złożowym, nie tylko surowców energetycznych, chemicznych czy metalicznych, ale również surowców, jakimi są wody geotermalne i solanki”.

Pomimo, że w Polsce wciąż nie wykorzystano pełnego potencjału geotermii, panel ekspercki podkreślił znaczenie nauki w rozwoju tego sektora. Przedstawiciele środowiska naukowo-badawczego zwrócili uwagę na rolę wiedzy i informacji, jakie mogą posiadać, aby wspierać wdrażanie geotermii w Polsce.

Oceniając perspektywy rozwoju geotermii w Polsce, drugi panel ekspercki podkreślił rolę, jaką nauka może odegrać w wykorzystaniu geotermii. Przedstawiciele ze środowiska naukowo-badawczego zaznaczyli, że wiedza i informacje, jakie dysponują, są niezbędne do wspierania wdrażania geotermii w naszym kraju.

Dyskusja panelu pozwoliła zidentyfikować istotne znaczenie wiedzy, jaką posiada środowisko naukowo-badawcze, w zakresie wykorzystania geotermii. Uczestnicy panelu wskazali, że wiedza ta jest niezbędna do wspierania dalszego rozwoju tego sektora w Polsce.

„Wiercenia nowych otworów i programy priorytetowe mogą zaowocować oddawaniem do użytku kolejnych instalacji, które będą wprowadzały ciepło geotermalne do już istniejących systemów grzewczych” – podkreśliła profesor Beata Kępińska.

Paneliści wskazali na wyjątkową wartość współpracy i wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi w zakresie geotermii. Jest to szczególnie ważne, ponieważ inwestorzy mogą czerpać z istniejącej wiedzy i doświadczenia, aby zwiększyć skuteczność i skuteczność swoich przedsięwzięć.

Panel „Przedsięwzięcia związane z rozwojem geotermii w Polsce” dał przedstawicielom samorządów możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zakresie geotermalnego inwestowania, co może stanowić ważny zasób informacji dla przyszłych inwestorów. Zostały one przedstawione w postaci praktycznych przykładów, które mogą posłużyć inwestorom jako źródło wsparcia.

Włączenie partnerów zagranicznych do współpracy w zakresie geotermii jest niezmiernie istotne, ponieważ może dostarczyć inwestorom szczegółowej wiedzy i doświadczenia, które wspomogą ich działania. Wymiana doświadczeń i współpraca międzynarodowa stanowi klucz do powodzenia w sektorze geotermalnym.

Eksperci z branży ciepłownictwa geotermalnego spotkali się w ostatnim panelu, aby wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną, która pomogła im osiągnąć sukces w tej gałęzi przemysłu.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ