Home Polityka i społeczeństwo Oszczędności dla firm dzięki MRiT: jak bezpośrednie linie energetyczne mogą zmniejszyć koszty prądu

Oszczędności dla firm dzięki MRiT: jak bezpośrednie linie energetyczne mogą zmniejszyć koszty prądu

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Rozwoju i Technologii cieszy się z wprowadzenia nowelizacji Prawa energetycznego, która zapewni przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Przepisy dotyczące linii bezpośrednich umożliwią obniżkę bieżących kosztów działalności, a tym samym przyczynią się do poprawy konkurencyjności firm.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło wprowadzenie linii bezpośrednich, które umożliwią przedsiębiorstwom energochłonnym dostęp do taniej i zielonej energii z OZE. Dzięki temu zakłady przemysłowe będą miały szansę zmniejszyć koszty bieżącego działania, przez co ich konkurencyjność na rynku wzrośnie.

Budowa linii bezpośrednich stanie się dzięki zmianie w prawie bardziej dostępna i przystępna dla przedsiębiorców. Skróci to czas realizacji inwestycji, a co za tym idzie – obniży koszty budowy. Przedsiębiorcy będą mieli też możliwość szybszego zapewnienia odbiorcom bezpośredniego dostępu do wytwarzanej energii.

Nadchodząca zmiana w ustawie przyczyni się do większej swobody inwestycyjnej w budowie linii bezpośrednich. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość szybszego uzyskania informacji o stanie sieci elektroenergetycznej, co pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na zgody i realizację inwestycji. Wiąże się to z niższymi kosztami i bardziej konkurencyjną ceną detaliczną, z korzyścią dla konsumentów.

Zmiana w ustawie pozwoli na ułatwienie procesu budowy linii bezpośrednich. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do informacji o stanie sieci elektroenergetycznej, co pozwoli im na szybszy proces budowy i realizacji inwestycji. To z kolei zaowocuje obniżeniem kosztów inwestycji, które zostaną przeniesione na konsumentów w postaci niższych cen detalicznych.

Zmiana w ustawie zapewni większy komfort inwestycyjny przedsiębiorcom. Uzyskanie informacji o stanie sieci elektroenergetycznej oraz zgłoszenie inwestycji do rejestru zamiast wnioskowanie o zgodę, skróci czas oczekiwania i pozwoli oszczędzić na kosztach budowy. Konsumenci skorzystają z tego poprzez obniżkę cen detalicznych.

W przypadku pracy wyspowej i linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW procedura zgłoszeniowa obejmuje złożenie wniosku o wpis oraz kompletnej i poprawnej dokumentacji technicznej. Ekspertyza nie jest wymagana, jednak wnioskodawca powinien zapewnić, że wszystkie wymagania techniczne zostały spełnione.

Ustawa umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej zarówno w celach indywidualnych, jak i w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Każdy producent energii elektrycznej musi spełnić określone wymogi dotyczące wydania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci. Dodatkowo, ustawa reguluje opłaty za linie bezpośrednie w przypadkach, gdy podmioty posiadające je będą wykorzystywać energię sieciową do bilansowania własnych potrzeb.

Ustawa zapewnia możliwość wytwarzania energii elektrycznej nie tylko dla własnych potrzeb, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Producent energii musi przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących wydania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci oraz opłat za linie bezpośrednie, jeśli są one wykorzystywane do bilansowania potrzeb.

Zgodnie z przepisami, linie bezpośrednie zapewnią przemysłowi energochłonnemu dostęp do energii elektrycznej, która będzie wykorzystywana w sposób uczciwy i zgodny z rozwojem systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Przepisy dotyczące linii bezpośrednich będą wchodzić w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy przez Prezydenta w Dzienniku Ustaw.

Aby zapewnić bezstronność i wiarygodność informacji, PAP SA publikuje komunikaty w serwisie PAP bez modyfikacji ich treści, jak dostarczył nadawca. Nadawca jest odpowiedzialny za zawartość komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ