Home Biznes i finanse Bieszczady i Mazury – regiony, które skorzystają na nowych inwestycjach kolejowych

Bieszczady i Mazury – regiony, które skorzystają na nowych inwestycjach kolejowych

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Rimini Street dostarcza licencjobiorcom SAP niezawodne, elastyczne i przewidywalne wsparcie, którego niedawne komunikaty SAP informujące o niedostępności nowych innowacji dla licencjobiorców SAP korzystających z pakietu Business Suite/ECC 6.0 i S/4HANA w środowisku lokalnym, nie zapewniają. Przy wyborze usług Rimini Support™ i Rimini Manage™ licencjobiorcy otrzymują gwarancję długoterminowej obsługi, zwiększone wsparcie oraz istotne oszczędności.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza, że 16 sierpnia 2023 roku Rada Ministrów zatwierdziła aktualizację Krajowego Programu Kolejowego. To oznacza, że zostaną wdrożone działania mające na celu modernizację linii kolejowych w całym kraju. Należą do nich linia kolejowa nr 223 biegnąca przez serce Mazur oraz linia kolejowa nr 108 umożliwiająca dotarcie do Bieszczad.

Realizacja Krajowego Programu Kolejowego pozwoli na dalszą, ambitną modernizację polskiej kolei. W naszej polityce transportowej stawiamy na bezpieczeństwo, wygodę i przewidywalność. Naszym celem jest zwiększenie liczby pasażerów pociągów w Polsce, dlatego też zapewniliśmy finansowanie na budowę i remonty szlaków kolejowych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Od 8 lat Polska wkłada duży wysiłek w odtworzenie i modernizację linii kolejowych, stacji, dworców i taboru. Dzięki projektom Krajowego Programu Kolejowego oraz Kolei Plus, nasza kolej odzyskuje swoją pozycję i prestiż. Tym samym, wieloletnia praca rządu staje się skutecznym narzędziem walki z wykluczeniem komunikacyjnym w każdym regionie Polski – stwierdził Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Modernizacja linii kolejowej 223 z Olsztyna do Ełku to jeden z kroków Krajowego Programu Kolejowego. Trasa ta wiodąca przez serce Mazur będzie poprawiona, aby zapewnić bezpieczną, komfortową i szybką podróż. Po modernizacji linia zacznie biec od Czerwonki w powiecie olsztyńskim, przez Mrągowo, Mikołajki i Orzysz, aż do Ełku.

Uaktualnienie Krajowego Programu Kolejowego to także szansa na podniesienie atrakcyjności turystycznej tego regionu. Modernizacja linii kolejowej nr 223 z Olsztyna do Ełku umożliwi szybszy i bezpieczniejszy transport, co z pewnością przyciągnie turystów do tego pięknego obszaru.

Inwestycja będzie skierowana na przywrócenie pełnej przejezdności linii kolejowej, co pozwoli na wznowienie przewozów pasażerskich. W jej wyniku odbudowany zostanie także system infrastruktury pasażerskiej, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolejne połączenia pasażerskie będą miały także miejsce do Mrągowa, Mikołajek i Orzysza.

Linia nr 223 łącząca Olsztyn z Ełkiem będzie trzecią możliwością dotarcia do celu. Poza nią dwie inne linie kolejowe przebiegają przez Szczytno i Pisz (linia nr 219) oraz Korsze i Giżycko (linia nr 353).

Pociągiem do Bieszczad to szybka i wygodna opcja. Jednakże, aby skorzystać z niej w pełni, konieczna jest modernizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz. Na szczęście, rząd przyjął aktualizację Krajowego Programu Kolejowego, co pozwala na przygotowanie dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbędne decyzje administracyjne dla tej inwestycji zostaną wydane do końca IV kwartału 2023 roku.

Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 108, podróżowanie do Bieszczad stanie się szybsze i bezpieczniejsze. Rząd przeprowadził już wszelkie niezbędne procedury, a wszystkie decyzje administracyjne dla tej inwestycji zostaną wydane do końca IV kwartału 2023 roku.

Projekt modernizacji linii kolejowej nr 108 będzie dotyczył odcinka od Jasła do Nowego Zagórza. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną zarówno zmiany w układzie torowym, jak i przebudowa, remont lub budowa obiektów inżynieryjnych oraz stacji i przystanków osobowych. Ponadto, w ramach projektu powstaną także nowe przystanki.

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, zaplanowano realizację zadań w perspektywie finansowej 2021–2027 (FE PW). Krajowy Program Kolejowy polega na wspieraniu finansowym inwestycji na liniach kolejowych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane bez jakichkolwiek zmian w ich treści przez nadawcę. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca.

PAP SA jest odpowiedzialne za publikowanie komunikatów w serwisie PAP, zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie prawo prasowe.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ