Home Polityka i społeczeństwo Ekologiczne rozwiązania – 10 lat programu Eco-Miasto

Ekologiczne rozwiązania – 10 lat programu Eco-Miasto

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Główne cele programu

Głównym celem programu Eco-Miasto jest nawiązanie współpracy między samorządami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi, aby wspólnie wdrożyć innowacyjne rozwiązania, które pomogą w ochronie środowiska, poprawie jakości życia i tworzeniu przyjaznego środowiska dla przyszłych pokoleń. W tym celu program już od dziesięciu lat promuje następujące tematy:

 • Zrównoważony transport
 • Energooszczędne technologie
 • Zielone budownictwo
 • Gospodarka odpadami
 • Edukacja ekologiczna

Aby wzmocnić te inicjatywy, program Eco-Miasto organizuje szereg wydarzeń, w tym warsztaty, konferencje, szkolenia i wycieczki, aby zachęcić do współpracy i promować zrównoważony rozwój. Ponadto, równolegle organizowane są konkursy, w których innowacyjne rozwiązania są nagradzane i promowane.

Program Eco-Miasto pozostaje wierny swoim zasadom, aby pomóc w tworzeniu przyjaznych dla ludzi i środowiska miast, w których mieszkańcy będą mogli cieszyć się bezpieczną, zdrową i zrównoważoną przyszłością. Poprzez współpracę zarówno z samorządami, jak i przedsiębiorstwami, program Eco-Miasto pomaga tworzyć życzliwe społeczności, w których wszyscy mogą żyć w zgodzie z naturą. Jest to bardzo ważne, ponieważ wszyscy mieszkańcy są odpowiedzialni za ochronę naszej planety.

Dlatego też, Eco-Miasto jest doskonałym narzędziem, które pomaga ludziom i firmom współpracować w celu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miast. Takie zintegrowane działania są kluczem do tworzenia bardziej przyjaznych, zdrowszych i zrównoważonych miast, w których mieszkańcy będą bezpieczni i zadowoleni z jakości życia. Poprzez edukację, współpracę i innowacje, Eco-Miasto daje nam dużą szansę na lepszą przyszłość.

Eco-Miasto 2017

Eco-Miasto 2017 to program skierowany do polskich miast, który wspiera wdrażanie dobrych praktyk ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatnich dziesięciu lat program zebrał znaczne zasługi, umożliwiając wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Program Eco-Miasto pomaga polskim miastom wykorzystać potencjał technologii i odpowiedzi na wyzwania współczesnego środowiska.

 • Promuje zaangażowanie w zrównoważony rozwój
 • Wspiera rozwój innowacji
 • Inspiruje do działań prośrodowiskowych
 • Nagradza wdrażanie najlepszych praktyk
 • Ułatwia współpracę między samorządami a przemysłem

Program Eco-Miasto jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i działań wspierających ochronę środowiska. Jego celem jest aktywizacja samorządów lokalnych i osiągnięcie pozytywnych zmian w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wspólnym wysiłkiem, możemy wpłynąć na tworzenie lepszego jutra, które będzie poszanowane, oraz dostosowane do przyszłych wyzwań.

Program Eco-Miasto jest naszym wkładem w budowanie świadomości w kwestii edukacji ekologicznej i wprowadzania zrównoważonych działań. Dzięki jego działaniom, mamy szansę na stworzenie przyszłości, która będzie bezpieczna i zdrowa dla nas wszystkich.

Konkurs Eco-Miasto – zasady i nagrody

Do konkursu Eco-Miasto może przystąpić każde polskie miasto lub związek gminny, bez względu na wielkość. Udział w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • Mniejsze ośrodki – o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys.
 • Większe ośrodki – o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.

Oprócz konkursu, organizatorzy prowadzą także warsztaty merytoryczne, mające na celu przeprowadzenie dyskusji na temat wyzwań stojących przed miastami. Dzięki warsztatom uczestnicy mają możliwość nawiązania współpracy z innymi podmiotami promującymi ideę zrównoważonego rozwoju miast. W 10. edycji uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach Mozaiki Klimatycznej oraz webinarach poświęconych m.in. zielono-błękitnej infrastrukturze, zrównoważonej mobilności i praktykom z Francji i Polski.

10. edycja konkursu Eco-Miasto to nie tylko szansa na wyróżnienie najbardziej innowacyjnych projektów, ale także na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju miast. Zdecydowanie warto się zapoznać z zasadami i zgłosić swój projekt!

Cel programu Eco Miasto

Program Eco-Miasto ma na celu stworzenie zrównoważonych, opartych na technologii cyfrowej, inteligentnych miast przyszłości. Głównym celem programu jest wyeliminowanie wszelkich nierówności społecznych, a także dostarczenie mieszkańcom jak największej liczby usług.

Eco-Miasto to:

 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności usług;
 • optymalizacja zużycia energii i wody;
 • poprawa jakości powietrza;
 • integracja technologii cyfrowych;
 • poprawa jakości środowiska;
 • poprawa jakości infrastruktury;
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców;
 • poprawa komunikacji między mieszkańcami i instytucjami;
 • tworzenie warunków dla nowych miejsc pracy.

Jest to szczególnie ważny projekt, który wyznaczy nowy kierunek prowadzenia polityki miejskiej i zarządzania miastami.

Program Eco-Miasto zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak sieci 5G, inteligentne systemy monitorowania, optymalizacja zużycia energii i wody, a także inne technologie, które pozwolą na stworzenie zrównoważonego i inteligentnego miasta przyszłości. Plany te obejmują również współpracę z instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym w celu rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem miastem, a także zapewnienia mieszkańcom jak największej liczby usług. 

Oczekujemy, że program Eco-Miasto będzie wielkim sukcesem i przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla mieszkańców, ale również dla całego społeczeństwa. Program ten pozwoli na optymalizację zużycia energii, oleju i wody, a także zmniejszy emisję gazów cieplarnianych. Przyczyni się to do poprawy jakości życia wszystkich użytkowników miast w przyszłości.

Cieszymy się, że możemy współtworzyć Eco-Miasto, które stanie się wspólną wizją naszej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inicjatywie społeczeństwo będzie mogło cieszyć się zdrowszym i lepszym środowiskiem oraz większymi możliwościami rozwoju.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ