Home Polityka i społeczeństwo S74 – nowy szlak ekspresowy przez powiat konecki

S74 – nowy szlak ekspresowy przez powiat konecki

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza, że 22 września 2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S74 o długości 27,5 km. Trasa przebiegać będzie od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do miejscowości Mniów. Inwestycja wpisuje się w realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Dzisiejsza umowa to ważny kamień milowy w rozwoju regionu świętokrzyskiego. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasu podróży i zwiększy atrakcyjność Kielc oraz okolic dla mieszkańców i inwestorów. Realizacja drogi ekspresowej S74 ułatwi połączenie między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim, co zapewni dalszy rozwój regionu – zaznaczył Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury.

Firma Stecol Corporation została wyłoniona w przetargu na realizację odcinka od granicy województwa do Mniowa. Projekt obejmuje budowę nowej drogi wraz z infrastrukturą inżynierską i towarzyszącą, a całość zostanie zrealizowana w ciągu 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, za kwotę ok. 1 mld zł. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację.

Realizacja inwestycji obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o łącznej długości 27,5 km, łączącej Mniów z węzłem Kielce Zachód, wraz z trzema węzłami drogowymi (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków) oraz 32 obiektami inżynierskimi, w tym 12 wiaduktami. Ponadto powstaną 6 mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, a także obwód utrzymania drogowego w Rudzie Malenieckiej i Miejsca Obsługi Podróżnych w Koliszowy, Jacentowie i Lisiej Jamie.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim ma długość 55 km i będzie połączeniem między Mniowem a Kielcami. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w styczniu 2023 r. Po uzyskaniu decyzji rozpoczną się roboty budowlane, które powinny zakończyć się w II połowie 2025 r.

Inwestycja ma przynieść wiele korzyści, zwiększając bezpieczeństwo podróżnych, ułatwiając przemieszczanie się i skracając czas podróży. Przewiduje się również, że odcinek S74 przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kielc oraz poprawy jakości powietrza w mieście.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka drogi S74 pomiędzy węzłami Kielce Zachód i Kielce została podpisana w styczniu 2023 r. Aktualnie trwa proces tworzenia dokumentacji projektowej, a wnioski o wydanie decyzji ZRID zostaną złożone do końca roku. Realizacja inwestycji prognozuje się na II połowę 2026 r.

Budowa obwodnicy Opatowa, realizowana w systemie „projektuj i buduj”, rozpoczęła się w marcu br. i będzie zakończona w listopadzie 2024 r. Inwestycja umożliwi sprawny przejazd przez Opatów na trasie S74 i DK9.

GDDKiA ogłosiła wykonawcę odcinka trasy Łagów – początek obwodnicy Opatowa. Kontrola uprzednia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest obecnie w toku, a GDDKiA oczekuje na jej zakończenie.

Budowa S74 w województwie łódzkim i podkarpackim jest jednym z ważniejszych inwestycji drogowych w Polsce. W najbliższym czasie zostanie wyłoniona oferta w przetargu na realizację tej trasy od Cedzyny do Łagowa.

GDDKiA jest obecnie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla dróg ekspresowych S12 i S74 na terenie województwa łódzkiego. Po jej otrzymaniu rozpocznie się kolejny etap realizacji S74, czyli budowa od węzła Kozenin na S12 do granicy z woj. świętokrzyskim.

Budowa S74 zapewni wygodny dojazd, zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi komunikację pomiędzy województwami łódzkim i podkarpackim. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami środowiskowymi.

W najbliższym czasie będziemy monitorować postępy budowy S74, aby zapewnić wykonanie tego ważnego projektu w jak najkrótszym czasie.

Rozpoczęcie budowy S74 oznacza ważny krok w zapewnieniu wygodnego dojazdu, bezpieczeństwa oraz ułatwienia komunikacji pomiędzy regionami. Inwestycja ta będzie realizowana w oparciu o najnowsze technologie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi.

Śledząc postępy budowy S74, będziemy dążyć do wykonania tego ważnego projektu w najszybszym możliwym czasie.

Poprzez inwestycję w S74, regiony łódzkie i podkarpackie będą powiązane siecią drogową, oferując wygodniejszy transfer osób i towarów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie został poproszony o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S74 w woj. podkarpackim, między Opatowem a Niskiem. Pozwoli to ostatecznie ustalić trasę tego odcinka.

PAP SA dostarcza komunikaty bez jakichkolwiek zmian w ich treści, w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone przez nadawcę. Treść komunikatu przechodzi na odpowiedzialność nadawcy, przy czym warto zwrócić uwagę na postanowienia art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ