Home Polityka i społeczeństwo Nagrody dla Zwycięzców XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych – Wyniki!

Nagrody dla Zwycięzców XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych – Wyniki!

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przyjemnością podsumowuje 47 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

Jakość prac scaleniowych jest kluczowa dla zmieniającego się krajobrazu wiejskiego, który wpisuje się w proces modernizacji całych regionów. Minister Anna Gembicka wyraziła swoje uznanie dla laureatów w liście skierowanym do nich.

Konkurs wzmacnia postrzeganie wsi jako miejsca, w którym można osiągnąć wysoki poziom rozwoju i jakości życia.

Jest szansa, by wspólnie z modernizacją wsi rozwijała się także społeczność – w której mieszkańcy współpracują i szanują się nawzajem.

Tomasz Sińczak, szef gabinetu politycznego, odczytał list, w którym szefowa resortu rolnictwa składała laureatom serdeczne życzenia, nagradzając ich zaangażowanie i wiedzę, dzięki którym utrzymano wysokie standardy wykonywanych prac scaleniowych. Minister Gembicka zaznaczyła szczególne uznanie dla geodetów, którzy zostali powołani przez starostów do opracowania planów scaleniowych.

Scalenie gruntów to nie tylko narzędzie wpływające na przestrzeń produkcyjną, ale także sposób na wprowadzenie nowych i innowacyjnych technik w gospodarstwie rolnym – zauważyła minister Anna Gembicka w liście do laureatów.

47 edycja Konkursu Scaleniowego przyciągnęła uwagę 19 uczestników, którzy przygotowali projekty dotyczące scalenia gruntów.

Oddziałowe Sądy Eliminacyjne z Urzędów Marszałkowskich wybrały 9 prac w kategorii „projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2018-2023” oraz 9 prac w kategorii „założenia do projektów scaleń gruntów przewidziane do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”.

Konkurs Scaleniowy jest doskonałą okazją do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania gruntów.

Uczestnicy mieli okazję przedstawić swoje projekty scaleniowe komisji konkursowej, która wyłoniła najlepsze zgłoszenia.

Sąd Konkursowy nagrodził zespół geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu za wykonanie projektu scalenia gruntów na obiekcie Piława Dolna i część wsi Owiesno, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski, pow. obiektu: 2 030 ha. Jest to projekt scalenia gruntów przeprowadzony w związku z budową autostrad.

Ocena nadesłanych projektów okazała się wystarczająca, aby Sąd Konkursowy uznał je za godne pierwszej nagrody.

Geodeci z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, którzy wykonali projekt scalenia gruntów, otrzymali nagrodę oraz uznanie za wysoki poziom wykonanej pracy.

Drugie miejsce przyznano zespołowi geodetów z Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Kramarzówka, znajdującego się w gminie Pruchnik, w powiecie jarosławskim, o powierzchni 1873 hektarów.

Trzecia nagroda przypadła zespołowi geodetów Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, który wykonał projekt scalenia gruntów o powierzchni 1 442 ha w miejscowości Wysoka, w gminie Jordanów, powiecie suskim.

Zespołowi geodetów Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Sękowa, gm. Sękowa, pow. gorlicki, o powierzchni 1 157 ha, nadano wyróżnienie.

Zespołowi geodetów Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu należy się wyróżnienie za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Rudniki, gm. Włodowice, pow. zawierciański, który obejmował 773 hektarów.

Po pełnej ocenie wszystkich założeń projektu scalenia gruntów obiektu Wierzchuca i innych, gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki, pow. obiektu: 1 445 ha, Główny Sąd Konkursowy postanowił przyznać pierwsze miejsce zespołowi geodetów z Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Drugie miejsce – zespołowi geodetów z Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Łomży, za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Wierzchuca i inne, gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki, pow. obiektu: 1 445 ha;

Główny Sąd Konkursowy postanowił nagrodzić zespołem geodetów z Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Łomży za opracowanie założeń projektu scalenia gruntów obiektu Wierzchuca i innych, gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki, pow. obiektu: 1 445 ha, drugim miejscem.

Za drugie miejsce w konkursie przyznano Zespołowi Geodetów Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych za opracowanie założeń projektu scalenia gruntów, obejmującego obszar 1 898 ha w miejscowościach Baby, Jacków, Widzówek, w gminie Kruszyna, powiecie częstochowskim.

Na trzecim miejscu wyróżniamy zespół geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie, który opracował założenia scalenia gruntów obiektu Luszawa, Lasu Wsi Luszawa, Tyniec, gminy Ostrówek, powiatu lubartowskiego, o łącznej powierzchni 1 125 ha.

Zespół geodetów z Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce otrzymał wyróżnienie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, pow. sokołowski, o łącznej powierzchni 1 220 ha.

Wyrażamy wdzięczność zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Królewo i Krasnołęka, gm. Stare Pole, pow. malborski, o powierzchni 1091 ha.

Konkurs Ogólnopolskiej Jakości Prac Scaleniowych jest organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 1970 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju i poprawianie jakości prac urządzeniowo-rolnych, które mają na celu stworzenie korzystnych warunków dla rolnictwa. Stowarzyszenie Geodetów Polskich aktywnie wspiera ten konkurs.

Konkurs Ogólnopolskiej Jakości Prac Scaleniowych jest prowadzony od 1970 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspierany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Akcja ma na celu promowanie prac urządzeniowo-rolnych, które mają na celu polepszenie warunków gospodarowania w rolnictwie.

Unia Europejska zasila finansowo Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, który jest inicjatywą objętą Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Scalanie gruntów to skuteczny sposób na zwiększenie wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych. Jest to narzędzie, które umożliwia wprowadzanie nowoczesnych technologii i pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby ziemi uprawnej. Dzięki scalaniu gruntów możliwa jest restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw, a także dopasowanie rozłogu gruntów i infrastruktury do potrzeb produkcji rolnej.

Unia Europejska wspiera scalanie gruntów

Polska wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku stało się okazją do wsparcia działań scaleniowych w naszym kraju. Do 2023 roku na te cele przeznaczono 604 mln euro, dzięki czemu udało się zrealizować ponad 300 projektów scaleniowych na obszarze 288 tys. ha. 63324 gospodarstwa rolne i ponad 501 tys. działek ewidencyjnych zostało objętych scaleniem gruntów, co skutkowało poprawą rozłogu i zmniejszeniem liczby działek o 44%. W ramach projektów zainstalowano infrastrukturę drogową, co z jednej strony usprawniło pracę rolników, a z drugiej sprawiło, że obszary te stały się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z obecną perspektywą finansową PROW 2014-2020 oraz planowaną na lata 2023-2027 perspektywą WPR, widzi korzystny wpływ scalania gruntów na rozwój polskiej wsi. W związku z tym, na realizację tego celu przeznaczył 423 mln euro w PROW oraz 136 mln euro w WPR, które mogą zostać zwiększone w przyszłości.

Termin pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach PS WPR 2023-2027 został wyznaczony na czerwiec 2024 roku. Podczas realizacji programu, oprócz już istniejących celów scalenia gruntów, zostaną wprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie retencji wodnej w obszarach rolniczych (w tym utworzenie lub odbudowa śródpolnych oczek wodnych, mokradeł oraz małych zbiorników wodnych) oraz przedsięwzięcia skierowane do ochrony przyrody i środowiska (utrzymanie skarp, zachowanie lub utworzenie pasów ochronnych w postaci zakrzewień lub zadrzewień śródpolnych, wyznaczenie granicy polno-leśnej oraz strefy buforowej wzdłuż rzek i strumieni).

PAP SA zapewnia, że ​​wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ