Home Polityka i społeczeństwo MKiŚ: Podsumowanie kolejnej narady międzyresortowego zespołu ds. Odry (komunikat)

MKiŚ: Podsumowanie kolejnej narady międzyresortowego zespołu ds. Odry (komunikat)

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza:

W dniu 2 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. Odry w siedzibie MKiŚ. Przewodniczyła mu wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

Zespół międzyresortowy do Spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na rzece Odrze składa się z resortów: klimatu i środowiska, infrastruktury, przemysłu, aktywów państwowych, rolnictwa oraz spraw wewnętrznych, przy udziale Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zespół spotyka się co tydzień, aby aktualizować rekomendacje dla zaangażowanych jednostek.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska monitoruje poziom zagrożenia i zanieczyszczeń w Odrze oraz utrzymuje służby w gotowości.

W starorzeczach i zbiornikach Odry odnotowano zmniejszone liczebności „złotej algi”. I stopień zagrożenia obowiązuje nadal w starorzeczu w Januszkowicach.

Analizowane są inwestycje związane z odsalaniem wód kopalnianych i zwiększeniem retencji.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloski spotkała się 2 lipca 2024 r. z niemiecką minister środowiska Steffi Lemke w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Omawiano współpracę wokół Odry, odbudowę jej ekosystemu oraz projekt Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry po stronie polskiej.

Dodatkowe informacje

Ministerstwo Klimatu i Środowiska regularnie monitoruje sytuację na Odrze, innych rzekach oraz w Kanale Gliwickim zgodnie z ustalonymi procedurami.

Wyniki analiz są przekazywane odpowiednim organom, takim jak Wody Polskie, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przemysłu, MSWiA, RCB oraz służby wojewodów z 5 nadodrzańskich województw. Można je znaleźć na portalu: gov.pl/odra.

Obecnie niebezpieczeństwo wystąpienia toksycznych zakwitów „złotej algi” dotyczy głównie marin, kanałów, starorzeczy i zbiorników wodnych połączonych z rzeką Odrą, a nie samego nurtu rzeki.

Służby regularnie monitorują sytuację terenową i kontrolują przepływy wód.

Zespół międzyresortowy, inicjatywa MKiŚ, pracuje nad poprawą stanu ekologicznego w dorzeczu Odry od lutego 2024 roku.

Ministerstwo Przemysłu i Ministerstwo Aktywów Państwowych omówiły postępy w zakresie systemów odsalania w kontekście zamykania kopalń, w tym decyzję o zamknięciu KWK Boberek do końca 2025 roku. Spowoduje to redukcję ładunku i objętości wód zasolonych wpływających do rzeki Kłodnicy (dopływ Odry).

W czerwcu 2024 r. toksyczne zakwity „złotej algi” spowodowały masowe śnięcia ryb w wielu obszarach, włącznie z marinami w Nietkowie i Głogowie, starorzeczem w Głogowie, Starym Odrze w Krośnie Odrzańskim, zatokach w Połęcku i Laskach, zbiorniku w okolicach Bielinka oraz jeziorze Dąbie. W związku z tym GIOŚ rozszerzył monitoring interwencyjny nad jeziorem Dąbie.

W ostatnich miesiącach znacznie poprawiła się transgraniczna wymiana informacji. Co tydzień raporty o aktualnej sytuacji są przesyłane między stroną niemiecką a polską, a strona polska otrzymuje również cotygodniowe raporty z Brandenburgii.

Więcej informacji na temat sytuacji na Odrze i w Kanale Gliwickim można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/odra/odra-2024-podsumowanie-kolejnej-narady-miedzyresortowego-zespolu-ds-odry-w-ministerstwie-klimatu-i-srodowiska

Mimo ustabilizowania się sytuacji, istnieje ryzyko wzrostu złotej algi i kolejnych epizodów śnięcia ryb w okolicach rzeki Odra i Kanału Gliwickiego.

Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane w oryginalnej formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ