Home Polityka i społeczeństwo Czas na skorzystanie – nabór dotacji na kształcenie zawodowe młodzieży w województwie mazowieckim

Czas na skorzystanie – nabór dotacji na kształcenie zawodowe młodzieży w województwie mazowieckim

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Mazowieccy młodzi ludzie mają szansę skorzystać z dofinansowania przyznanego z programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Przeznaczone na to 38 mln zł można wykorzystać do 12 września na przykład na staże, kursy, czy doradztwo edukacyjno-zawodowe, które pomogą im w rozwoju kompetencji zawodowych.

Organy prowadzące szkoły oraz inne podmioty, które posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym współpracując z organem prowadzącym szkołę, mogą ubiegać się o dofinansowanie.

„Kształcenie zawodowe jest jednym z obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. Wszystko po to, żeby przygotować młodzież do przyszłych wyzwań związanych z wejściem na rynek pracy. Tego rodzaju działania mają szansę na dofinansowanie w priorytecie VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów). Do 12 września trwają konkursy o dotacje, które ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych” – czytamy na stronie Programu.

Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, podkreśla, że edukacja młodzieży jest kluczowym elementem naszej przyszłości.

Ponadto, wyjaśnia, że wsparcie młodych ludzi w realizacji ich aspiracji edukacyjnych jest niezbędne dla zapewnienia dobrego startu w dorosłe życie.

Elżbieta Szymanik wyraża przekonanie, że wsparcie młodych ludzi w realizacji ich edukacyjnych ambicji jest niezbędne, aby umożliwić im pomyślne start w dorosłość.

Dlatego też, zapewnia, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych stara się maksymalnie wykorzystać możliwości zapewniane przez Europejski Fundusz Społeczny, aby pomóc młodym ludziom w osiągnięciu ich celów edukacyjnych.

„Dlatego fundusze europejskie od lat inwestujemy we wsparcie szkół w zapewnieniu programów kształcenia odpowiadających na potrzeby życia społeczno-gospodarczego. Zachęcam do korzystania z możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna, a zwłaszcza program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” – powiedziała Szymanik, cytowana w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Proponuję następującą wersję:

Dotacje można będzie wykorzystać m.in. na:

– organizację staży i praktyk zawodowych oraz specjalistycznych zajęć dodatkowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe;

– pomoc uczniom i słuchaczom w przygotowaniu do uzyskania uprawnień zawodowych;

– tworzenie klas patronackich w celu wsparcia procesu kształcenia zawodowego.

Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym w obszarach zawodów dotyczących zielonej gospodarki i przemysłu 4.0. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez udział w specjalnych projektach edukacyjnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, działaniach rozwijających uzdolnienia uczniów, nowych programach nauczania, kołach zainteresowań i warsztatach oraz laboratoriach.

Proponujemy zintensyfikowanie działań edukacyjno-zawodowych poprzez udzielenie doradztwa uczniom i przeszkolenie nauczycieli, pedagogów i psychologów. Ponadto, projekty muszą być zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zawierać wyposażenie szkolnych pracowni do zajęć praktycznych.

Konkurs skierowany jest do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu obszaru stołecznego.

Konkurs regionalny (numer konkursu: FEMA.07.02-IP.01-007/24) obejmuje cały obszar województwa mazowieckiego, a pula przewidzianych środków wynosi: 111,6 mln zł.
Maksymalne dofinansowanie obejmuje 70 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Konkurs skierowany jest do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego.

Firmom z obszaru stołecznego przeznaczono 28,9 mln zł na realizację projektów w ramach konkursu o numerze FEMA.07.02-IP.01-007/23. Maksymalne dofinansowanie obejmuje 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a konkurs jest skierowany do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Natomiast przedsiębiorstwa z całego województwa mazowieckiego będą mogły skorzystać z puli 111,6 mln zł przyznanych w ramach konkursu z numerem FEMA.07.02-IP.01-007/24. Maksymalne dofinansowanie obejmuje 70 proc. kosztów kwalifikowalnych, a konkurs jest skierowany do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs FEMA.07.02-IP.01-008/23 dla regionu mazowieckiego oferuje 9,4 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie w przypadku tego konkursu wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, a wniosek o dofinansowanie można złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza w latach 2021-2027 to 9,5 mld zł, a w latach 2014-2020 samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy otrzymały 8 mld zł w ramach RPO WM, co pozwoliło na zrealizowanie ponad 5,6 tys. projektów.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Mazowsze otrzymało 9,4 mln zł z konkursu FEMA.07.02-IP.01-008/23. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, a wnioski można składać za pośrednictwem systemu MEWA 2.0.

Program Funduszy Europejskich dla Mazowsza w latach 2021-2027 przewiduje 9,5 mld zł na realizację przedsięwzięć. Natomiast w latach 2014-2020 RPO WM przyczyniło się do wsparcia ponad 5,6 tys. projektów, co przełożyło się na 8 mld zł dofinansowania.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ