Home Polityka i społeczeństwo Minister Anna Moskwa spotkała się z górnikami w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A” – komunikat MKiŚ

Minister Anna Moskwa spotkała się z górnikami w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A” – komunikat MKiŚ

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Minister Anna Moskwa poinformowała, że Krajowy System Energetyczny będzie wspierać wykorzystanie węgla jako źródła energii. Rząd Polski przyjął rozporządzenie o ograniczeniu emisji metanu, które ma na celu poprawę jakości powietrza. Minister Moskwa powiedziała też, że rząd będzie aktywnie wspierał rozwój węgla jako stabilnego źródła energii.

Rząd Polski podjął decyzję o wykorzystaniu węgla jako stabilnego źródła energii dla Krajowego Systemu Energetycznego. Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, wyraziła wsparcie dla rozporządzenia metanowego, które będzie chronić jakość powietrza. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 marca 2023 r. w siedzibie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., minister Moskwa powiedziała, że węgiel będzie odgrywał ważną rolę w polskiej gospodarce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że rząd Polski będzie dążył do zachowania stabilności energetycznej, wykorzystując węgiel jako główne źródło energii. Anna Moskwa podkreśliła, że wdrożenie rozporządzenia metanowego ma na celu ochronę jakości powietrza. Minister zadeklarowała także, że rząd będzie wspierał rozwój węgla jako integralnego elementu polskiej gospodarki.

Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) zostały ogłoszone w marcu 2022 r. w odpowiedzi na agresję Rosji w Ukrainie. Wśród nich znalazł się czwarty filar – suwerenność energetyczna – który będzie zapewniał zmniejszenie zależności od importowanego gazu jako paliwa przejściowego i zwiększenie roli wykorzystania krajowego węgla. Do 2040 r. ma miejsce dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, które w 2030 r. będą produkować ok. 50 GW energii elektrycznej. Aby wykorzystać maksymalnie ich potencjał, niezbędne jest zapewnienie bezpiecznych warunków ich rozwoju w sieci elektroenergetycznej. Jednocześnie, aby zapewnić suwerenność energetyczną, konieczna będzie modernizacja i wydłużenie eksploatacji istniejących bloków węglowych.

Minister Anna Moskwa podkreśliła na spotkaniu z górnikami potrzebę tworzenia bezpiecznych warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Wyznała również, że do tego celu konieczne jest zwiększenie nakładów na modernizację sieci oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań wykorzystania istniejących mocy przyłączeniowych. Obecnie celem jest stworzenie sprawiedliwej transformacji, w tym celu ministerstwo współpracuje z branżą węglową, aby ustalić odpowiednie rozwiązania.

Lubelski Węgiel Bogdanka wprowadza aktualizację swojej strategii, aby przewidzieć kierunki rozwoju do i po kluczowym roku 2049. Obecnie widzimy naszą przyszłość jako multisurowe koncernu, ale przez najbliższe lata nasza podstawowa działalność będzie skupiać się na sprzedaży węgla kamiennego dla przemysłu, energetyki i gospodarstw domowych. Plan inwestycyjny Bogdanki pozwoli nam na utrzymanie stabilnego zatrudnienia dla tysięcy górników oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla naszej regionalnej społeczności – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Polityka energetyczna Polski na lata 2020-2040 zakłada, że proces jej transformacji będzie wspierany pragnieniem zapewnienia suwerenności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz budowy systemu zeroemisyjnej energii. Aby przeprowadzić tę zmianę bezpiecznie i skutecznie, konieczny jest udział krajowego węgla w systemie elektroenergetycznym. Celem jest również opracowanie trzeciego scenariusza dla sektora elektroenergetycznego i mobilizacja środków na poprawę efektywności energetycznej, która pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie potrzeb inwestycyjnych.

Rozporządzenie metanowe stanowi ważny temat dyskusji w instytucjach Unii Europejskiej. Jako Polska, głosowaliśmy przeciwko niemu z uwagi na ograniczony limit wydobycia metanu, który wynosił od 8 do 10 ton. Przeprowadzone negocjacje doprowadziły do tego, że pierwotny projekt dokumentu zakładał 0,5 tony limitów metanowych na jednostkę oraz opłaty za wydobycie węgla koksującego. Jednakże, nie były one spełnieniem naszych wymagań w tej materii.

W związku z tym, Minister Klimatu i Środowiska odniosła się do projektu, podkreślając, że mimo wprowadzonych zmian, nadal nie spełnia on naszych oczekiwań. Uznaliśmy zatem, że należy zagłosować przeciwko niemu, aby osiągnąć bardziej zrównoważone rozwiązanie.

Minister Anna Moskwa wielokrotnie akcentowała, jak kluczowa dla polskiej gospodarki jest blokada tzw. dyrektywy metanowej i apelowała do polskich przedstawicieli w Europarlamencie.

Aby zablokować dokument, musimy połączyć siły wszystkich polskich europarlamentarzystów oraz nawiązać dialog z kolegami z innych krajów. Jako polscy europarlamentarzyści musimy zaangażować się w ten proces, kierując się wartościami, które służą polskiemu interesowi społecznemu i gospodarczemu – powiedziała minister klimatu i środowiska.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie. Jednocześnie nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ