Home Polityka i społeczeństwo Kraków: nowy „obwarzanek” szybkiego ruchu na drodze

Kraków: nowy „obwarzanek” szybkiego ruchu na drodze

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Infrastruktury służy pomocą w zakresie tworzenia nowych dróg szybkiego ruchu w Krakowie. Jest to ważny element infrastruktury transportowej, który zapewnia bezpieczne i wygodne podróżowanie w ramach miasta. Inwestycje te będą przyczyniać się do poprawy środowiska, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Krakowski „obwarzanek” dróg szybkiego ruchu jest wyczekiwanym przez mieszkańców miasta rozwiązaniem. Trasy te będą służyły jako alternatywna droga wyjazdu z miasta, co ułatwi wszystkim korzystanie z transportu publicznego i prywatnego. Zakres prac obejmuje m.in. budowę tuneli, mostów, skrzyżowań i dróg obwodowych, a także budowę zielonych infrastruktur.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z instytucjami samorządowymi w Krakowie wspólnie działa na rzecz poprawy infrastruktury transportowej w mieście. Inwestycja w Krakowski „obwarzanek” dróg szybkiego ruchu ma na celu zapewnienie mieszkańcom wygodnego, szybkiego i bezpiecznego transportu. Wszystkie te korzyści pozwolą mieszkańcom Krakowa na lepsze i bardziej komfortowe życie.

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, poinformował, że Północna Obwodnica Krakowa jest doskonałym przykładem na to, jak obecny rząd wywiązuje się ze swoich obietnic. Prace budowlane nabrały już bardzo dużego tempa, mimo że inwestycja nie była wcześniej zaplanowana w żadnym z programów rozwoju infrastruktury drogowej. Ministerstwo uzyskało wszystkie pozwolenia i finansowanie, a także podpisało umowy z wykonawcami. Jest to wybitny przykład działań, jakie podejmuje rząd w celu rozwoju i usprawnienia infrastruktury w całym kraju.

– Prace budowlane na trasie Północnej Obwodnicy Krakowa stwarzają wyzwania i nieuchronne uciążliwości dla mieszkańców gminy Zielonki. Dzięki dobrej współpracy GDDKiA i wykonawcy, skutki tego projektu są mniejsze, niż mogłyby być. Jestem bardzo wdzięczny stronom za ich współdziałanie – powiedział Arnold Kuźniarski, zastępca wójta gminy Zielonki.

Rok 2023 jest czasem intensywnej pracy nad budową dróg S7 i S52. Północna Obwodnica Krakowa (S52) jest bliska ukończenia, a budowa S7 postępuje z zaawansowaniem sięgającym 25 proc. Prace realizowane są na trudnym terenie, gdzie znajduje się gęsta sieć dróg lokalnych, linii kolejowych i infrastruktury technicznej. W związku z tym wymagana jest wyjątkowa ilość obiektów inżynierskich, licząca aż 50 sztuk, w tym dwa tunele.

Kraków Widoma – Nowa Huta to trasa o długości 18,3 km. Na jej odcinku miejskim o długości 7,1 km powstanie cztery węzły drogowe: Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice i Grębałów. Ponadto, na tej samej trasie wybudowanych zostanie 21 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt i przejścia podziemne dla pieszych.

Trasa S7 od Widomej do Nowej Huty cieszy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie biorąc pod uwagę jej długość – 18,3 km. Na odcinku miejskim o długości 7,1 km powstaną cztery węzły drogowe – Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice i Grębałów. Dodatkowo budowanych będzie 21 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt oraz przejścia podziemne dla pieszych.

Węzeł Kraków Mistrzejowice S7 łączy się z drogą ekspresową S52, zwaną Północną Obwodnicą Krakowa. To kluczowa część nowej trasy do Warszawy, która odetnie ruch tranzytowy od DK7. W ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 wykazano, że na DK7 pomiędzy Krakowem a Miechowem przejeżdża dziennie przeszło 20 tysięcy pojazdów, z czego ok. 4 tysiące to ciężarówki. Inwestycja w S7 zapewni również możliwość szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy północą a południem Małopolski, a także do Rzeszowa.

Prace na nowym odcinku miejskim obejmują szeroki zakres robót budowlanych, w tym przebudowę sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów i wodociągów. Ponadto wykonywane są prace na 39 mostach, wiaduktach i estakadach, aby stworzyć trasę. Roboty fundamentowe, szalunkowe i zbrojeniowe oraz montaż belek są wykonywane przez ekipy budowlane. Budowane są także mury oporowe, a także zbiorniki retencyjne. Ponadto schron amunicyjny Fortu Dłubnia został rozebrany i przygotowany do odbudowy w nowej lokalizacji.

S7 to ważny element infrastruktury drogowej, który łączy Kraków z Warszawą. W ramach inwestycji powstaje węzeł Kraków Grębałów oraz estakada, która będzie częścią węzła Kraków Mistrzejowice. Węzeł Kraków Grębałów będzie łączył S7 z ulicami Kocmyrzowską (DW776) i Łowińskiego, a dodatkowo zostanie zbudowany nowy fragment torowiska tramwajowego. Trzy wiadukty tramwajowe, w tym jeden nad linią kolejową i dwa nad drogą ekspresową, pozwolą na przejazd po bezpiecznej trasie. Ponadto, wraz z węzłem powstaną drogi rowerowe i chodniki dla pieszych, umożliwiające płynny i bezpieczny transport.

Estakada, która ma powstać nad torami kolejowymi, rzeką Dłubnią i ul. Morcinka, będzie najdłuższym tego typu obiektem w Małopolsce. Jej długość wyniesie ok. 1,5 km, a wysokość podpór sięgnie nawet 20 m. Taka wysokość jest niezbędna, aby pokryć teren ukształtowany przez linię kolejową z Nowej Huty do centrum Krakowa, która poprowadzona jest na nasypie.

Gülermak i Mosty Łódź to konsorcjum firm, które zostało wyznaczone do kontynuacji projektowania i budowy trasy, po rozwiązaniu umowy z Salini, pierwotnym wykonawcą. Aktualny postęp prac to ok. 26 proc., a ich wartość wynosi 1,8 mld zł, zaś całkowity koszt inwestycji to 2,3 mld zł. Na realizację tego odcinka trasy otrzymano prawie 543 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Północna Obwodnica Krakowa (POK) to 12,3 km długa droga ekspresowa S52, z dwoma jezdniami z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Poprzez węzły drogowe będzie ona łączyć się z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych umożliwi dogodny dojazd z Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dodatkowo dobudowane zostaną cztery łącznice. Węzły w kierunku wschodnim obejmują Zielonki, Węgrzce, Batowice i Kraków Mistrzejowice, który zostanie wybudowany w ramach realizacji S7. Na terenie POK powstaną także dwa tunele, 27 obiektów (wiadukty, estakada) i 4 km murów oporowych.

Realizacja Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) na drodze ekspresowej S52 pozwoli na zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, a także skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Krakowem i okolicznymi miejscowościami. Dojazdy będą wygodne i bezpieczne, dzięki odpowiedniemu układowi i wyposażeniu węzłów oraz obiektów mostowych. Przedsięwzięcie to pozwoli również na stworzenie ogólnodostępnego pierścienia wokół Krakowa.

Obydwa tunele łącznie mają ponad 1,1 km długości. W Zielonkach obiekt ma 653 m, a w Batowicach 496 m. Kurtyny chroniły wewnętrzne prace przed niepogodą zimową. W Zielonkach wykonano płyty denne, natomiast w Batowicach wykonywano prace wykończeniowe związane z wykonaniem płyty dennej, drenażu, odwodnienia liniowego, zabudową chodników, nisz ewakuacyjnych, montażu kanału i systemów teletechnicznych oraz systemu gaszenia, co pozwoliło na ukończenie budowy obiektu w 90%. Prace zimowe prowadzone były także na wiaduktach oraz w budynkach Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Modlnica.

Prace budowlane w rejonie estakady w ciągu S52 trwają w pełnym zakresie, dzięki czemu powstanie prawie 570-metrowa, podwójna estakada nad ul. Krakowską w Bosutowie oraz potokiem Sudół Dominikański. Ich poziom będzie w niektórych miejscach nawet o 13 m wyższy niż otaczający teren.

Konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź jest wykonawcą zadania, którego postęp wynosi obecnie ok. 55 proc. Wartość inwestycji wynosi 1,9 mld zł, zaś całkowity koszt realizacji projektu to 2,4 mld zł. Z kolei Północna Obwodnica Krakowa otrzymała prawie 680 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gov.pl to najnowszy serwis informacyjny, w którym publikowane są komunikaty bez wprowadzania przez PAP SA żadnych zmian w ich treści. Oznacza to, że zawartość publikowana w serwisie pochodzi od nadawcy i odpowiedzialność za jej treść spoczywa na nim. W przypadku wątpliwości odsyłamy do postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ