Home Polityka i społeczeństwo MI: spotkanie wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki z przedstawicielami BŚ (komunikat)

MI: spotkanie wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki z przedstawicielami BŚ (komunikat)

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Infrastruktury przekazuje informację o spotkaniu wiceministra Arkadiusza Marchewki z przedstawicielami Banku Światowego, które odbyło się 8 marca 2024 r. w Warszawie. Głównym tematem rozmów było omówienie dalszej współpracy w finansowaniu nowego projektu w gospodarce wodnej.

Podczas spotkania 8 marca 2024 r. w Warszawie, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka omawiał z przedstawicielami Banku Światowego kwestie dotyczące finansowania nowego projektu w gospodarce wodnej. Celem spotkania było kontynuowanie rozmów na temat współpracy między ministerstwem a bankiem.

Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, wyraził wdzięczność za długoletnią współpracę z Bankiem Światowym w dziedzinie gospodarki wodnej. Ich współpraca rozpoczęła się w 1997 roku od Projektu Likwidacji Skutków Powodzi, który wpłynął na odbudowę podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach dotkniętych powodzią. Kolejnym projektem, który został zrealizowany we współpracy z Bankiem Światowym, był Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, w ramach którego wybudowano zbiornik Racibórz i zmodernizowano Wrocławski Węzeł Wodny.

Wielkie uznanie wyrażam za pomoc w realizacji projektów dotyczących zarządzania przeciwpowodziowego w dorzeczu Odry i Górnej Wisły. Dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie lepiej przygotować Polskę na skutki zmian klimatu, w tym na nagłe powodzie – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Podczas spotkania omówiono potencjalne uzyskanie dodatkowych środków wsparcia dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego, którzy stracili rynki wschodnie, oraz dla przewoźników zainteresowanych dofinansowaniem zakupu pojazdów nisko- i zeroemisyjnych z Banku Światowego.

Nowy projekt w gospodarce wodnej ma na celu rozbudowę, modernizację oraz budowę nowej infrastruktury hydrotechnicznej, aby zapewnić ochronę przed powodzią. Szacowany koszt to 1,5 mld euro.

Projekt skupia się na zapewnieniu ochrony przed powodzią poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej oraz budowę nowych struktur. Koszt inwestycji szacowany jest na 1,5 mld euro.

Poprawie zarządzania przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej i środkowej Wisły, oraz ochronie ważnych ośrodków miejskich i przemysłowych przed ryzykiem powodzi.

Nowe działania mają na celu zmniejszenie ryzyka suszy w obszarach i sektorach szczególnie wrażliwych, takich jak rolnictwo, poprzez dostarczenie wody do przemysłu, picia i ochrony środowiska.

Poprawa zdolności instytucjonalnych w łagodzeniu skutków powodzi i suszy, oraz ulepszenie monitorowania jakości wody w rzekach, przyczyni się do lepszej ochrony różnorodności biologicznej i środowiska.

W trakcie spotkania przedstawiciele Banku Światowego wyrazili zainteresowanie współfinansowaniem nowego projektu w sektorze wodnym, oferując możliwość udzielenia wsparcia w wysokości około 500 mln euro.

Informujemy, że wszystkie komunikaty publikowane na naszym serwisie pochodzą bezpośrednio od nadawcy i nie są przez nas modyfikowane. Za treść komunikatów odpowiada wyłącznie nadawca, zgodnie z przepisami prawa prasowego (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ