Home Polityka i społeczeństwo Fotowoltaika – szansa na zrównoważony rozwój polskiej energetyki

Fotowoltaika – szansa na zrównoważony rozwój polskiej energetyki

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Instytut Energetyki Odnawialnej ogłosił XI edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, wskazując na rekordowy przyrost mocy w 2022 roku i przekroczenie pułapu 18 GW mocy pozyskiwanej z energii słonecznej na koniec 2023 roku. Oceniając te dane, autorzy raportu wskazują, że przestarzała infrastruktura energetyczna utrudnia dalszy rozwój energetyki słonecznej.

„Oznacza to rekordowy roczny przyrost o ponad 4,7 GW nowych mocy oraz imponujące tempo wzrostu rynku – o 61 proc. rok do roku. Daje to Polsce drugi za Niemcami wynik w UE i 6. lokatę pod względem całkowitej mocy zainstalowanej” – podał.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, poinformował w trakcie prezentacji najnowszej edycji raportu, że w 2022 roku zainstalowana moc ogniw fotowoltaicznych przekroczy 12,4 GW.

Według jego danych, na koniec pierwszego kwartału tego roku liczba ta przekroczyła 13 GW, a prognozy na koniec 2021 roku wskazują na przekroczenie poziomu 18 GW. Z kolei na 2025 r. przewiduje się, że moc ta wzrośnie do 26,8 GW.

Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Grzegorz Wiśniewski, poinformował podczas prezentacji raportu, że w 2022 roku zainstalowana moc fotowoltaiczna przewyższy 12,4 GW.

Z danych podanych przez niego wynika, że na koniec pierwszego kwartału 2021 roku ta moc przekroczyła 13 GW, a prognozy na koniec 2021 roku wskazują, że wartość ta wzrośnie do 18 GW. Do 2025 roku spodziewane jest osiągnięcie mocy 26,8 GW.

Według danych Instytutu, udział prosumentów w sumie zainstalowanej mocy wynosi 74 proc., z kolei małe instalacje (50–1000 kW) stanowią 21 proc., a duże farm PV – 5 proc. Liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 41 proc., osiągając wartość 1,2 mln. Łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach przekroczyła 9,3 GW.

„Prosumenci w Polsce mają nadal największy udział w rynku fotowoltaicznym, a w 2022 r. odpowiadali za 68 proc. rocznego przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Na rynku energii zaczyna się sprawdzać wprowadzony nowy system rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej z mikroinstalacji do sieci i pobieranej z sieci, zwany net-billingiem z którego od 1. kwartału ub.r. korzystają nie tylko osoby fizyczne, ale i firmy” – mówił Grzegorz Wiśniewski.

Dyrektor przyznał, że program „Mój Prąd” okazał się bardzo skuteczny w zwiększeniu autokonsumpcji energii. Program został także rozszerzony o możliwość wsparcia magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania, a ostatnio o technologie komplementarne, takie jak kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Prezes IEO zaznaczył, że w ciągu ostatnich trzech lat energia z instalacji PV znacząco wzrosła w polskim miksie energetycznym – z 3 proc. w 2019 roku do ponad 23 proc. w 2022 roku. Udział PV poszybował w tym czasie z 0,4 proc. do 4,5 proc., potwierdzając swoją pozycję jako ważny czynnik w wytwarzaniu zielonej energii w Polsce.

„Prognozujemy, że w tym roku wyniosą niemal 110 mld zł, a sama wartość rynku inwestycji PV sięgnie 20 mld zł i ponownie przekroczy wszystkie pozostałe nakłady inwestycje w całej energetyce” – powiedział Grzegorz Wiśniewski.

Korzyści z energii odnawialnej są niezaprzeczalne.

Wzrost obrotów na rynku fotowoltaiki jest niepodważalny. Chociaż zakłócenia w dostawach komponentów i transportu, powstałe w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie i kryzysu energetycznego, wpłynęły na wyniki branży w ubiegłym roku, to nadal obserwujemy wzrost popytu na energię odnawialną.

Korzyści z dostępu do energii odnawialnej są niezaprzeczalne. Wykorzystanie tego źródła energii wyraźnie wpłynie na jakość życia ludzi, zmniejszy zużycie paliw kopalnych i zużycie wody oraz zmniejszy emisję gazów cieplarnianych.

Skuteczne wykorzystanie energii odnawialnej wymaga inwestycji w infrastrukturę, która umożliwi jej wykorzystanie oraz stosowanie odpowiednich technologii wykorzystania energii odnawialnej.

Rynek energii odnawialnej ma coraz większy potencjał. W ostatnim czasie obserwujemy szybki wzrost inwestycji w produkcję i wykorzystanie energii odnawialnej, co oznacza, że obroty handlowe na tym rynku również będą rosnąć.

Technologie wykorzystania energii odnawialnej rozwijają się bardzo szybko, dzięki czemu wzrastają możliwości wykorzystania tego źródła energii. Możliwe jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej, cieplnej, mechanicznej i transportowej.

Inwestycje w infrastrukturę i technologie wykorzystania energii odnawialnej pomogą nam wykorzystać jej potencjał i zapewnić dostęp do zrównoważonej energii. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy jakości życia.

„Ceny instalacji wzrosły średnio o 11 proc. W stosunku do 2021 r wzrosły też ceny nowych projektów na wstępnych etapach rozwoju – najwięcej (o 32 proc.) poszybowały ceny projektów z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci” – podał.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE, zaznaczył, że rewolucja słoneczna trwa, a Polska zamierza konsekwentnie zwiększać moc zainstalowanych paneli słonecznych.

Zdaniem Zyski, budowa elektrowni słonecznych stanowi istotny krok w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

Ireneusz Zyska stwierdził, że budowa elektrowni słonecznych jest kluczowym elementem w walce z globalnym ociepleniem oraz ochronie naszego środowiska. Wykorzystanie energii słonecznej ułatwi wyeliminowanie niezrównoważonej produkcji energii i zmniejszy emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

„Jednak przede wszystkim zależy nam na budowie przemysłu fotowoltaicznego opartego na rodzimych technologiach, które będą zdobywać odbiorców w kraju i za zagranicą” – deklarował podczas konferencji.

„To największy program w UE, dzięki któremu fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się w Polsce grupą OZE” – zauważył.

„Chodzi o inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych, co umożliwi odbiór energii generowanej w instalacjach OZE. Chcemy również optymalizować wykorzystanie mocy przyłączeniowych, umożliwiając współdzielenie infrastruktury sieciowej” – wyjaśnił.

„Dynamiczny wzrost branży w kolejnych latach ograniczają przestarzałe sieci energetyczne. Wprawdzie w 2022 roku wydano warunki przyłączenia dla 5,3 GW nowych projektów PV, ale sumaryczna moc odmów wydania warunków przyłączenia dla PV wyniosła 30,4 GW” – podał.

Wiceminister Zyska oświadczył, że powołana platforma Porozumienie o Współpracy na Rzecz Rozwoju Sektora PV ma na celu dalsze rozwijanie branży PV w Polsce.

Prezes Wiśniewski podkreślił, że aby móc wspierać rozwój sektora PV, należy zacząć od wprowadzenia długoterminowych rozwiązań w obszarach związanych z technologią i infrastrukturą.

Polskie władze wskazywały również na programy wsparcia OZE i rozwoju energetyki rozproszonej, takie jak „Mój Prąd”, które pomagają w zrealizowaniu celu 15 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii elektrycznej do 2030 r.

Eksperci wskazali również, że istotnym dla rozwoju sektora PV jest zapewnienie dostępu do finansowania długoterminowego oraz wdrożenie mechanizmów wsparcia, takich jak ceny gwarantowane lub subskrypcje.

Polskie władze podjęły działania mające na celu usprawnienie procesów administracyjnych, w tym wdrożenie elektronicznego systemu przyłączeń oraz udoskonalenie systemu aukcyjnego.

Prezes Wiśniewski zakończył swoje wystąpienie wskazując, że w celu dalszego rozwoju sektora PV w Polsce konieczne jest stworzenie jednolitych wymogów regulacyjnych, zgodnych z unijnymi dyrektywami.

Zdaniem władz, jedną z kluczowych kwestii stojących przed sektorem PV jest zapewnienie dostatecznych środków na inwestycje w infrastrukturę przyłączeniową i modernizację sieci.

Wiceminister Zyska wyraził nadzieję, że dzięki współpracy sektora publicznego i prywatnego możliwe będzie osiągnięcie postawionych celów w zakresie rozwoju sektora PV w Polsce.

W raporcie podkreślono również, że ważne jest stworzenie przyjaznych warunków do inwestowania w sektor PV, w tym poprzez ograniczenie biurokracji i skrócenie czasu procedur przyłączeniowych.

Badania wykazały, że aż 70% firm uważa brak dostępnych mocy przyłączeniowych oraz odmowę ze strony operatorów systemu energetycznego (OSD) udzielenia warunków przyłączenia, za największe zagrożenie dla branży.

„Komisja Europejska ogłosiła w ub. roku możliwość uruchomienia programu PV IPCEI (tzw. Ważnych Projektów Wspólnego Zaangażowania), a od tego roku – dodania do tzw. Krajowych Planów Odbudowy nowych rozdziałów dotyczących odbudowy przemysłu UE, w tym przemysłu PV w ramach programu REPowerEU. Polska otrzymała na to dodatkowo pulę 2,7 mld euro” – zaznaczył szef Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Grzegorz Wiśniewski wskazał, że do 2025 roku będzie istniało szczególne „okno czasowe” na rozwój sektora PV i sieci wykorzystujących odnawialne źródła energii w Polsce.

Centrum Prasowe PAP gościło debatę ekspercką, której inicjatorami byli partnerzy merytoryczni raportu: BayWa r.e., Corab, EDP, mBank, Alseva, Huawei, OX2 oraz Polenergia Fotowoltaika. Dyskutowano w szczególności o korzyściach związanych z wykorzystywaniem energii słonecznej i OZE, podkreślając wagę polityki klimatycznej UE i wysokich cen energii występujących w Polsce.

Grzegorz Wiśniewski wyjaśnił, że do 2025 roku będzie można skorzystać z okazji w postaci „okna czasowego”, aby rozwinąć krajowy przemysł PV i sieci wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Na konferencji w Centrum Prasowym PAP odbyła się debata ekspercka, której uczestnicy to przedstawiciele firm: BayWa r.e., Corab, EDP, mBank, Alseva, Huawei, OX2 oraz Polenergia Fotowoltaika. Przyjrzano się w szczególności wpływowi polityki klimatycznej UE i wysokim cenom energii w Polsce na rozwój fotowoltaiki i OZE.

Grzegorz Wiśniewski potwierdził, że do 2025 roku będzie istniała szansa na wprowadzenie do polskiego rynku fotowoltaiki i sieci wykorzystujących odnawialne źródła energii, dzięki otwartemu „oknu czasowemu”.

Specjaliści zgłosili wiele obaw związanych z siecią przesyłową, która jest niewystarczająca i przestarzała, a liczba odmów przyłączenia do sieci stale wzrasta. Ponadto stworzenie jasnych i klarownych przepisów dla branży PV jest trudne i często ulega zmianie. Jednak przy odpowiednim ich wdrożeniu istnieje wiele możliwości wzrostu tej branży.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ