Home Polityka i społeczeństwo 4,5 mld zł jako szansa dla gmin popegeerowskich – komunikat rządu

4,5 mld zł jako szansa dla gmin popegeerowskich – komunikat rządu

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ma przyjemność ogłosić VI edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tego programu skierowaliśmy dodatkowe 4,5 mld zł do regionów, w których funkcjonowały dawne PGR-y. Chcemy, aby każdy zakątek Polski mógł czerpać korzyści z doinwestowania. Samorządy otrzymają bezzwrotne dofinansowanie na ponad 2000 inwestycji. Dzięki tym środkom będą m.in. mogły remontować drogi, tworzyć nowe żłobki oraz przedszkola, a także obiekty sportowe. W ten sposób wiele miejscowości w regionach po byłych PGR-ach będzie mogło przyciągnąć przedsiębiorców i stworzyć nowe miejsca pracy. Mieszkańcy nie będą już musieli wyjeżdżać daleko w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ma przyjemność ogłosić VI edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jego celem jest zapewnienie wszystkim regionom Polski równego dostępu do doinwestowania. W tym celu skierowaliśmy 4,5 mld zł do gmin i powiatów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Samorządy otrzymają bezzwrotne dofinansowanie na ponad 2000 inwestycji. Dzięki temu będą one mogły remontować drogi, tworzyć nowe żłobki i przedszkola, a także obiekty sportowe. W ten sposób mieszkańcy tych rejonów będą mogli liczyć na stworzenie dodatkowych miejsc pracy, bez konieczności wyjeżdżania daleko od domu.

W ramach tego programu przeznaczyliśmy 4,5 mld zł na inwestycje w samorządy popegeerowskie. Te środki mają służyć do budowy i modernizacji infrastruktury, poprawy jakości usług publicznych oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Dzięki temu samorządy popegeerowskie będą mogły się rozwijać i wzmacniać swoją pozycję na mapie Polski. Z naszych inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy tych obszarów, a w szczególności ci najmłodsi, którzy będą mieli lepsze warunki do nauki i rozwoju.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę, przeznaczyliśmy również środki na programy społeczne, które wspierają lokalne społeczności i pomagają im w rozwoju. Jesteśmy przekonani, że te działania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców tych regionów.

4,5 mld zł to ogromne środki, które pozwolą samorządom popegeerowskim na wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w ich lokalnym środowisku. To jeden z kroków, jakie podejmujemy, aby wszystkie miejsca w Polsce były doinwestowane i przystosowane do nowych wyzwań.

Dzięki przeznaczeniu 4,5 mld zł na inwestycje w samorządy popegeerowskie, możemy mieć pewność, że wszystkie regiony w Polsce będą miały dostęp do niezbędnych zasobów i możliwości rozwoju. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury, poprawę jakości usług publicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Nasz rządowy program inwestycji strategicznych ma na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom samorządów popegeerowskich lepszych warunków i możliwości rozwoju. Jesteśmy przekonani, że te działania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców tych obszarów.

Inwestując w lokalne społeczności, dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich mieszkańców. Przeznaczamy fundusze na modernizację dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki szczodrości rządu powstaną nowe przedszkola, szkoły i boiska, które będą służyć dzieciom i młodzieży. Dodatkowo samorządy będą mogły budować nowoczesne wodociągi oraz systemy kanalizacyjne.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd ma na celu tworzenie jednej Polski, bez podziału na „Polskę A” czy „Polskę B”, a ich program ma na celu wspieranie ziem, gmin popegeerowskich.

VI edycja programu przyniesie fundusze na bezzwrotne dofinansowanie dla 2035 inwestycji. Budżet państwa przyzna na ten cel 4,5 mld zł, co stanowi wyższy zastrzyk środków niż w poprzedniej edycji skierowanej do regionów po dawnych PGR-ach. W wyniku tego programu powstanie ponad:

Ponadto, dofinansowaliśmy budowę i remont 1000 dróg, 260 boisk i obiektów sportowych, 220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, 350 szkół, 45 siłowni plenerowych, 150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej, 60 ośrodków Senior+, 300 świetlic i domów kultury.

Inwestycje te nie tylko poprawiają jakość życia w naszych lokalnych społecznościach, ale także przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, stwarzając nowe miejsca pracy i tworząc nowe możliwości dla lokalnych przedsiębiorców.

Nasz Program Inwestycji Strategicznych to znacząca wyrazem naszej wiary w nasze małe ojczyzny, w ich historię, tradycję i potencjał. Dzięki temu programowi szkoły, drogi i inne infrastruktury, których potrzebują ludzie, są wreszcie dostępne.

Wprowadzamy też inicjatywy wspierające nasze małe ojczyzny w przyszłości, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom związanym z demografią, globalizacją i zmianami klimatu. To nie tylko realne wsparcie dla samorządów, ale także symbol naszej troski o przyszłość naszych lokalnych społeczności.

Szef polskiego rządu wezwał burmistrzów, wójtów, starostów i prezydentów miast do zastanowienia się nad programami, które w ciągu ostatnich 4 i 8 lat tworzyły szanse na rozwój gospodarczy, przyciąganie nowych przedsiębiorców oraz tworzenie nowych jednostek szpitalnych.

Ponadto przygotowaliśmy X edycję programu, która ma na celu wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji, które wpłyną na poprawę warunków życia wszystkich Polaków.

Ponadto, planujemy także XI edycję Programu Inwestycji Strategicznych, która będzie skierowana do samorządów i będzie zaadresowana do obszarów wiejskich i małych miast.

Od początku istnienia programu, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych stał się ważnym narzędziem wspierania rozwoju lokalnego w Polsce. Dzięki niemu udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę jakości życia w całym kraju.

Naszym celem jest dalsze wzmacnianie programu, abyśmy razem mogli zapewnić Polakom jeszcze lepsze warunki życia. Dlatego zachęcamy samorządy do składania wniosków i zgłaszania swoich inicjatyw.

Kontynuujemy Program Inwestycji Strategicznych, aby wspierać samorządy w realizacji ich inwestycji i modernizacji. Poprzez szerokie wsparcie oraz bezpośrednie fundusze, chcemy pomóc wszystkim Polakom w osiąganiu ich celów.

Do tej pory przeznaczyliśmy 63,4 mld zł na realizację programu, który obejmuje V edycję. W ramach tego programu wsparliśmy już wszystkie samorządy w całej Polsce (I i II edycja), a także obszary popegeerowskie (III edycja), gminy uzdrowiskowe (IV edycja) oraz strefy przemysłowe (V edycja).

Wciąż trwa IX edycja Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę, która ma na celu modernizację infrastruktury oświetleniowej. Ponadto, w przygotowaniu jest X edycja programu, który ma wesprzeć przedsiębiorców w realizacji inwestycji, a XI edycja ma być skierowana do samorządów wiejskich i małych miast.

Cieszymy się, że do tej pory udało nam się wspierać samorządy i poprawiać warunki życia wszystkich Polaków. Dlatego serdecznie zachęcamy samorządy do składania wniosków i realizacji swoich projektów.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to skuteczne narzędzie, które wspiera rozwój lokalny w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu możemy nadal dążyć do poprawy jakości życia wszystkich Polaków.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych (RPI) jest zbiorem inwestycji które mają zostać przeprowadzone w całej Polsce w celu promowania rozwoju gospodarczego. Program RPI skupia się na przyspieszeniu wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w infrastrukturę, technologie oraz wzrost wydajności przemysłu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat RPI, zapraszamy do zapoznania się z komunikatami na naszym oficjalnym serwisie informacyjnym. Znajdziesz tam wszystkie najnowsze informacje i raporty dotyczące tego programu.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ