Home Biznes i finanse Zasady mądrego finansowania – klucz do sukcesu gospodarczego

Zasady mądrego finansowania – klucz do sukcesu gospodarczego

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Podczas tegorocznej XXXII edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, przedstawiciele biznesu, rządu i instytucji rozwoju zastanawiali się nad tym, jak wspierać polskie firmy, aby mogły konkurować z zagraniczną konkurencją. Brak kapitału jest tu jednym z najważniejszych problemów, ale nie jedynym.

Według Marcina Seniuka, dyrektora Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), brak kapitału to tylko jeden z wielu czynników blokujących rozwój rodzimej przedsiębiorczości. Równie ważnym jest niski poziom wiedzy menedżerów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

„Nie tylko kapitał, pasja czy talent decydują dziś o sukcesie, ale często jest to również doświadczenie biznesowe, które posiadają duże korporacje. Znajomość rynku, sieć dystrybucyjna, infrastruktura – to czynniki, które startupy powinny nauczyć się wykorzystywać” – przekonywał Marcin Seniuk podczas panelu „Startupy technologiczne w ekosystemie przemysłu przyszłości – cyberbezpieczeństwo”.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów podkreślał, że korporacje oraz startupy w coraz większym stopniu starają się ze sobą współpracować, co ma korzystny wpływ dla obu stron. Współpraca ta ma szczególne znaczenie na wczesnym etapie rozwoju projektu, gdyż pozwala uniknąć marnotrawienia energii i środków na niesprawdzone pomysły.

PARP dostarcza innowacyjnym przedsiębiorstwom wsparcie na wczesnym etapie ich rozwoju poprzez konkurs „Startup Booster Poland – Smart UP”, finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Program skierowany jest do startupów, które będą korzystały z akceleratorów i programów rozwojowych. Aby złożyć wniosek należy skorzystać z formularza dostępnego do 14 września 2023 roku. Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej PARP.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”, skierowanym do osób, którym udało się ukończyć program inkubacji nowego pomysłu biznesowego. Uczestnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację na dalszy rozwój swojej działalności i wypromowanie produktu na rynku. Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2023 r. Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdą Państwo tutaj.

Antoni Omondi, CEO i Co-Founder w firmie Sagenso, wskazał, że przeszkodą w rozwoju startupów jest często zbyt powolne przechodzenie z fazy konceptu do komercjalizacji projektu. W firmie Sagenso zajmują się koordynacją wdrażania planów finansowych oraz działań sprzedażowo-marketingowych.

„Procesy związane z nabraniem wzajemnego zaufania, a także potwierdzeniem, że dane rozwiązanie jest bezpieczne, trwają zbyt długo. Z drugiej strony my, jako firmy, myślimy zbyt dużo o technologii i dopiero, kiedy ją stworzymy, szukamy sposobu na jej komercjalizację w realnym biznesie” – tłumaczył Antoni Omondi.

Według szefa Sagenso, startupy powinny skupić swoje wysiłki na rozwiązaniach biznesowych, zamiast skupiać się na nowych technologiach, których trwałość i skuteczność nie jest gwarantowana. Co więcej, należy skrócić czas potrzebny na zdobycie grantów czy finansowania publicznego, ponieważ dla mniejszych firm oznacza to znaczny wydatek.

Uczestnicy panelu dyskutując na temat startupów zgodnie uznali, że aby rozszerzyć swoją działalność poza granice, należy najpierw zaistnieć na lokalnym rynku. Wspólnie zauważyli, że sukces eksportu produktów i usług z Polski zależy od tego, czy są one dobrze przyjęte w kraju.

Wojciech Nowicki z departamentu promocji Polski w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) wyjaśnił, że zanim startupy podejmą decyzję o eksporcie swoich produktów, powinny wzbogacić swoją wiedzę na temat rynku docelowego.

„Startupy mają niewielkie szanse powodzenia za granicą, bo firma na tym etapie nie ma jeszcze doświadczenia, nie wie, jak zbudować strategię, a to jest niezbędne do wejścia na obcy rynek. Startupy mają wiedzę na temat swoich produktów, ale nie mają kompetencji eksportowych. My je mamy” – mówił Wojciech Nowicki.

Prezes PAIH zwracał uwagę, że agencja posiada wiele skutecznych narzędzi do wyszukiwania partnerów z zagranicy. Zalecał on również wykorzystanie oferowanych przez PAIH międzynarodowych wydarzeń i misji biznesowych, które bezpośrednio wpływają na wzrost zainteresowania Polską i jej potencjałem inwestycyjnym.

Prezes PAIH podkreślał, że agencja dysponuje licznymi narzędziami do szukania partnerów zza granicy. W swoich wystąpieniach zalecał również korzystanie z odbywających się pod egidą agencji międzynarodowych spotkań oraz misji biznesowych. Takie przedsięwzięcia przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności Polski w świecie oraz wzbudzania zainteresowania jej potencjałem inwestycyjnym.

Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, podkreślił, że polski eksport jest stosunkowo stabilny, mimo trudnej sytuacji na świecie – pandemii, wojny oraz wzrostu cen energii.

Nasza firma skupia się na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów, aby mogły osiągnąć sukces na zagranicznych rynkach. Chociaż to dobre rozwiązanie, trzeba być świadomym zagrożeń, jakie niesie ze sobą zbyt daleko posunięta ekspansja. Dyrektor zaznaczył, że im dalej od Polski działają nasze firmy, tym większa jest konkurencja.

MŚP mają szansę na wzmocnienie swojego potencjału eksportowego za pośrednictwem udziału w konkursie „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Przewidziane jest dofinansowanie dla projektów, których celem jest wzrost międzynarodowego potencjału eksportowego, np. poprzez udział w wybranych wydarzeniach targowych. Oznacza to, że MŚP będą miały okazję do promowania swoich produktów i Marki Polskiej Gospodarki. Nabór wniosków rozpocznie się 16 października 2023 r. i potrwa do 30 listopada tego samego roku.

Rozpoczęcie współpracy międzynarodowej jest ułatwiane przez EEN, czyli Enterprise Europe Network – największą na świecie sieć skupiającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, która pomaga im w wejściu na rynki zagraniczne. Na całym świecie działa ponad 60 krajowych ośrodków EEN, które zrzeszają 600 organizacji z ponad 3 tys. ekspertów. W Polsce działa 29 punktów EEN, w tym uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, parki technologiczne, organizacje pozarządowe oraz PARP, które pełni rolę koordynatora krajowego. Działalność EEN jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę EEN. 

Finansowanie ze strony Unii Europejskiej jest kluczowe dla wsparcia samorządowych inwestycji. W ramach nowej perspektywy finansowej Polska otrzyma aż 76 mld euro na tego typu projekty. Dane PARP potwierdzają, że są one bardzo popularne wśród samorządów.

„W okresie finansowania 2014-2020 przekazaliśmy na realizację projektów badawczych i inwestycyjnych ponad 6,3 mld zł. Na rozwój infrastruktury w Polsce Wschodniej (poprawę sieci dróg wojewódzkich czy zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego), przekazaliśmy ponad 4,25 mld zł na 44 projekty realizowane przez samorządy” – mówił Paweł Olejnik, wiceprezes PARP podczas panelu „Fundusze unijne na inwestycje regionalne – bilans zysków i strat”.

„Naszym zadaniem, oprócz wydatkowania środków, jest informowanie przedsiębiorców, jak skutecznie przygotować wnioski aplikacyjne, żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że ktoś napisze świetny wniosek, ale później ma kłopot z jego realizacją” – tłumaczył wiceprezes PARP.

Agencja Rozwoju Przemysłu (PARP) współpracuje z samorządami, aby wspierać ich w zakresie tworzenia i wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

1. PARP organizuje spotkania i warsztaty informacyjne, które mają na celu uświadomienie potencjalnym beneficjentom możliwości finansowania ich projektów z funduszy unijnych.

2. Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej zauważył, że Polska jest wiodącym krajem w korzystaniu z funduszy unijnych. Wierzy, że w następnej perspektywie finansowej UE również będzie w stanie osiągnąć podobny sukces.

3. W celu wsparcia samorządów w zakresie tworzenia i wdrażania projektów finansowanych z funduszy unijnych, PARP wspiera lokalne autorytety w ich działaniach.

4. PARP zapewnia odpowiednie informacje i usługi dla mieszkańców, aby w pełni wykorzystać potencjał funduszy unijnych.

5. PARP organizuje spotkania z lokalnymi władzami, aby wspólnie wypracować strategię wykorzystania funduszy unijnych.

Polska jest wyposażona w sprawdzony mechanizm wykorzystywania środków finansowych oraz posiada doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, samorządami i beneficjentami, co zostało podkreślone przez ministra.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 było wyjątkowo ważnym wydarzeniem, które odbyło się w dniach 5-7 września. Przez ponad 30 lat Forum Ekonomiczne przyciągało czołowe postaci polityczne i gospodarcze z Europy Środkowej i Wschodniej, dzięki czemu stało się wyjątkową platformą dialogu, wpływającą na losy naszego kontynentu oraz całego świata.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Grupa PFR połączyły siły w celu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ramach tej współpracy, obie instytucje oferują szereg usług i programów, w tym doradztwo, szkolenia biznesowe i finansowe oraz wsparcie w zakresie innowacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Grupa PFR połączyły siły, aby wspierać mikro-, małe i średnie firmy w naszym kraju. Obie instytucje oferują mnóstwo usług i programów, takich jak doradztwo biznesowe, szkolenia oraz wsparcie innowacji.

Jako część współpracy, uczestnicy mają dostęp do narzędzi i zasobów, które pomagają im w tworzeniu i wzmacnianiu biznesu, a także w budowaniu siły przedsiębiorczości w Polsce. Programy są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości lub stopnia zaawansowania w działalności gospodarczej.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ