Home Polityka i społeczeństwo Pani Maria Rehorowska – „Medal Stulecia” dla Stalowej Woli

Pani Maria Rehorowska – „Medal Stulecia” dla Stalowej Woli

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Maria Rehorowska – wzorowy obywatel Polski

Maria Rehorowska, pomimo ponad 90 lat życia, nadal aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym. Zawsze otwarcie mówiła o swoich poglądach i wspierała wolny rynek, wolność i demokrację. Jako radna Rady Miejskiej w Stalowej Woli zawsze stała na straży interesów mieszkańców. Odznaczana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia jest dowodem szacunku i uznania ze strony państwa polskiego za zasługi dla Polski.

Aby upamiętnić jej postawę, warto wymienić niektóre osiągnięcia Marii Rehorowskiej dla Polski:

 • zasługi w odbudowie i modernizacji Stalowej Woli po II wojnie światowej
 • uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu reformy samorządowej w Polsce
 • wspieranie wolnego rynku i wolności politycznej
 • wspieranie praw człowieka

Maria Rehorowska to wzorowy obywatel Polski, którego postawa i działalność powinny być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Jej działanie było przykładem wspaniałej postawy obywatelskiej i patriotyzmu, który powinien być wzorem dla kolejnych pokoleń.

Dziś Maria Rehorowska jest symbolem wspaniałego życia i postawy obywatelskiej, których należy przestrzegać. Jej historia, wieloletnia służba dla Polski i miłość do Ojczyzny będzie inspirować kolejne pokolenia do działań na rzecz wolności, demokracji i praw człowieka.

Odznaczenie Maria Rehorowskiej

Maria Rehorowska, była radna Rady Miasta Lublin, otrzymała medal nawiązujący do II Rzeczypospolitej w uznaniu długoletnich zasług na rzecz mieszkańców Lublina. W uroczystości uczestniczyła m.in. Wojewoda Lubelska, Elżbieta Anna Polak.

Jakie zasługi dla Lublina miała Maria Rehorowska?

Maria Rehorowska służyła mieszkańcom Lublina od wielu lat. Była radną Rady Miasta Lublin w latach 1998-2002, a następnie w latach 2002-2006. Zasłynęła przede wszystkim jako jedna z najaktywniejszych radnych Rady Miasta, która była zaangażowana w rozwój miasta i wprowadzanie pozytywnych zmian w jego życie. Do jej osiągnięć należy m.in.:

 • współpraca z Miastem na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy dla ludzi z terenu Lublina
 • poprawa infrastruktury miasta
 • współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
 • zainicjowanie programu edukacyjnego dla młodzieży

Maria Rehorowska była też aktywnym członkiem wielu organizacji społecznych, takich jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Koło Przyjaciół Ziemi Lubelskiej, Stowarzyszenie Kultury i Sztuki „Kurpie” oraz Komitet Honorowy „Lublin Honorowy Miasto”.

Maria Rehorowska poświęciła swoje życie dla lokalnej społeczności, a wszystkie jej działania były wyrazem wdzięczności i szacunku dla mieszkańców Lublina. Medal jest wyrazem uznania dla jej wkładu w rozwój i dobro mieszkańców Lublina.

Dzięki wieloletniej pracy Marii Rehorowskiej, Lublin zmienił się na lepsze. Jest to wyjątkowy gest, który podkreśla wagę jej wkładu w lokalną społeczność. Będzie ona zawsze mile wspominana przez mieszkańców Lublina!

Działalność Marii Katarzyny Rehorowskiej w latach stanu wojennego

W czasie stanu wojennego Maria Katarzyna Rehorowska działała z zaangażowaniem w działalność podziemną. Jako aktywistka NSZZ „Solidarność” przyczyniła się do tworzenia Międzyszkolnej KZ w Stalowej Woli, a także do organizacji zbiórek pieniędzy na działalność podziemną oraz kolportowania pism opozycyjnych. Została również internowana, jednak w 1982 roku została zwolniona.

W okresie stanu wojennego Maria Katarzyna Rehorowska współpracowała również z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii MBKP w Stalowej Woli oraz z Duszpasterskim Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej. Była także członkiem chóru „Solidarność”.

Maria Katarzyna Rehorowska została doceniona za swoją działalność w czasach stanu wojennego. W 2020 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jej postawa jest dla nas wszystkich wzorem i przykładem bezinteresownego działania na rzecz wolności i demokracji.

Działania Marii Katarzyny Rehorowskiej po stanie wojennym

Po stanie wojennym Maria Katarzyna Rehorowska dalej aktywnie działała na rzecz społeczności lokalnej. W latach 1988-1990 była członkiem chóru „Solidarność” w Stalowej Woli, a w latach 1989-1990 była członkiem Zespołu „Solidarność” NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola.

Biorąc pod uwagę jej działania, można powiedzieć, że Maria Katarzyna Rehorowska była wzorem dla wszystkich obywateli Polski. Walczyła o swoje prawa oraz przyczyniała się do upowszechniania wolności i demokracji. Jej działania na rzecz społeczności lokalnej przyczyniły się do powstania i rozwoju organizacji pozarządowych w Stalowej Woli i okolicach.

 • Za jej działania w czasach stanu wojennego, Maria Katarzyna Rehorowska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Była członkiem chóru „Solidarność” w Stalowej Woli i członkiem Zespołu „Solidarność” NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola
 • Przyczyniła się do tworzenia Międzyszkolnej KZ w Stalowej Woli, a także do organizacji zbiórek pieniędzy na działalność podziemną oraz kolportowania pism opozycyjnych.

Jej postawa w okresie stanu wojennego jest dla nas wszystkich wzorem i przypomina, że każdy z nas ma obowiązek walczyć o swoje prawa.

Osiągnięcia Elżbiety Jędrzejowskiej

 • Działalność społeczna:
  • 1989–1990 w Regionalnym KO w Stalowej Woli;
  • 1991–1992 członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • 1991–1992 dyr. Społecznej SP w Stalowej Woli;
  • 1996–1997 członek Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Rozwadowie;
  • 2002–2014 radna Miasta Stalowej Woli z list LPR i PiS;
  • Członek Koła Emerytów i Rencistów „S”.
 • Publikacje:
  • Autorka 6 książek, m.in.: 310 lat Rozwadowa nad Sanem 1690–2000 (2000), Historia internowania kobiet w Gołdapi, pisana przez 28 lat 1982–2008 (2008).
 • Odznaczenia:
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009),
  • Krzyż Wolności i Solidarności (2016),
  • Złoty Krzyż Zasługi (1975),
  • Medal KEN (1993),
  • Tytuł Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2016)
  • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2018).

Elżbieta Jędrzejowska była także rozpracowywana przez Wydział V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SO krypt. Związkowiec w latach 1982-1983 oraz przez p. III RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Działaczka w latach 1984-1985.

Elżbieta Jędrzejowska to wybitna postać, która na przestrzeni lat aktywnie działała na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności, a także kraju. Jest godnym przykładem dla wszystkich Polaków, gdyż swoją wytrwałością i zaangażowaniem zasłużyła sobie na uznanie i odznaczenia.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ