Home Biznes i finanse Podkarpacie: Nowe inwestycje w infrastrukturę drogową

Podkarpacie: Nowe inwestycje w infrastrukturę drogową

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Integracja i współpraca w regionach

Integracja i współpraca między regionami, szczególnie w okresach kryzysowych, takich jak wojna w Ukrainie, daje większe szanse na osiągnięcie zamierzonych celów. O tym zwracali uwagę uczestnicy sesji plenarnej „Polityka spójności a kierunki rozwoju współczesnych regionów” odbywającej się podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów.

Rządowe wsparcie dla regionów

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber uczestniczył w podpisaniu umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1049R na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki w powiecie niżańskim. Samorządy gminne, powiatowe, oraz wojewódzkie w całym kraju mogą liczyć na rządowe wsparcie dla wielu inwestycji poprawiających komfort podróżowania po drogach lokalnych. Dzięki temu powstają nowe drogi, remontowane są istniejące trasy, a także poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wsparcie rządowe dla regionów obejmuje szereg działań, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Przykładowo, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, władze samorządowe otrzymały dofinansowanie w wysokości 9,3 mln zł, czyli 60 proc. wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1049R. Zatem możemy powiedzieć, że współpraca i integracja między regionami, wraz z dostępnością rządowych funduszy, stwarza okazję do stworzenia równych szans rozwoju dla każdego regionu w Polsce.

Ponadto, aby wspomóc samorządy w realizacji ich inwestycji, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało szereg rozwiązań, które pozwolą na skuteczne wykorzystanie posiadanego budżetu. Jednym z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To wspólny program finansowany przez Unię Europejską i rząd, który ma na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej, zarządzania zasobami wody, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a także zapobieganie zmianom klimatu.

Reasumując

Integracja i współpraca między regionami, wspomagana przez rządowe dotacje, pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów. Programy finansowane przez Unię Europejską oraz rząd, takie jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, czy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dostarczają samorządom dodatkowych środków na realizację inwestycji, a także mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Dzięki temu wszystkie regiony w Polsce mają równe szanse rozwoju.

W celu zwiększenia efektywności wydawanych środków, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, oprócz finansowania, udostępnia również narzędzia pozwalające skutecznie wykorzystać posiadany budżet. Przykładem takiego narzędzia jest:

 • Platforma e-usług administracji publicznej ePUAP, umożliwiająca składanie wniosków o dotacje.
 • Narzędzie Find Solution, wspomagające wybór optymalnego rozwiązania dla danego projektu.
 • Serwis informacyjny OtwarteDane.gov.pl, który gromadzi otwarte dane publiczne z zasobów rządowych.

Dostępność wsparcia finansowego oraz narzędzi pozwalających skutecznie zarządzać budżetem, stwarza okazję do zwiększenia innowacyjności i współpracy między regionami w Polsce, dzięki czemu każda jednostka samorządowa może rozwijać się niezależnie od jej położenia geograficznego.

Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1049R na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki o długości 6,5 km obejmie wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, a także zjazdów z drogi, elementów odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogą powiatową nr 1040R Szyperki – Mule i drogą powiatową nr 1037R Zdziary – Mostki – Bukowa oraz drogą gminną nr 102222R Zdziary – Szyperki.

Planowane zadania:

 • Wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
 • Budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych
 • Zjazdy z drogi
 • Elementy odwodnienia
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi

Z rządowym dofinansowaniem z RFRD w powiecie niżańskim zaplanowano ponadto realizację sześciu zadań na drogach gminnych, na których wsparcie przeznaczymy ponad 35 mln zł.

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2023 r. na budowę, przebudowę lub remont ponad 21 tys. km dróg samorządowych zostało przeznaczonych ponad 15 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przekazywane na inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, zadania miejskie, a także na drogi o charakterze obronnym.

Poprawa jakości tras lokalnych to nie tylko zwiększony komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego. Świadczy o tym wielkość dofinansowania, jakie otrzymują jednostki samorządu terytorialnego z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie samorządów na Podkarpaciu

W województwie podkarpackim w latach 2019-2023 dofinansowanie z RFRD na realizację zadań gminnych i powiatowych samorządy otrzymały ponad 1,04 mld zł, co pozwoliło na wsparcie prawie 1 tys. zadań. Ze środków RFRD od 2021 r. dofinansowywana jest ponadto budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Na Podkarpaciu z rządowym wsparciem w wysokości blisko 150 mln zł powstaną obwodnice:

 • Łańcut w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877
 • Tyczyna w ciągu DW 878
 • Leska w ciągu DW 894

Samorządy, które realizują inwestycje drogowe, mogą również liczyć na wsparcie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (rso). W ramach tego instrumentu w latach 2019-2022 przekazano samorządom ponad 1,3 mld zł. Województwo podkarpackie otrzymało środki na realizację 46 zadań, których łączna kwota dofinansowania wynosi ok. 160,5 mln zł.

Inwestycje zrealizowane ze środków RFRD oraz RSOO zapewnią mieszkańcom województwa podkarpackiego lepsze warunki do codziennego funkcjonowania, a także usprawnią komunikację, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Środki unijne to szansa dla samorządów na realizację wielu inwestycji, które usprawnią życie mieszkańców oraz przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ