Home Biznes i finanse CIS: Harmonogram posiedzeń komisji w bieżącym tygodniu

CIS: Harmonogram posiedzeń komisji w bieżącym tygodniu

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Oferowanie inwestorom z całego świata możliwości wzięcia udziału w udanych projektach deweloperskich w USA.

Senat ogłasza plan posiedzeń komisji na bieżący tydzień:

Czwartek 25 maja

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu – posiedzenie wyjazdowe

godz. 11.30, Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

· W jaki sposób samorząd może wesprzeć realizację unijnej strategii „Fit for 55”.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 14.00, sala 176

· Projekt rozporządzenia Rady w sprawie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, oraz uchylenia decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom i Aktu dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich załączonego do tej decyzji – 2022/0902(APP).

Parlament Europejski i Rada mają zamiar zmienić dyrektywy 2000/60/WE, 2006/118/WE i 2008/105/WE w celu ustanowienia nowego wspólnotowego ramy dotyczącej polityki wodnej, ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. COM(2022) 540 określa szczegółowe zasady dla tych zmian.

· Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (przekształcenie) – COM(2022) 541.

· Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w celu poprawy jakości powietrza i dostarczania czystszego powietrza dla Europy (wersja przekształcona) – COM(2022) 542.

· Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia unijnego systemu certyfikacji usuwania dwutlenku węgla – COM(2022) 672.

· Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w celu zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 oraz dyrektywy (UE) 2019/904 i uchylenia dyrektywy 94/62/WE – COM(2022) 677.

Parlament Europejski i Rada zmierzają do zmiany dyrektyw 98/24/WE i 2004/37/WE, mających na celu ustalenie dopuszczalnych wartości ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz diizocyjanianów. W tym celu został złożony wniosek oznaczony numerem COM(2023) 071.

Parlament Europejski i Rada wystosowali wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – COM(2022) 105.

Komisja Europejska zaproponowała akty ustawodawcze bez uwag, w tym: COM(2023) 074, COM(2023) 098, COM(2023) 122, COM(2023) 124, COM(2023) 125, COM(2023) 126, COM(2023) 127, COM(2023) 194 oraz COM(2023) 201.

Również Komisja Europejska zaproponowała akty nieustawodawcze, dla których nie wystąpiła o stanowisko rządu, w tym: COM(2023) 129, COM(2023) 143, COM(2023) 144, COM(2023) 150, COM(2023) 172, COM(2023) 174, COM(2023) 176, COM(2023) 181, COM(2023) 195, COM(2023) 197, COM(2023) 202, COM(2023) 211, COM(2023) 213 oraz COM(2023) 260.

Zapraszamy na wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które odbędzie się w piątek 26 maja o godzinie 13.30 w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Podczas posiedzenia zostaną omówione wnioski powstałe w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze.

Zapewniamy najwyższą jakość informacji i wiarygodność. Wszystkie materiały publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść.

Serdecznie zapraszamy!


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ