Home Polityka i społeczeństwo Czyste technologie: UE wspiera innowacje za pomocą 3,6 mld euro

Czyste technologie: UE wspiera innowacje za pomocą 3,6 mld euro

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Unia Europejska przeznaczyła 3,6 mld euro z zysków z handlu uprawnieniami do emisji na promowanie innowacyjnych projektów w zakresie czystych technologii. Komisja przyznała te środki na 41 projektów, które mają wspierać plan REPowerEU i zapewnić zrównoważone wycofywanie importu ropy naftowej do Europy. Finansowanie dotyczy szerokiego zakresu przemysłów, w tym cementu, stali, biopaliw, paliw lotniczych, energii wiatrowej i słonecznej, a także wodoru i jego pochodnych.

Takie wsparcie może pomóc w ekologicznej transformacji sektorów przemysłowych, a szczególnie w tych, w których redukcja emisji jest trudna do osiągnięcia. Wzmocni to także działania UE w zakresie ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

Projekty te obejmują 15 państw UE, a także Norwegię. Ich wdrożenie ma nastąpić do 2030 r., a pozytywne skutki dla środowiska będą widoczne już po pierwszych 10 latach działalności – do wyeliminowania zostanie 221 mln ton CO2.

Komisja wybrała 41 projektów w ramach trzeciego zaproszenia do składania wniosków dotyczących realizacji konkretnych projektów na szeroką skalę, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Projekty obejmowały zarówno obniżenie emisyjności, jak i elektryfikację przemysłu, wykorzystanie czystych technologii, a także pilotażowe projekty średniej wielkości.

1. Projekty dotyczące dekarbonizacji obejmują osiem projektów, których wartość wynosi 1,4 mld euro. Zlokalizowane są one w Belgii, Chorwacji, Grecji, Holandii, Niemczech, Portugalii i Szwecji skupiając się na trzech rafineriach i pięciu projektach w sektorze cementu i wapna.

2. 13 projektów o wartości 1,2 mld euro dotyczy elektryfikacji przemysłu i wodoru. Obejmują one sześć projektów odnawialnej produkcji wodoru oraz siedem projektów wykorzystujących wodór w przemyśle chemicznym, rafineriach i sektorze stali. Projekty są zlokalizowane w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemczech, Portugalii, Szwecji i Norwegii.

3. W celu ograniczenia zużycia energii i poziomu emisji dwutlenku węgla, 8 projektów w skali europejskiej zostało zatwierdzonych. Ich łączna wartość wynosi 1,4 mld euro, a dotyczą one trzech rafinerii oraz pięciu sektorów cementu i wapna. Projekty są zlokalizowane w Belgii, Chorwacji, Grecji, Holandii, Niemczech, Portugalii i Szwecji.

4. W ramach projektów dotyczących elektryfikacji przemysłu i wodoru, 13 projektów o wartości 1,2 mld euro zostało zrealizowanych w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemczech, Portugalii, Szwecji i Norwegii. Projekty te obejmują sześć projektów dotyczących produkcji wodoru odnawialnego oraz siedem projektów dotyczących wykorzystania wodoru w różnych sektorach.

5. W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska, europejscy decydenci zatwierdzili 13 projektów dotyczących elektryfikacji przemysłu i wodoru o łącznej wartości 1,2 mld euro. Projekty ograniczają zużycie energii i poziom emisji dwutlenku węgla, a zlokalizowane są one w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemczech, Portugalii, Szwecji i Norwegii.

Inwestycje w nowoczesne technologie produkcji mają na celu wspieranie rozwoju czystych technologii. 11 projektów o wartości 800 mln euro będzie wykorzystywać najnowocześniejsze techniki produkcji w celu wdrożenia czystych technologii w Europie.

Projekty te obejmują produkcję elektrolizerów, baterii i paneli fotowoltaicznych, a także recykling baterii. Inwestycje zlokalizowane są w wielu krajach europejskich, w tym Belgii, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Niemczech, Szwecji i Norwegii.

Inwestycje w nowoczesne technologie produkcji są kluczowe dla zapewnienia znaczącego postępu w dziedzinie czystych technologii. 800 mln euro zainwestowane w te 11 projektów będzie służyć wprowadzaniu czystych technologii w Europie, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod produkcji.

Dzięki tym inwestycjom europejscy producenci będą mogli wdrażać nowoczesne technologie, takie jak elektrolizery, baterie, panele fotowoltaiczne i recykling baterii w swoich zakładach produkcyjnych w wielu krajach europejskich.

Unijne projekty pilotażowe średniej wielkości to 9 inicjatyw o łącznej wartości 250 mln euro. Zawierają one projekty dotyczące energii wiatrowej, morskiej i oceanicznej, chemikaliów, szkła, wychwytywania dwutlenku węgla i e-paliw. Przedsięwzięcia te są realizowane w krajach Europy, takich jak Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Francja, Niemcy, Włochy i Norwegia.

Projekty te zakładają rozwiązywanie istniejących problemów, a także opracowanie nowych technologii w sektorze energii, chemikaliów i szkła. Oczekuje się, że wpłyną one na korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w całej Europie.

Komisja Europejska przeprowadziła ocenę 41 projektów zgodnie z pięcioma kryteriami: zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, innowacyjności, dojrzałości operacyjnej, finansowej i technicznej, skalowalności oraz opłacalności. Projekty te otrzymały dziś finansowanie, a inne obiecujące, ale niewystarczająco zaawansowane projekty zostaną objęte wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym celu zaplanowano w czwartym kwartale 2023 r. ogłoszenie listy tych projektów. Ponadto, Komisja ogłosi w grudniu kolejne zaproszenie do składania wniosków dotyczących dużych projektów, które będą finansowane z funduszu innowacyjnego o zwiększonym budżecie 4 mld euro.

Fundusz innowacyjny unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji jest jednym z największych na świecie programów finansowania wdrażania nowatorskich technologii o zerowej emisji netto. Jest on nieodłącznym elementem planu przemysłowego Europejskiego Zielonego Ładu. Składający się z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), fundusz zorganizował już dwa zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów dużej skali, przyznając dotacje w wysokości 1,1 mld euro i 1,8 mld euro dla 7 i 16 projektów.

Fundusz innowacyjny, którego dochody szacuje się obecnie na około 40 mld euro do 2030 r.[1], ma na celu wsparcie europejskich przedsiębiorstw w inwestowaniu w czystą energię i wprowadzanie na rynek technologii, które obniżą emisyjność europejskiego przemysłu, jednocześnie zwiększając jego konkurencyjność. Dotacje służą pokryciu różnicy w kosztach między innowacyjnymi technologiami a technologiami konwencjonalnymi. Fundusz innowacyjny udziela dotacji w formie regularnych zaproszeń do składania wniosków, a w przyszłości także w formie przetargów konkurencyjnych (aukcji).

W 2023 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji uległ znaczącej modernizacji, zwiększając swój budżet i wprowadzając nowe narzędzia aukcyjne, aby wspierać innowacje i dawać przykład na arenie międzynarodowej w zarządzaniu zrównoważonym. Planem REPowerEU jest zapewnienie dalszej pomocy w procesie wycofywania się UE z importu rosyjskich paliw kopalnych, pomagając przy tym w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

CINEA współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu wspierania projektów, które zostaną ocenione jako obiecujące, ale jeszcze nie osiągnęły poziomu dojrzałości wymaganego do ubiegania się o finansowanie z Funduszu Innowacji.

Na skutek zaproszenia do składania projektów wpłynęło 239 wniosków, z których 196 spełniało kryteria kwalifikacyjne. Spośród nich ponad 40 procent było na tyle wysokiej jakości, że zasługiwały na otrzymanie „pieczęci suwerenności” – oznaczenia przyznanianego przez Unię Europejską wybitnym projektom, które przyczyniają się do realizacji celów określonych w Platformie Strategicznych Technologii dla Europy (STEP).


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ