Home Biznes i finanse MI: Polsko-słowackie rozmowy o rozwoju połączeń transportowych (komunikat)

MI: Polsko-słowackie rozmowy o rozwoju połączeń transportowych (komunikat)

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

– Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Możliwości i perspektywy rozwoju połączeń transportowych pomiędzy Polską a Słowacją były przedmiotem dyskusji na spotkaniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Andrzeja Bittela z ministrem transportu i budownictwa Słowacji Andrejem Doležalem oraz wiceministrem Jaroslavem Kmet’em.

Rozmowy w miejscowości Stará L’ubovňa na Słowacji, które odbyły się 12 września 2022 r., dotyczyły szczególnie rejonów przygranicznych: Ziemi Sądeckiej po stronie polskiej oraz Regionu Preszowskiego po stronie słowackiej. Posiedzenie z udziałem samorządów z Małopolski i Regionu Preszowskiego było kontynuacją rozmów na ten temat, podjętych podczas tegorocznej edycji Polsko-Słowackich Konsultacji Międzyrządowych, które odbyły się 22 kwietnia 2022 r.

Słowacja posiada 541 km granicę państwową z Polską. Tworzy ją niemal na całej długości główne pasmo Karpat, w tym Beskidów i Tatr, co stanowi barierę naturalną utrudniającą rozwój infrastruktury transportu. Rozwój odcinków przygranicznych szlaków drogowych i kolejowych na osi północ – południe między oboma państwami to obecnie najpilniejsze zagadnienia w relacjach bilateralnych dotyczących transportu.

Podczas wymiany informacji i stanowisk na temat połączeń drogowych ministrowie omówili wspólne działania na rzecz dostosowania ciągu drogowego Poprad – Kežmarok – Stará L’ubovňa – Nowy Sącz – Brzesko dla ruchu bez ograniczeń tonażowych oraz stan i dalsze postępy realizacji międzynarodowej trasy Via Carpatia. W zakresie połączeń kolejowych przeanalizowano możliwości i plany poprawy jakości trasy z Krakowa do Nowego Sącza i Muszyny z uwzględnieniem nowego planowanego połączenia, skracającego 2-krotnie czas podróży po stronie polskiej oraz wpływ tej inwestycji na znaczenie istniejących połączeń po stronie słowackiej, zarówno w kierunku Preszowa i Koszyc, jak i Popradu.

– Celem rozwoju infrastruktury drogowej między Brzeskiem a Piwniczną jest zapewnienie możliwości rozwoju dla wschodniej części województwa małopolskiego, zaś rozbudowa dróg po stronie słowackiej będzie impulsem do rozwoju zachodniej części samorządowego kraju Preszowskiego. Tylko dzięki skoordynowaniu naszych wysiłków uzyskamy pełny zwrot z naszych inwestycji i korzyści dla wszystkich mieszkańców przygranicznych, sąsiedzkich regionów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk odniósł się również trwającej właśnie rewizji transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i propozycji utworzenia nowego europejskiego korytarza transportowego Morze Bałtyckie – Morze Czarne / Morze Egejskie. Składowymi korytarza będą omawiane szlaki: drogowy S19 (Via Carpatia) oraz linia kolejowa przez przejście Muszyna – Plaveč (postulowana Rail Carpatia). Minister podkreślił, że kluczem do szerszego otwarcia szlaku w ruchu międzynarodowym, wzrostu jego znaczenia jest konkurencyjna oferta przewozowa o multimodalnym charakterze dla całego korytarza. Warunkiem jej uzyskania jest wyeliminowanie wąskich gardeł, dostosowanie do parametrów sieci TEN-T i zintegrowanie szlaku z polskimi portami morskimi.

– Po stronie polskiej budowa Via Carpatia postępuje niezwykle dynamicznie. Niedawno oddaliśmy do użytku cały ciąg drogi między Lublinem a Rzeszowem. Polska wkrótce będzie miała wszystkie odcinki w realizacji, tak więc planujemy zakończenie w roku 2026. Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu ponad 326 milionów Euro na dofinansowanie budowy przygranicznego odcinka Via Carpatia w Polsce i na Słowacji jest dowodem, że korytarz ten zyskuje priorytetowe znaczenie nie tylko dla krajów, przez które przebiega, ale również dla całej Unii Europejskiej – zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Budowa szlaku Via Carpatia na Słowacji postępuje znacznie wolniej, niż w Polsce i jest uwarunkowana znalezieniem odpowiednich środków finansowych przez rząd słowacki. Polska wspiera Słowację w tym zakresie poprzez m.in. przekazanie do Komisji Europejskiej wspólnego wniosku o dofinansowanie z instrumentu CEF projektu budowlanego po stronie polskiej i projektu studialnego po stronie słowackiej.

Wiceminister Andrzej Bittel oraz wicemarszałek województwa małopolskiego, Łukasz Smółka przedstawili długofalowe plany inwestycji kolejowych w perspektywie tworzenia nowego korytarza Bałtyk – Morze Czarne – Morze Egejskie na sieci TEN-T oraz aktualnie realizowany projekt modernizacji przystanków kolejowych na linii pomiędzy Nowym Sączem a Krynicą Zdrój.

– Korytarz ten nie tylko pozwoli na poprawę zdolności przewozowej towarów między Europą Środkową a Bałkanami i Turcją, ale też stanie się siłą napędową gospodarek państw naszego regionu. Będzie doskonałym narzędziem do połączenia transportowego Polski ze Słowacją – powiedział wiceminister A. Bittel.

Na posiedzeniu rozmawiano także o rozwoju kolejowych połączeń regionalnych w subregionie sądeckim oraz regionach Słowacji wschodniej, w kontekście trwającej rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę. Stwierdzono, że celowe jest opracowanie wspólnego nowego układu połączeń kolejowych po przeprowadzeniu stosownych inwestycji po obu stronach, które podniosą jakość tych połączeń i ich konkurencyjność względem transportu drogowego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/ amac/


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ