Home Biznes i finanse Krynica Forum 2023: Ewolucja podatków – dlaczego jest niezbędna?

Krynica Forum 2023: Ewolucja podatków – dlaczego jest niezbędna?

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Polska gospodarka potrzebuje sprawnego systemu podatkowego, aby wesprzeć realizację obietnic i zobowiązań polityków wyrażonych w trakcie kampanii wyborczych. Stanowi to wyzwanie dla budżetu państwa, który musi mierzyć się z dodatkowymi wydatkami w wysokości wielu miliardów złotych. To rząd ma wyłączną władzę do zmiany kształtu systemu podatkowego – tak wynikało z dyskusji podczas panelu eksperckiego otwierającego drugi dzień Krynica Forum 2023.

Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w systemie podatkowym państwa, które nierzadko były gwałtowne. Dochody budżetowe w porównaniu z 2015 rokiem znacząco wzrosły, co stanowi zasługę rządu w walce z szarą strefą i „luką VAT-owską”. Niemniej, Ministerstwo Finansów przyznaje się do błędów, jakie towarzyszyły wdrażaniu „Polskiego Ładu”.

Debata ekspercka pt. „Podatki AD 2023. W poszukiwaniu polskiej drogi rozwoju gospodarczego. Jak godzić rosnące potrzeby budżetowe z nadchodzącymi wyzwaniami?” odbyła się na Krynica Forum 2023. Uczestnicy dyskusji mieli okazję głębiej zgłębić wszystkie te kwestie związane z polityką podatkową.

„To była rewolucja, która nauczyła nas, że w kwestii podatków warto stawiać raczej na stopniową i dobrze przemyślaną ewolucję. Przyjmując do wiadomości słuszne zarzuty stawiane Polskiemu Ładowi, warto jednak zaznaczyć, że finalnie przyniósł on największą w historii obniżkę podatku dochodowego oraz pozostawił w kieszeniach podatników około 37 miliardów złotych” – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów.

Minister finansów wyjaśnił, że polskie prawo podatkowe jest nadal otwarte na reformy, co oznacza, że niezbędne zmiany będą wprowadzane w porozumieniu z przedsiębiorcami i społeczeństwem, w ramach systematycznych etapów.

Kolejny przedstawiciel rządu zaznaczył, że polski system opodatkowania nadal pozostaje w fazie rozwoju, co oznacza, że w niezbędnych kwestiach będą wprowadzane zmiany, oparte o współpracę z gospodarką i opinią publiczną, stopniowo i w zgodzie z planem.

Szef resortu finansów wskazał, że ustawodawstwo podatkowe w Polsce wciąż pozostaje dynamiczne, co oznacza, że wymagające zmian elementy będą wprowadzane po konsultacjach z przedsiębiorcami i społecznymi partnerami, w ramach systematycznych kroków.

Rządowy dyplomata zauważył, że polskie prawo podatkowe jest wciąż w fazie rozwoju, oznaczając, że wszelkie wymagane zmiany będą wdrażane w porozumieniu z przemysłem i opinią publiczną, zgodnie z harmonogramem i w etapach.

„Kluczowa nie jest wysokość podatków, ale ich przewidywalność, z czym w ostatnim okresie mieliśmy niestety problem” – mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Apelował, aby zmiany fiskalne nie były wprowadzane w sposób doraźny lub tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego, gdyż zaburza to rachunek ekonomiczny polskich przedsiębiorców, zniechęcając ich do inwestowania w obawie przed niepewną przyszłością

„Podatki powinny być przewidywalne, bo proces inwestycyjny rozpoczyna się od decyzji, czy warto w ogóle angażować się finansowo w daną branżę. Wiedząc, jak ona będzie się rozwijała w kolejnych latach, inwestor podejmuje świadomą decyzję” – podkreślał parlamentarzysta.

Jarosław Sachajko, poseł na Sejm RP z koła poselskiego Kukiz’15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodził się z tą opinią.

Mapa akcyzowa, czyli harmonogram zmian stawek podatku na alkohol i wyroby tytoniowe rozpisany do 2027 roku, został uznany przez ekspertów za dobry przykład komunikacji i wprowadzania zmian podatkowych.

Jarosław Sachajko poparł to stanowisko, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mapa akcyzowa, czyli przyjęty z góry harmonogram zmian stawek podatku na alkohol i wyroby tytoniowe, została uznana przez ekspertów za dobry sposób komunikacji i wprowadzania zmian podatkowych.

Jarosław Sachajko, poseł na Sejm RP z koła poselskiego Kukiz’15, wyraził swoją zgodę z tą opinią, jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mapa akcyzowa, oznaczająca wcześniej ustalony harmonogram zmian stawek podatku na alkohol i wyroby tytoniowe, została przez ekspertów uznana za dobry sposób komunikacji i wprowadzania zmian podatkowych.

Jarosław Sachajko, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z koła poselskiego Kukiz’15, wyraził zgodę na tę opinię, jako jej wiceprzewodniczący.

„Ta mapa pozwala przedsiębiorcom planować obciążenia podatkowe w pięcioletniej perspektywie i przygotować się na to, jak będzie wyglądał ich bilans. Branża bardzo ją sobie ceni i należy zastanowić się nad powieleniem podobnego rozwiązania w stosunku do innych podatków, uwzględniając oczywiście specyfikę i sposób rozliczania każdego z nich” – ocenił Wojciech Bronicki, doradca podatkowy.

Uczestnicy spotkania wyrazili zgodę, że kluczową kwestią jest pozostawienie państwom członkowskim UE pełnej swobody w ustalaniu ostatecznego kształtu swoich systemów podatkowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy te uprawnienia są wątpliwościami na forum unijnym.

Paneliści zgodzili się, że konieczne jest zagwarantowanie suwerennych praw do ustalania zasad podatkowych przez kraje członkowskie UE — szczególnie wtedy, gdy te prawa są podważane w ramach Unii Europejskiej.

„Stoimy tutaj na straży ducha i litery prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Ustalanie wysokości poszczególnych stawek podatkowych, niezależnie od tego, jakich produktów czy usług dotyczą, stanowi wyłączną kompetencję rządów krajowych” – deklarował Artur Soboń.

Polska stale wyraża swoje stanowisko, że wszelkie zmiany w traktatach, które ograniczą suwerenność narodu są niedopuszczalne. Jako jeden z krajów Unii Europejskiej wzywamy do przestrzegania zasad suwerenności i prawa państw członkowskich do samostanowienia. Piotr Müller, rzecznik polskiego rządu, wielokrotnie wskazywał na konieczność szanowania podmiotowości narodów członkowskich w procesach podejmowania decyzji.

Krynica Forum 2023 przywołało debatę na temat wysokości akcyzy na wyroby tytoniowe, które dotychczas regulowały poszczególne kraje. Komisja Europejska szuka sposobów, by przejąć prawo do decydowania o stawkach akcyzowych poprzez zmianę zasad mandatu negocjacyjnego – z jednomyślności na większość kwalifikowaną. To pozwoli Komisji obejść zasadę jednomyślności w zakresie stanowienia prawa podatkowego i wprowadzić zalecenia WHO.

Krynica Forum 2023 to wyjątkowa okazja do spotkań i wymiany myśli, w której udział wezmą przedstawiciele z całego świata. W ciągu trzech dni goście będą mogli wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów oraz prezentacji dotyczących najważniejszych wyzwań, które przed nami stoją. To wyjątkowa okazja do poznania innych kultur i osobistych spotkań z wybitnymi ludźmi.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ