Home Polityka i społeczeństwo KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

– KPRM:

Rząd przyjął projekt ustawy ograniczający wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby o niższych dochodach otrzymają bon energetyczny, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Rada Ministrów zapoznała się także z informacją Ministra Przemysłu dotyczącą stanu prac nad koncepcją transformacji energetycznej, w tym programem transformacji dla Górnego Śląska.

Rząd zaakceptował projekt ustawy dotyczący czasowego ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, oraz bonów energetycznych.

Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów i został przedstawiony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

W drugiej połowie 2024 roku rząd planuje ograniczyć wzrost cen energii. Osoby o niższym dochodzie będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł za megawatogodzinę. Aby wesprzeć te działania osłonowe, rząd przeznaczy ponad 6 miliardów złotych.

Zamrożenie cen prądu na drugą połowę 2024 roku zostało oficjalnie potwierdzone. Dla gospodarstw domowych cena maksymalna za energię elektryczną zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh, co stanowi znaczną obniżkę w porównaniu do potencjalnej stawki taryfowej wynoszącej 739 zł/MWh. Dodatkowo, w drugiej połowie 2024 roku utrzymana zostanie dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty za stosowanie ceny maksymalnej.

Program wsparcia dla gospodarstw domowych

Nowa inicjatywa rządowa ma na celu udzielenie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Świadczenie to będzie uzależnione od progu dochodowego, z dwoma poziomami dla gospodarstw 1-osobowych do 2500 zł oraz dla gospodarstw wieloosobowych do 1700 zł na osobę. Otrzymać je będą mogli m.in. emeryci o świadczeniu poniżej minimalnej emerytury oraz osoby, których emerytura jest równa najniższej emeryturze. Wysokość świadczenia będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie, z możliwością zwiększenia o 100% dla gospodarstw korzystających z energii elektrycznej jako źródła ogrzewania.

Nowa zasada przyznawania bonu energetycznego będzie polegała na obowiązywaniu tzw. zasady złotówki za złotówkę, co oznacza, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, jednak kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Wnioski dotyczące bonu energetycznego będzie można składać do gminy w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, a czas na rozpatrzenie wniosku wyniesie 60 dni. Wypłata pieniędzy z bonu powinna nastąpić na jesieni 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie stabilnych i akceptowalnych cen dostaw paliw gazowych do 31 grudnia 2024 roku. Dodatkowo, funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła zostanie przedłużone do 30 czerwca 2025 roku.

Niniejsze rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej zostały zaproponowane do wprowadzenia w życie.

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, które zostały przedstawione przez Ministra Cyfryzacji.

Projekt wprowadza zmiany w polskim prawie zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Nowe regulacje mają na celu poprawę sytuacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych, np. poprzez możliwość zwrotu niewykorzystanych środków z doładowań na konta pre-paid po ich wygaśnięciu. Dodatkowo, planowane są również zmiany zwiększające elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów.

Najważniejsze zmiany

– Abonenci korzystający z usług przedpłaconych (pre-paid) będą mogli otrzymać zwrot pozostałych środków z doładowań po wygaśnięciu ważności konta, co dotychczas nie było możliwe. – Zawieranie i rozwiązywanie umów będzie bardziej elastyczne, a abonenci będą mogli np. zidentyfikować się zdalnie w procedurze autoryzacji u dostawcy usług.

Konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z nowego narzędzia do porównywania ofert usług komunikacji elektronicznej i wyboru najlepszej dla nich opcji. Umowy z konsumentami zostaną ułatwione poprzez dołączenie zwięzłego podsumowania warunków umowy, co sprawi, że będą one bardziej czytelne i przejrzyste. Projekt zakłada również dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów, które przewidują standaryzację gniazda ładowania urządzeń elektronicznych. Dzięki temu, urządzenia takie jak smartfony, tablety, słuchawki, czytniki czy laptopy, będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo – USB typu C.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem wybranych postanowień, które będą obowiązywać w innych ustalonych terminach. Proponowane regulacje zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

UWAGA: Treści publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie niezmienionej, zgodnie z dostarczoną przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść publikowanych komunikatów – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ