Home Biznes i finanse BBI DEVELOPMENT SA (33/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

BBI DEVELOPMENT SA (33/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd BBI Development S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą BBI Development S.A. na kolejną, X kadencję.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta powołano: Pana Artura Lebiedzińskiego, Pana Macieja Matusiaka, Pana Wojciecha Napiórkowskiego, Pana Tomasza Nowakowskiego, Pana Pawła Turno oraz Pana Karola Żbikowskiego.

Pan Artur Lebiedziński

Pan Artur Lebiedziński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998 rok) oraz posiada tytuł MBA (2003 rok) zdobyty w International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, Szwajcaria.

W latach 1997 – 2000 oraz 2004 – 2006 pracował w CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2001 – 2002 był zatrudniony w zespole bankowości inwestycyjnej Bank of America w Londynie. W latach 2006 – 2007 pracował na stanowisku Dyrektora w Societe Generale w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego. W latach 2007 – 2013 zarządzał firmą OMNICAPITAL świadczącą usługi doradztwa finansowego, przede wszystkim w sektorze nieruchomości, energetyki oraz handlu. W latach 2013 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości SA. W latach 2017 – 2020 mniejszościowy udziałowiec i Członek Zarządu Greenstone Sp. z o.o. zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi w polskich miastach regionalnych.

Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej KGL SA., Członka Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej General Property Sp. z o.o.

Pan Artur Lebiedziński, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Artur Lebiedziński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Matusiak

Pan Maciej Matusiak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (1992). W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych zaś w 2002 otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez CFA Institute, USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej i doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami.

W latach 1995-1996 pracował jako analityk i dealer papierów wartościowych w Deawoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA. W latach 1996-1998 był analitykiem akcji w Wydziale Zarządzania Aktywami w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA. W okresie 1998-2002 związany z Grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva) – jako analityk akcji początkowo w Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, później w Commercial Union Investment Management (Polska) SA.

Obecnie pełni następujące funkcje: Członek Rady Nadzorczej BEST SA, Członek Rady Nadzorczej Atende SA, Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA, Członek Rady Nadzorczej MLP Group SA, Członek Rady Nadzorczej Krakchemia SA.

Pan Maciej Matusiak, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Maciej Matusiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Napiórkowski

Pan Wojciech Napiórkowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration programu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School.

W latach 1999 – 2003 pracował jako Investment Manager w Emerging Ventures Limited. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Advent International, natomiast w latach 2007 – 2011 Dyrektora w Bridgepoint Capital. W latach 2012 – 2014 był Wiceprezesem Zarządu w Investors TFI. W latach 2014-2018 był Dyrektorem Zarządzającym funduszem Aktivist FIZ.

W latach 2012-2020 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w GTC S.A. – największej spółce deweloperskiej w CEE. W latach 2012-2020 członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w Trakcja PRKI S.A.

Ponadto, Pan Napiórkowski sprawuje obecnie funkcję członka niezależnego Rady Nadzorczej w Ferro S.A., BBI Development S.A., Boombit S.A., oraz Soho Development S.A.

Pan Wojciech Napiórkowski nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Wojciech Napiórkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Nowakowski

Pan Tomasz Nowakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Międzynarodowego Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers.

Od 1994 do 2008 związany z administracją publiczną, głównie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie przeszedł drogę od stażysty do stanowiska Sekretarza Stanu, Szefa UKIE. Sekretarz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Pełnomocnik Rządu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. W latach 2005-2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Od 2008 r. w pracuje w sektorze prywatnym. Przez 10 lat związany z Telekomunikacją Polską S.A./Orange Polska S.A. jako Dyrektor ds. Korporacyjnych Grupy, Zastępca Sekretarza Generalnego, Dyrektor Biura Zarządu i Doradca Prezesa Zarządu.

Od 2018 r. prowadzi niezależną działalność doradczą w zakresie ładu korporacyjnego, public affairs, spraw europejskich oraz rynków regulowanych. Członek rad nadzorczych spółek akcyjnych, w tym publicznych, i spółek z o.o.

Kawaler Legii Honorowej, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski i Komandor Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej.

Pan Tomasz Nowakowski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Tomasz Nowakowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Turno

Pan Paweł Turno studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako pracownik naukowy. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-1994 założycielem i Prezesem Zarządu AMS S.A. W latach 1998-2015 założycielem i Prezesem Zarządu BB Investment S.A.

Aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Brainbox Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej BBI Development S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Zeneris Projekty S.A. , Członek Rady Nadzorczej Lucardi S.A. , Członek Rady Nadzorczej Arena.pl S.A. , Członek Zarządu Rolniczej Spółki Olejarskiej Sp. z o.o.

Obecnie jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus Polonorum oraz Członkiem Zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Pan Paweł Turno, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Paweł Turno nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Karol Żbikowski

Pan Karol Żbikowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol Żbikowski w latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A. Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets _ Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Od listopada 2018 jest prezesem zarządu Platige Image S.A.. oraz członkiem zarządu spółek grupy Platige. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych Grupy Kapitałowej Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. – większościowego udziałowca Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), Cersanit S.A., WSiP S.A., Magellan S.A. Echo Investment S.A., Sanok Rubber Company S.A., Open Finance TFI S.A. Elektrobudowa S.A., Mercor S.A oraz Best S.A. Jest zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Prochem S.A., członkiem RN BBI Development SA oraz Dobro sp z o.o.

Pan Karol Żbikowski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Karol Żbikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ