Home Biznes i finanse Nutri-Score – jak wybierać zdrowo na sklepowych półkach?

Nutri-Score – jak wybierać zdrowo na sklepowych półkach?

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Konsumenci coraz częściej wybierają produkty spożywcze oznaczone Nutri-Score. Poza tym coraz więcej firm produkcyjnych i dystrybucyjnych chętnie stosuje to oznaczenie. Badania wskazują, że system jest zrozumiały dla 65 proc. ankietowanych oraz wiarygodny dla 63 proc. Użytkownicy cenią sobie jego przydatność przy wyborze produktów, o czym świadczy sondaż, z którego wynika, że 66 proc. z nich przyznaje mu pozytywną ocenę.

Nutri-Score to intuicyjny system znakowania żywności, który dostarcza konsumentom informacji na temat ogólnej wartości żywieniowej produktu. Kody kolorystyczne i litery od A do E, umieszczane na przodzie opakowania, pozwalają na łatwą identyfikację szybkości spożycia danego produktu. Co więcej, Nutri-Score nie wyklucza z diety żadnych przedmiotów, ale wskazuje, które mają wyższą wartość żywieniową, i które powinny być spożywane w mniejszych ilościach lub rzadziej. System ten został potwierdzony przez Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem (IARC), działającą w ramach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także odpowiada temu, co wymaga Unia Europejska w kwestii dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji o wartości odżywczej [2]. Nutri-Score umożliwia świadome i zdrowe dokonywanie wyborów żywieniowych.

W celu dalszej poprawy systemu Nutri-Score Międzynarodowy Komitet Naukowy zainicjował szeroką dyskusję z producentami i operatorami oraz organizacjami związanymi ze zdrowiem i żywieniem, zgodnie z którą wszystkie strony zostaną zaproszone do wypowiedzenia swojego zdania na temat właściwego kierunku systemu. Dyskusja ta będzie wspierana przez zaawansowane badania naukowe i technologiczne, aby zapewnić, że system będzie w stanie śledzić najnowsze trendy w zakresie zdrowia i żywienia, a także dostosowywać się do zmieniających się potrzeb konsumentów.

System Nutri-Score został zmodernizowany, aby lepiej odzwierciedlać wpływ wysokiej zawartości składników odżywczych i substancji szkodliwych na ryzyko zdrowotne. Algorytm został zaktualizowany, aby uwzględniać kalorie i składniki odżywcze w odniesieniu do dziennego zapotrzebowania na produkty spożywcze. Zaproponowano również nowe zastosowania dla systemu, w tym jako narzędzie do wsparcia konsumentów w tworzeniu zrównoważonych diet oraz wykorzystanie go jako narzędzia edukacyjnego w szkołach.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostarczenie konsumentom jasnych i precyzyjnych informacji na temat produktów spożywczych. System Nutri-Score jest obecnie wdrożony w siedmiu państwach i jest zalecany przez wiele innych, aby zapewnić konsumentom bezpieczny i zdrowy wybór. Planuje się również, aby w przyszłości wiele krajów wdrożyło system Nutri-Score jako narzędzie do oceny produktów spożywczych.

Aby wdrożyć system Nutri-Score, ważne są działania edukacyjne i kampanie informacyjne, mające na celu zapoznanie konsumentów z nowymi oznaczeniami i ich znaczeniem. Ponadto ważne jest wzmocnienie współpracy między przemysłem spożywczym, naukowcami i organami regulacyjnymi, takimi jak Ministerstwo Zdrowia, aby zapewnić, że system Nutri-Score dostosowany jest do potrzeb konsumentów i jest w pełni zgodny z przepisami prawa. W przyszłości należy zaktualizować system w zależności od postępów w zakresie nauki i technologii w celu poprawy jakości żywności.

Nutrimed i Stomed oferują skuteczną ocenę żywności opartą na Nutri-Score, która umożliwia konsumentom łatwe i szybkie porównanie wartości odżywczych produktów żywnościowych.

Nutrimed i Stomed umożliwiają konsumentom wygodne porównywanie wartości odżywczych produktów żywnościowych za pośrednictwem skutecznego narzędzia oceny – Nutri-Score. Pozwala to na szybkie i łatwe porównanie składników odżywczych produktów w celu wyboru najlepszych opcji dla zdrowia.

Dane z raportu „Atlas otyłości” pokazują, że aż 58,3 procent populacji Polski ma nadwagę lub otyłość, co bez wątpienia wskazuje na potrzebę zmian w sposobie odżywiania. System Nutri-Score jest jednym z najczęściej wspominanych systemów znakowania żywności, a jego wprowadzenie może być skutecznym narzędziem wpływającym na zmianę zachowań żywieniowych konsumentów. Francuskie badania wykazały, że Nutri-Score jest łatwiejszy do zrozumienia dla konsumentów w porównaniu z innymi systemami znakowania żywności. Według badań opublikowanych w British Medical Journal w 2017 r., 52 procent ankietowanych uznało Nutri-Score za łatwy w użyciu i 40 procent twierdziło, że etykieta pomaga w wyborze odpowiednich produktów podczas zakupów [5].

Organizacje zdrowia publicznego oraz organizacje konsumenckie wyraziły poparcie dla obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej umieszczanego z przodu opakowania. Badania wykazały, że proste oznaczenia, takie jak Nutri-Score, są bardziej zrozumiałe dla konsumentów niż bardziej skomplikowane, informacyjne formaty. Taki system jest szczególnie ważny dla osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, które nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie odżywiania.

Nutri-Score to międzynarodowy system oceny żywności oparty na rygorystycznych podstawach naukowych. Jego głównym zadaniem jest informowanie konsumentów w prosty i zrozumiały sposób o ogólnej wartości odżywczej żywności, a tym samym ułatwienie im podejmowania świadomych i zdrowszych decyzji przy półce sklepowej. Ponadto, Nutri-Score ma zachęcić producentów do doskonalenia wartości odżywczej swoich produktów, poprzez wprowadzanie innowacji i zastępowanie składników, które należy ograniczać w diecie, składnikami korzystnymi dla zdrowia.

W styczniu 2023 r. ponad 150 organizacji z dziedziny ochrony konsumentów, zdrowia publicznego i innych dziedzin – w tym European Bureau of Consumer Unions (BEUC), European Heart Network (EHN) i European Public Health Alliance (EPHA) – wspólnie wystosowało list do przedstawicieli Komisji Europejskiej, wzywając do szybszego przeprowadzenia legislacji dotyczącej prostszego oznaczania produktów na ich opakowaniach.

1. Konsumenci wzięli udział w badaniu ilościowym online, realizowanym za pośrednictwem wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI). Próba badawcza składała się z reprezentatywnych, ogólnopolskich wyników N=1017 osób dorosłych w wieku 18-64 lat. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2021 roku.

2. Więcej informacji na temat badania i jego wyników znajdą Państwo na stronie www.systemns.pl.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. ma na celu zapewnienie konsumentom dostępu do informacji na temat żywności.

2. Healthy Food Environment Policy Index (HFEPI) w Polsce: luki w wdrażaniu i działania naprawcze.

3. Zrozumienie konsumentów polskich względem różnych etykiet żywności na przedniej stronie opakowania: eksperyment losowy; Foods. 2022 Jan 5; 11 (1): 134. Doi: 10.3390/foods11010134.

4. Julia, C., Peneau, S., Buscail, C. et al. (2017). Postrzeganie różnych formatów etykiet żywności zgodnie z czynnikami społeczno-demograficznymi, stylem życia i dietetycznymi w francuskiej populacji: badanie przecięciowe wśród uczestników kohorty Nutri-Net-Sante. BMJ Open 2017; 7.

The Nutri-Score nutrition label is the most scientifically-backed and evidence-based nutrition labeling system, making it an ideal choice for the European Commission’s harmonized mandatory nutrition label for Europe. By providing a simple and easy-to-understand way for consumers to make healthier choices, the Nutri-Score label is a powerful public health tool that can help reduce the burden of diet-related diseases in the region.

Organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym oraz organizacje reprezentujące konsumentów wystosowały do Komisji Europejskiej wspólne pismo w sprawie przyszłego oznaczania wartości odżywczych na etykietach żywności w Europie. To pismo jest częścią wysiłków mających na celu poprawę jakości żywienia obywateli poprzez dostarczanie im jasnych informacji o składnikach żywności, z której korzystają.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ