Home Biznes i finanse Cieszymy się z ogłoszenia nowych inwestycji mostowych i drogowych z rządowym wsparciem” – Inwestycje w infrastrukturę dzięki wsparciu rządu

Cieszymy się z ogłoszenia nowych inwestycji mostowych i drogowych z rządowym wsparciem” – Inwestycje w infrastrukturę dzięki wsparciu rządu

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Marka w ciągu najbliższych lat otworzy nowe lokale w Bangalore i Mumbaju, co zapewni jej dalszy międzynarodowy rozwój.

Miastu Stalowej Woli przyznano dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola oraz budowę mostu na rzece San, co umożliwi szybszy i bezpieczniejszy transport.

Kontynuacja współpracy między rządem a samorządami przyczyni się do rozwoju infrastruktury w kraju.

Władze samorządowe województwa podkarpackiego będą miały zaszczyt udziału w realizacji zadania, którego celem jest budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w Stalowej Woli, Brandwicy i Rzeczycy Długiej. Wartość projektu wynosi 377,9 mln zł, z czego 302,3 mln zł będzie pokryte z funduszy RFRD. Most powstanie w latach 2024-2026.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, podkreślił znaczenie Funduszu Rozwoju Dróg, który umożliwia wsparcie lokalnych inicjatyw dla mieszkańców całego kraju. Zmodernizowana i bezpieczna infrastruktura drogowa to efekt takich inwestycji, jak ta w Stalowej Woli, która wpływa na komfort życia w gminach, powiatach i miastach.

• Przebudowa istniejącego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Galicyce w woj. podkarpackim, która obejmuje wymianę przęseł, modernizację nawierzchni oraz odtworzenie skarp wzdłuż obu brzegów Wisłoka. Inwestycja będzie realizowana przez województwo podkarpackie i pochłonie kwotę 33,3 mln zł. Prace budowlane zostały zaplanowane na lata 2021-2023.

Na liście zadań mostowych w woj. podkarpackim, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury, znajdują się jeszcze dwa ważne projekty:

• Budowa nowego mostu na Sanie, łączącego miasta Niewistkę i Jabłonicę Ruską. Całkowite nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosą 63,6 mln zł, z czego 50,8 mln zł zostanie sfinansowane z RFRD. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2023-2026.

• Przebudowa istniejącego mostu na rzece Wisłok, położonego w Galicycu. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę przęseł, modernizację nawierzchni oraz odtworzenie skarp. Koszt całej inwestycji oszacowano na 33,3 mln zł, a prace budowlane mają zostać zakończone do 2023 roku.

Gmina miejska Sanoka włączyła się w realizację inwestycji na Sanie, która obejmuje budowę mostu, dróg dojazdowych oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja będzie finansowana również ze środków RFRD za pośrednictwem Funduszu w wysokości 70,4 mln zł. Łączna wartość projektu wynosi 88 mln zł, a jej realizacja planowana jest na lata 2024-2026.

Ministerstwo Infrastruktury kontroluje proces naboru i weryfikacji zadań związanych z budową mostów w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zwanych zadaniami mostowymi. Na podstawie programu Mosty dla Regionów udzielane jest dofinansowanie na przygotowanie inwestycji tego typu. W ramach realizacji zadań mostowych dofinansowywane są również budowa, modernizacja lub remont dojazdu do mostu. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oferuje 80-procentowe dofinansowanie kosztów związanych z wykonaniem takiego zadania.

W ramach programu RFRD województwo podkarpackie otrzymało ponad 1,1 mld zł na realizację zadań gminnych i powiatowych w latach 2019-2023. Środki te pozwolą na przeprowadzenie modernizacji, remontu lub budowy ok. 1,4 tys. km dróg, z czego:

W 2021 r., w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, 45,1 mln zł zostało przeznaczone na realizację 94 projektów. W 2023 r. 66,19 mln zł zostało przekazane na remont dróg powiatowych i gminnych, obejmujących łącznie 114 km. Ponadto, od 2019 r., dzięki wsparciu państwa, w całym kraju ukończono 17 tys. zadań drogowych o długości ponad 22 tys. km.

W ramach tych inwestycji udało się poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak również zwiększyć komfort podróżowania poprawiając infrastrukturę drogową w wielu regionach Polski.

RFRD – zadania obwodnicowe i miejskie

Prezes Rady Ministrów zatwierdził dofinansowanie z programu RFRD dla 51 zadań obwodnicowych i miejskich, w tym trzech w województwie podkarpackim. Wśród nich znajdują się:

• Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie. Kwota dofinansowania z RFRD wynosi 32,5 mln zł;

• Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878. Kwota dofinansowania z RFRD wynosi 15,7 mln zł;

• Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele. Dofinansowanie z RFRD wynosi 100 mln zł;

• Budowa DW 878 w Rzeszowie, od al. Tadeusza Rejtana do ul. Generała Stanisława Maczka. Dofinansowanie z RFRD wynosi 30 mln zł.

Umowy o dofinansowanie tych inwestycji zostały już podpisane.

Program RFRD stworzył możliwość zrealizowania wielu przedsięwzięć inwestycyjnych w każdym z województw, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Korzystając z programu RFRD, samorządy mogą stworzyć bezpieczniejsze i bardziej dostępne otoczenie, co z kolei wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Zadania wojewódzkie finansowane z RFRD

Program RFRD odgrywa istotną rolę w infrastrukturze drogowej województwa, zapewniając finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich. W tym roku zostało przeznaczone na ten cel 252 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło niedawno nabor wniosków na projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich w podkarpackim. Projekt ten obejmuje budowę dróg dla pieszych i rowerów.

Ministerstwo Finansów przeznaczyło 15 milionów złotych dofinansowania dla tej inwestycji z RFRD.

Użytkownicy serwisu PAP są informowani o komunikatach bez ingerencji w treść, zgodnie z dostarczoną przez nadawcę. Prawo prasowe wyznacza odpowiedzialność za jego zawartość na nadawcę.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ