Home Biznes i finanse ZM ROPCZYCE SA (23/2022) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

ZM ROPCZYCE SA (23/2022) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 28 marca 2018 r. – w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 30 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej oddalił wyrokiem o sygn. akt VII AGa 692/22 apelację wniesioną przez Invest sp. z o.o. w Ropczycach („Powód”) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 roku, sygn. akt: XVI GC 207/18 o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Powoda na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest prawomocny.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ