Home Biznes i finanse ZM ROPCZYCE SA (21/2022) Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok

ZM ROPCZYCE SA (21/2022) Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

w związku z Art.13 ust.13.6 Statutu Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podjął Uchwałę

w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022 rok w wysokości 4.845.925 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), tj. 1,00 zł na 1 akcję („Zaliczka”).

Zarząd Spółki proponuje wyznaczenie dnia ustalenia uprawnionych do Zaliczki na dzień 5 grudnia 2022 roku, a dnia wypłaty Zaliczki na dzień 14 grudnia 2022 roku. Wypłatą Zaliczki będzie objętych 4.845.925 akcji Spółki.

Proponowana przez Zarząd wysokość Zaliczki została określona stosownie do art. 349 §2 KSH tak, że kwota Zaliczki nie przekroczy połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2022 roku, które zostanie zbadane przez Audytora Spółki, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z treścią art. 382 §1 i 4 KSH, wypłata Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022 rok zostanie zrealizowana przez Zarząd Spółki po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ