Home Biznes i finanse Środki z KPO wzmocnią sektor HoReCa

Środki z KPO wzmocnią sektor HoReCa

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Rada Unii Europejskiej wydała pozytywną opinię w sprawie odblokowania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, co zbiega się w czasie z obchodami 20. rocznicy naszego członkostwa w UE. Polska obecność w strukturach unijnych daje nam możliwość skutecznego reagowania na kryzys związany z pandemią Covid-19, a wsparcie z KPO dla sektora HoReCa wynosi 1,2 mld zł.

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki środkom z KPO wesprze modernizację mikro- i małych firm z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Wiele przedsiębiorstw z tych sektorów wskutek ograniczeń związanych z pandemią odniosło wymierne straty ekonomiczne, a niektóre nie przetrwały. Musimy odbudować branżę, wzmocnić turystykę, tak by umożliwić jej dynamiczny rozwój i zapobiec załamaniu tej gałęzi gospodarki w czasie potencjalnych przyszłych kryzysów. Na ten cel mamy 1,2 mld zł” – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw.

Według raportu PARP [1], aż 89% małych firm z sektora usługowego (handel, zakwaterowanie i gastronomia) zgłosiło negatywny wpływ pandemii na ich działalność. Spadek liczby klientów (51%), niższe zyski ze sprzedaży (47%) oraz większe koszty funkcjonowania (46%) to tylko niektóre z problemów, z którymi musiały zmierzyć się te przedsiębiorstwa. Najbardziej dotkliwe skutki dotyczyły firm zatrudniających do 50 pracowników oraz działających w sektorach handlu, zakwaterowania i gastronomii. Dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pokazują, że w 2022 r. zamkniętych działalności gospodarczych było ponad 192 tys., a w zeszłym roku – blisko 196 tys.

Aby móc radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości, konieczne będzie dostosowanie działalności poprzez wprowadzenie nowych sposobów dostarczania produktów i usług, przeprofilowanie działalności lub dywersyfikację. Te zmiany mają na celu zwiększenie aktywności przedsiębiorstw, wzrost produktywności oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu (PARP) ogłosiła program wsparcia dla sektora HoReCa

W ramach programu, przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozwój działalności w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura. Program finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna kwota wsparcia wynosi 540 tys. zł.

Naszym celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się lub zmieniać swoją działalność w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura. O pomoc mogą ubiegać się firmy, które działają zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) i odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w latach 2020-2021 w porównaniu do poprzednich lat.

Wsparcie finansowe obejmuje inwestycje w infrastrukturę usługową lub produkcyjną, takie jak zakup maszyn, robotów budowlanych oraz działania związane z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych. Dodatkowo, program wspiera podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem, zwłaszcza w przypadku zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje także usługi rozwojowe dla MŚP, takie jak opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego oraz procedur technicznych.

Przedsiębiorstwa MŚP mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów projektu, jednak maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 540 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis i rozliczane wyłącznie w formie refundacji, bez możliwości otrzymania zaliczki. Projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy i zakończone najpóźniej do 31 stycznia 2026 r.

Decyzja o rozszerzeniu czy dywersyfikacji

Decyzja o rozszerzeniu działalności oznacza wprowadzenie nowego produktu lub usługi, podczas gdy dywersyfikacja polega na zmianie profilu działalności w ramach sektorów HoReCa, turystyki lub kultury, włączając oferowanie ulepszonych lub lepiej dostosowanych do klienta produktów lub usług.

Dzięki inwestycjom przedsiębiorcy z różnych branż będą mogli poszerzyć swoją ofertę o nowe produkty lub usługi, które dotychczas nie były dostępne (np. w hotelu wprowadzenie usług kulturalnych). Można także rozszerzyć działalność poprzez podjęcie działań w innej części sektora (np. w restauracji organizacja warsztatów czy szkoleń kulinarnych).

Dywersyfikacja oznacza poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu w ramach danego sektora. W przypadku tej inwestycji oznacza to poszukiwanie nowych źródeł przychodu poza aktualnymi działaniami, ale w ramach sektora. Nowe usługi lub produkty związane z danymi sektorami będą objęte wsparciem.

Nowy kod PKD w rejestrze przedsiębiorcy oznacza rozszerzenie, natomiast różnorodne produkty i usługi bez dodatkowego kodu PKD to dywersyfikacja.

Sprawdź swój kod PKD i uzyskaj dofinansowanie

Dofinansowanie jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej, posiadających odpowiedni kod PKD potwierdzony wpisem do rejestru.

– Sekcja 55 obejmuje zakwaterowanie, w tym hotele, obiekty noclegowe turystyczne, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.

– Dział 56 – Usługi gastronomiczne (restauracje, ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i podawanie napojów).

– Dział 59 obejmuje działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, w tym również działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z).

W dziale 77 oferujemy usługi związane z wynajmem i dzierżawą, w tym wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem środków transportu wodnego oraz lotniczego.

– Dział 79 obejmuje działalność organizatorów, pośredników i agentów turystycznych, a także usługi związane z rezerwacjami i inną działalność usługową z nią związaną, w tym działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, informacji turystycznej oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną (79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C).

W Dziale 82 znajduje się działalność związana z administracyjną obsługą biura oraz inne działania wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, takie jak organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

91.02.Z – Działalność muzeów, 03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wsparcie dla MŚP przez operatorów

Operatorzy będą odpowiedzialni za wybór i realizację inwestycji MŚP, zapewniając stabilne i wystarczające źródło finansowania. Dodatkowo, będą zobowiązani do zapewnienia pracowników, lokali oraz niezbędnego sprzętu, w tym sprzętu informatycznego, aby zapewnić ciągłość działania firm przez cały okres realizacji przedsięwzięcia.

Operatorzy mają także za zadanie organizowanie spotkań informacyjnych dla beneficjentów i utrzymanie strony internetowej dedykowanej inwestycji A.1.2.1 KPO. Jeśli interesuje Cię, czy program finansowania Inwestycja A1.2.1 jest odpowiedni dla Twojej firmy, skontaktuj się z operatorem w Twoim regionie.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z operatorem działającym w Twoim regionie i poproś o konsultację. Operatorzy wyłonieni przez PARP będą świadczyć usługi na obszarze regionów obejmujących województwa, zgodnie z określonym podziałem.

Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości; kontakt: 91 312 92 31; horeca@pfp.com,

Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.; kontakt: 517 420 746; 786 840 500; horeca@tise.pl,

Region 3 obejmuje województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Wsparcie w tych regionach zapewnia Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Można się z nią skontaktować pod numerem telefonu 33 847 54 78 lub adresem e-mailowym: horeca.info@marr.pl

Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 506 351 383; horeca@arrsa.pl,

Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości; kontakt: 727 777 721; kpo@inkubator.kalisz.pl,

Aby uzyskać więcej informacji na temat naboru, zapraszamy do odwiedzenia strony PARP pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow

Nowy link do dokumentu to: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/13-BKL-WCAG_15122022.pdf

Obrazek oznaczony jako „1” można znaleźć tutaj: 1

1


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ