Home Biznes i finanse Redukcja emisji CO2 – Ambitny cel Xelli

Redukcja emisji CO2 – Ambitny cel Xelli

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Duisburg, 4 kwietnia 2023 – Grupa Xella, wiodący europejski dostawca materiałów budowlanych, dziś ogłosiła publikację swojego sprawozdania dotyczącego zrównoważonego rozwoju za 2022 rok. Jego wyniki wskazują, że spółka nadal stara się przyczynić do redukcji emisji CO2 poprzez przyjęcie ambitnych celów do 2030 roku, zgodnie z porozumieniem paryskim i konsensusem naukowym klimatologów. W tym celu Grupa Xella zamierza zredukować emisje z łańcucha dostaw oraz wykorzystać wydajne i dostępne rozwiązania ścienne.

Duisburg, 4 kwietnia 2023 – Grupa Xella, europejski dostawca materiałów budowlanych, dziś ogłosiła wyniki swojego sprawozdania zrównoważonego rozwoju za 2022 rok. Spółka zaangażowała się w ograniczenie emisji CO2 poprzez przedstawienie ambitnych celów redukcji do 2030 roku, zgodnie z porozumieniem paryskim i konsensusem naukowym klimatologów. Grupa Xella postanowiła również wykorzystać wydajne i dostępne rozwiązania ścienne oraz zredukować emisje z jej łańcucha dostaw.

W ramach trzech filarów Strategii ESG spółki Xella, firma dokłada starań do redukcji emisji CO2 we wszystkich swoich operacjach oraz całym łańcuchu wartości, wykorzystania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w swoich materiałach oraz zapewnienia bezpiecznego i różnorodnego miejsca pracy, które sprzyja włączeniu społecznemu. Najnowsze sprawozdanie wskazuje, że spółka Xella regularnie poczyniła postępy w realizacji każdego z trzech filarów Strategii ESG.

W 2022 roku Xella podjęła działania, aby znacznie ograniczyć swoje emisje CO2 związane z działalnością rynkową. Ograniczenie to wynikało z wdrożenia strategii efektywności energetycznej, która zmniejszyła emisje o 8 procent w stosunku do 2021 roku. Dodatkowo, firma przeprowadziła dokładną ocenę swoich emisji CO2 na poziomie 3, stwierdzając, że stanowią one 84 procent jej całkowitej emisji. W celu osiągnięcia ambitnych celów dotyczących redukcji emisji na poziomach 1 i 2, Xella ustanowiła dodatkowy cel ograniczenia emisji na poziomie 3. Ponadto, spółka planuje współpracować z dostawcami w celu zidentyfikowania sposobów na zmniejszenie emisji CO2 związanych z niektórymi kategoriami surowców.

Spółka Xella dąży do zamknięcia obiegu swoich produktów i procesów produkcyjnych, aby stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym. Działania w tym zakresie obejmują ograniczanie ilości odpadów generowanych w trakcie produkcji oraz wykorzystywanie surowców wtórnych i odpadów z rozbiórek. Do 2022 roku spółka Xella zużyła o 4 procent mniej materiałów, w tym piasku, dzięki zwiększonemu wykorzystaniu kruszywa z odpadów produkcyjnych. Ponadto, wprowadzono usługi cyfrowe, takie jak rozwiązanie cyfrowe blue sprint, które pomaga w optymalizacji wykorzystania produktów i minimalizacji błędów. Celem spółki jest zaprzestanie składowania odpadów produkcyjnych na wysypiskach do 2025 roku.

Xella skupia swoje działania na rozwijaniu nowych metod i receptur w celu zmniejszenia wpływu na środowisko wytwarzanych produktów. Ośrodek badawczo-rozwojowy Xella Technologie und Forschungsgesellschaft mbH (T&F) wspiera te działania, opracowując innowacyjne rozwiązania w tym kierunku.

Spółka Xella wdrożyła również nowe procedury w zakresie ochrony pracowników, w czasie pandemii w szczególności. Pracownicy mają teraz dostęp do pomocy medycznej, lekarzy rodzinnych i szkoleń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Co więcej, firma zainwestowała w pracownicze programy wellness, które łączą pracowników ze społecznością lokalną i dostarczającymi usługi ekspertami, aby pomóc w utrzymaniu zdrowego stylu życia.

Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy

W 2022 roku spółka Xella zainwestowała 4,1 miliona euro w usprawnienia związane ze środowiskiem pracy. Zakres działań obejmował między innymi inwestycje w zakup bezpieczniejszych maszyn, a także wyposażenie w ogrodzenia ochronne. Spółka zainwestowała także w szkolenia, w tym w realizację kolejnych etapów programu Total Safety Leadership Program (TSL), który ma na celu zwiększenie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Spółka Xella wdrożyła również nowe środki w zakresie poprawy warunków pracy dla swoich pracowników. W tym celu zainwestowano w szereg udogodnień, takich jak bezpłatne szkolenia, elastyczne godziny pracy i udogodnienia w zakresie pracy zdalnej. Ponadto, firma zainwestowała w pracownicze programy wellness, wspierając pracowników w utrzymaniu zdrowego stylu życia.

„Jesteśmy bardzo dumni z postępów, które poczyniliśmy w 2022 roku w zakresie naszych działań ESG oraz z rosnącego zaangażowania naszych pracowników w tym obszarze. Mimo to dążymy do tego, aby osiągnąć jeszcze więcej. Jako jeden z wiodących europejskich dostawców materiałów budowlanych, dysponujemy odpowiednimi środkami, które pozwalają nam na przyspieszenie redukcji emisji CO2 i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, a zarazem ponosimy odpowiedzialność za te obszary, ponieważ widzimy skutki postępujących zmian klimatycznych. Nasza spółka obecnie dostarcza i nadal będzie dostarczać odpowiednie rozwiązania, które będą stanowiły odpowiedź na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w branży budowlanej”.

Xella nadal angażuje się w zapewnianie różnorodności płci i w 2022 roku odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrósł do 20%. Cécile Fages, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji spółki Xella, twierdzi:

„Nasze wyniki w zakresie różnorodności płci w 2022 roku były imponujące. Postawiliśmy na zasady i procesy, które zachęcają do zatrudniania i zatrzymywania kobiet na czołowych stanowiskach. To dla nas bardzo ważne.”

Sprawozdanie Xella zostało opracowane zgodnie z normami GRI z 2021 roku, a część informacji została zweryfikowana przez niezależnych audytorów zewnętrznych (PwC) z ograniczoną pewnością.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Więcej informacji na temat Grupy Xella oraz jej zrównoważonych produktów i procesów znajduje się na stronie internetowej: www.xella.com/sustainability.

Grupa Xella to czołowy europejski dostawca wydajnych i zrównoważonych rozwiązań ściennych dla sektora budowlanego. Oferujemy szeroki wybór produktów opartych na naturalnych surowcach, aby odpowiedzieć na potrzeby efektywnego budownictwa oraz zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania budowlane. Dzięki naszym innowacjom w całym łańcuchu wartości – od planowania po produkcję i instalację – dbamy o ekologię budynków w całym ich cyklu życia. Przyczyniamy się do tworzenia niskoemisyjnego przemysłu zgodnego z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Fotografia jest dostępna na stronie internetowej AP Images (http://www.apimages.com).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat zrównoważonych produktów i procesów Grupy Xella: www.xella.com/sustainability.

Grupa Xella to niemiecka firma z siedzibą w Duisburgu, której zatrudnienie wynosi ponad 5 200 pracowników.

[2]Grupa Xella jest świadoma swojego odpowiedzialnego zarządzania i przestrzega środowiskowych i społecznych standardów. Zobowiązujemy się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie 3 do poziomu 1 do 2030 roku.

Grupa Xella dokłada wszelkich starań, aby skutecznie realizować swoje cele dotyczące środowiska. W tym celu tworzymy i wdrażamy politykę zarządzania środowiskowego, która zobowiązuje nas do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, redukcji odpadów i zmniejszenia zużycia wody.

Więcej informacji na temat działań Grupy Xella można znaleźć na stronie internetowej www.xella.com.

Grupa Xella przyjęła wyzwanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie 3 do poziomu 1 do 2030 roku. W tym celu koncentrujemy się na zmniejszeniu emisji, które nie są wytwarzane przez same przedsiębiorstwo, ani nie są wynikiem działań podmiotów będących własnością spółki lub kontrolowanych przez spółkę – dotyczą podmiotów, za które przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne pośrednio, należących do łańcucha wartości.

Grupa Xella podejmuje dodatkowe środki, aby zapewnić, że wszystkie jej działania są zgodne z wysokimi środowiskowymi i społecznymi standardami. Współpracujemy z dostawcami i partnerami, aby zapewnić, że wszystkie nasze działania są zgodne z naszą polityką zarządzania środowiskowego.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ